Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Sart, G. (2016). Üniversite Yönetiminde Büyük Veri Analiziyle İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Yatırımlarda ve Satın Alımlardaki Verimliliğin Artırılması, Uluslararası Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi (International Eurasian Academy of Sciences Business & Economics Journal), S2: 687-694, (2016). Retrieved fromhttp://busecon.eurasianacademy.org/dergi//S2/56-Business&Economics.pdf.

Sart, G. (2016). Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Empati Eğitimiyle Üst-Biliş ve Farkındalıklarının Değişimi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 6(1): 07-16, (Şubat 2016). Retrieved from http://www.nobel.gen.tr/Makaleler/IJSES-Issue%201-5e94ec9a67704e17afb262a9293902bd.pdf

Sart, G. (2015). Duygusal Zeka, Liderlik ve Çatışma Çözme Eğilimlerinin Okul Yönetiminde Etkin Olan Öğretmenler Üzerindeki Etkisi, Istanbul Journal of Innovation in Education, Volume 1 (3), (Aralık, 2015). Retrieved from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iebed/issue/viewIssue/5000016611/5000004769

Sart, G. (2015). The Efficacy of Blended Learning in Courses on Intellectual Property Rights and Patents, Istanbul Journal of Innovation in Education, Volume 1 (1), (Ocak, 2015). Retrieved from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ieyd/issue/viewIssue/5000012740/5000003274

Sart, G. (2014). The Impacts of Strategic Talent Management Assessments on Improving Innovation-Oriented Career Decisions, The Anthropologist, 18(3), 657-665 (Kasım 2014). Retrieved from

                 http://www.krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-18-0-000-14Web/Anth-18-3-000-14-Abst-PDF/T-ANTH-18-3-657-14-1211-Sart-G/T-ANTH-18-3-657-14-1211-Sart-G-Tx%5B1%5D.pdf

Sart, G. (2014). Effects of Lack of Intellectual Property Rights and Licensing Awareness on Universities’ Opportunities. Journal of Educational Sciences & Psychology, IV(LXVI)(2), 66-75 (Aralık 2014).

Sart, G. (2014). Developing Interactive Ecosystem on Improving Creativity, Innovation, Patenting and Licensing, particularly in Life Sciences. Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 4(2), 022-025, (Ekim 2014). Retrieved from http://www.nobel.gen.tr/Makaleler/IJSES-Issue 2-824154441cd7477d925d06803023c637.pdf

Sart, G. (2014). Strategic Model and Strategic Planning in Higher Education. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 4(1), 034-037, ( Ekim 2014). Retrieved from http://www.nobel.gen.tr/Makaleler/IJSES-Issue150e1bf7b12ca4713a6f7164e3045b940.pdf

Sart, G. (2014). The Role of the Organisational Culture in the Development of Innovation and Technology-Based Projects at the Higher Education: Perceptions of the Researchers. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15, 1422–1433, ( Eylül 2014).

Sart, G. (2014). The Role of the Higher Education Managements on Leading the University and Industry Partnership through Clustering: Case in Health. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, IX(129), 1436 – 1449, (  Mayıs 2014). Retrieved from

http://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/129.pdf

Sart, G. (2014). Effects of Technology Transfer Offices on Capacity Building in Creativity, Innovation and Entrepreneurship. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, IV(44), 704-712, (Şubat 2013). Retrieved from

                 http://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/ejsbs44.pdf

Sart, G. (2013). The Effects of Entrepreneurship Courses on Developing Startups at the Technology Parks of the Universities. Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 3(1), 100-103,
(Haziran 2013). Retrieved from http://www.nobel.gen.tr/Makaleler/IJSES-Issue

                 1-f66ef0cc3446452790de9f9c7a217d62.pdf

Sart, G. (2013). University and Techno-Parks Administrations’ Policies on the Development of the Intellectual Property Rights. Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 3(2), 111-114, (Haziran 2013). Retrieved from http://www.nobel.gen.tr/Makaleler/IJSES-Issue

                 2-57916b36d31d485d881c0a6669feacb8.pdf

7.5. ULAKBIM dergilerde yayınlanan makaleler

 

Sart G., Sezgin F. H., Demir N., (2018). Devlet ve Vakıf Üniversiteleri için

Kurumsal Itibar Algısının Istatistiksel Bir Analizi. Beykoz Akademi Dergisi, 6(1), 66-83., Doi: 10.14514.

Sart G., Sezgin F. H., Demir N., (2018).  Mobbingin Mesleki Tükenmislik Algısı Üzerine Etkileri: Kadın Akademisyenler Örnegi. Beykoz Akademi Dergisi, 6(1), 118-135.Doi: 10.14514.

Sart, G., Kı̇brı̇tcı̇ Artar, O., (2018). An Analysis for the Effects of the Labor Market Policies of European Union on the Labor Force and Labor Participation Rate of Women by Different Education Level, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 1303-5495 2018/1 Yıl:17 Sayı:33 Bahar, 495-510. Retrieved from http://ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/215/1655F%20ITU%20sosyal%20bilimler%20baha_2.pdf.

Sart, G., (2014). The New Leadership Model of University Management for Innovation and Entrepreneurship. Eurasian Journal of Educational Research, (57), 73-90,
(Ekim 2014). Retrieved from http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/Gsart_57.pdf

 Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 Uçak, A., Sart, G., Sezgin, F. H., (2018).Avrupa Birliği Ülkelerinde İşsizlik Oranlarının Cinsiyet ve Eğitim Düzeyine Göre İstatistiksel Analizi, Trakya University Faculty of Economics and Administrative Science Archive, ISSN 2147-2483, Cilt 7, Sayı 1 (2018), 153-163. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/510752.

Kurt, S., Sezgin F. H., Sart G., (2018). G7 Ülkelerinde Patent Üretimini Etkileyen Degiskenler için Panel Veri Analizi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, ISSN 1304-5318 | e-ISSN 2147-9771, Cilt 16, Sayı 32 (2018), 285-298. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/584596.

Sezgin, F. H., Sart, G., Dalyancı, L. (2018). A Comparative Analysis of Turkey and South Korea’s Human Capital, İstanbul Arel Üniversitesi Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, ISSN: 2528-8288, Cilt 3, Sayı 1 (2018), 93-108. Retrieved from https://dergi.arel.edu.tr/index.php/eysad/issue/view/10.

Sezgin, F. H., Sart, G., Dalyancı, L. (2018). Türkiye’de Yükseköğretime Kayıt Oranı İçin Cinsiyet Eşitsizliğinin İstatistiksel Analizi, İstanbul Arel Üniversitesi Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, ISSN: 2528-8288, Cilt 3, Sayı 1 (2018), 81-92. Retrieved from https://dergi.arel.edu.tr/index.php/eysad/issue/view/10.

Sart, G., Dalyancı, L., (2018). Türkiye’de Cinsiyet Eşitsizliğinin Eğitim, Ekonomi, Politika,

Sağlık Boyutları İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, ISSN 1300-7807, (2018/I) 117-133. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iukad/issue/36807

Sart, G., Dalyancı, L., (2018).OECD Ülkelerinde Araştırma Geliştirme Sektöründe Cinsiyet

Eşitsizliğinin İstatiksel Analizi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, ISSN 1300-7807, (2018/I) 1-6. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iukad/issue/36807

Sart, G., Sarıdoğan, E., (2017). İngiltere’de Yüksek Öğrenimde Cinsiyete Göre Ücret Farklılığı için İstatistiksel bir Analiz, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, ISSN 1300-7807, (2017-1), 1-8. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iukad/issue/33196/369009

Sart, G., Sarıdoğan, E., (2017). AB Ülkelerinde Yükseköğretimde Cinsiyete Göre Kayıt Oranı Farkı İçin İstatistiksel Bir Analiz, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, ISSN 1300-7807, (2017-1), 9-16. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iukad/issue/33196/369013.

Open chat