Marka ve Patent

Ürün, Model, Şirket, Patent

 Tescil edilen markalar

ABA INNOLAB (Tescil Edildi), Sınıflar: 35-36-38-41-42-45, Marka No: 2015/52756.

İPALTA (Tescil Edildi), Sınıflar: 35-38-41-42-45, Marka No: 2014/40692.

SYYD Stratejik Yetenek Yönetimi ve Danışmanlık (tescil edildi), Sınıflar: 9-16-35-38-41-42, Marka No : 2013/53173.

GAME (Tescil Edildi), Sınıflar: 35-38-41-42, Marka No: 2012/99669.

EV GEMİSİ (Tescil Edildi), Sınıflar: 35-38-41-42, Marka No: 2012/99658.

SART (Tescil Edildi), Sınıflar: 35-38-41-42, Marka No: 2012/100267.

ABA EĞİTİM (Tescil Edildi), Sınıflar: 41, Marka No : 2012/63018.

Patent Başvuru

Sart, G. Yapay Zekanın Geliştirilmesi İçin Sistem ve Yöntem (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21996

Sart, G. Otomasyon Sistemlerinde Nesneye Yönelik Yeteneklerin Etkinleştirilmesi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/22001

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Yapay Zeka ve Yüz Görüntü Tanıma Özelliğinden Yararlanan

Hareketli Oyuncak (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/22010

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Yapay Zeka Diyalog İşlemcisi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21255

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Robotların İnsan Hareket Tanımlayıcılardan Kontrol Edilmesi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21263

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Endüstriyel Robotun Çalışmasını Kontrol Etmek İçin Yöntem (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21265

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Dronların Hava Sahası Erişimini Kısıtlamak İçin Sistemler ve Yöntemler (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21283

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Devre Montajı ve Program Öğrenimi İçin Eğitim Dronu (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21286

Sart, G., Erben E., Dalgıç D.  Robotik Öğrenme ve Gelişim Teçhizatı (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21243

Sart, G., Erben E., Dalgıç D.  Yaşlılar İçin Özerk Kişisel Servis Robotu (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21256

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Uzatılabilir  Avuçiçili Robotik El (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21291

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Cerrahi Uygulamalar İçin Robot ( 2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21294

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Tehlikeli Bir Yerde Kullanmak İçin Elektirikli Robot ( 2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21296

Sarıdoğan, E., Sart, G. Tahmin Sistemi Aracı (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21275

Sarıdoğan, E., Sart, G. Çok Değişkenli İstatiksel Tahmin Sistemi Yöntemi ve Yazılım (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21272

Sarıdoğan, E., Sart, G. İş Sistemi Transfer Fonksiyonlarının Kullanımı ve Etkileşimi İçin Yöntem  (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21268

Sarıdoğan, E., Sart, G. Profesyonel Sermaye Uzmanları İçin Gerçek Zamanlı Uyarlanabilir Modüler Risk Yönetimi Ticaret Sistemi (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21311

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Tandem Bisiklet (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

2017/21307

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Bisiklet İçin Bağlanabilir Emniyet Cihazı (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21275

Sarıdoğan, E., Sart, G. Bankaların Müşterilerinin Riskleri İçin Puanlama Sistemleri ve Yöntemleri (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21316

Sarıdoğan, E., Sart, G. Müşteri Trafiğini İzleme ve Tahmin Etme ( 2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21319

Sarıdoğan, E., Sart, G. Bir Malın Fiyat Tahmini İçin Yöntem ve Cihaz (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21321

Sarıdoğan, E., Sart, G. Otoregresif Metodoloji Kullanarak Tüketimini Hesaplama ve Tahmin Etmek için Sistem ve Yöntem (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21323

Sarıdoğan, E., Sart, G. Kredi ve Piyasa Riski Değerlendirme Yöntemi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21326

Sarıdoğan, E., Sart, G. Fikri Mülkiyet Değerlemesi Yöntemi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21327

Sarıdoğan, E., Sart, G. Patent Değerleme Yöntem ve Araçları(2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21308

Sarıdoğan, E., Sart, G. Fikri Mülkiyet Değerlemelerine Sahip Finansal Analiz Çıktıları Yapan Yazılım ( 2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21317

Sarıdoğan, E., Sart, G. Patent ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkların Derecelendirilmesi için Sistem ve Yöntem (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21320

Sarıdoğan, E., Sart, G. Bir Fikri Mülkiyet Varlığının Patent Kalitesine Dayalı Değerlemesi için Sistem ve Yöntem (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21325..

Sarıdoğan, E., Sart, G. Bir Fikri Mülkiyet Varlığını Patent Kalitesine Dayalı Değerlemesi için Sistem ve Yöntem (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/213228.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Kitlesel Fon Sistemi (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/213230.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Güneş Enerjisi Üretiminin Tahmini İçin Yöntem ve Sistem ( 2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21325.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Rüzgar Enerji Çıktısının Tahmini (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21325.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Grup Talebini Tahmin Etme Yöntemi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21336.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Regresyonu Kullanarak Hızlı Büyük Ölçekli Veri Madenciliği Yöntemi (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/2137.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Crowfunding Platform Bilgilerini Yönetmek için Sistem ve Yöntem Teknik Alan (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21341.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Girişimcilik Değerlendirme Sistemleri (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21346.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Kitlesel Fonlama Yoluyla Ürün ve Hizmetleri Satmak İçin Yöntem ve Sistem ( 2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21946.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Çok Aşamalı Kitlesel Finansman Süreci (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21953

Sarıdoğan, E., Sart, G. Proses Kontrol Sistemlerinde Büyük Veri (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21948.

Sarıdoğan, E., Sart, G. İstatiksel Makine Öğrenimi ve İş Süreci Modelleri Sistemleri ve Yöntemleri (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21984.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Deterministik İlerici Büyük Veri Analizi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21991.

Sarıdoğan, E., Sart, G. İstatiksel Makine Öğrenimi ve İş Süreci Modelleri Sistemleri ve Yöntemleri (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21953

Sarıdoğan, E., Sart, G. Akıllı Analitik ve Çoklu Uç Kullanımlar İçin Bulut Tabanlı Büyük Verilerin Gerçek Zamanlı Olarak İlişkilendirilmesi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21994.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Bir Bulut Platformunda Endüstriyel Veri Analizi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21999.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Yapay Zeka ve Yüz Görüntü Tanıma Özelliğinden Yararlanan Hareketli Oyuncak (2017 ) Türkiye Patent

Enstitüsü Başvuru no: 2017/22010.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Geliştirilmiş Yapay Zeka Dili (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/20984..

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Yapay Zeka Platformu
(2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21082.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Yapay Zeka Üretimi ve Tasarımı (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21303

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Robotların İnsan Hareket Tanımlayıcılarından Kontrol Edilmesi(2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Endüstriyel Robotun Çalışmasını Kontrol Etmek için Yöntem(2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Çok Parmaklı Robot El(2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/22007.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Robotik Kol ve El
(2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21271.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Modüler Dron ve Kullanım Yöntemleri (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21274.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Duvar / Pencere Temizleme Robotu (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21276.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Akıllı Hemşire Robot (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21277.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Mobil İnsan Arayüz Robotu (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21280.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Gerçek Zamanlı İzleme Kontrolü Yapan Yol Robotu (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21284.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Robotik İş İstasyonu (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21288.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Çok Kollu Kontrol Sistemi Olan Robot (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21290.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Uzatılabilir Avuçiçili Robotik El (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Cerrahi Uygulamalar için Robot (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Tehlikeli bir Yerde Kullanmak için Elektrikli Robot (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Uygulamalı Bilişsel Değerlendirme Sistemi ve Yöntemi (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21299

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Bisiklet Aparatı (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21297

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Bisiklet için Bağlanabilir Emniyet Cihazı (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Tandem Bisiklet Adaptörü (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21297

Sarıdoğan, E., Sart, G. Çok Aşamalı Kitlesel Fonlama Finansman Süreci (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21953

Sarıdoğan, E., Sart, G. İstatistiksel Makine Öğrenimi Ve İş Süreci Modelleri Sistemleri Ve Yöntemleri (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21341

Çamlıdere A., Keskin O., Koyuncu H., Sart G. Saklanabilir Şemsiye (31.12.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/17652.

Çamlıdere A., Keskin O., Koyuncu H., Sart G. Saklanabilir Yelpaze Tipi Şemsiye (31.12.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/17660.

Çamlıdere A., Keskin O., Koyuncu H., Sart G. Postür Düzeltme Uyarı Aparatı (15.12.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/16121.

Çamlıdere A., Keskin O., Koyuncu H., Sart G. Ayak Hareketlendirme Aparatı (15.12.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/16141.

Çamlıdere A., Keskin O., Koyuncu H., Sart G. Bası Yarası Oluşumunu Önleyici Kademeli Yatak, (04.11.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/13771.

Çamlıdere A., Keskin O., Koyuncu H., Sart G. Bir Ayak Egzersiz Aparatı (13.11.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/14309.

Koyuncu H., Sart G. Bir Masaj Fırçası (05.11.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/13805.

Keskin O., Kohen C., Sart. G. Simülatörler İçin İkisi Bir Arada Oyun Direksiyonu (23.10.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/13274.

Bekri, C., Sart, G. Doğrusal Hareketi Dairesel Harekete Çevirme Yöntemi (20.12.2014), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2014/15503