Bilinçli Farkındalık: Bilinçliliği Ortaya Koymak

Bilinçli farkındalık yalnızca kişinin kendisi ile ilgili olan bir olgu değildir. Kişi, bulunduğu ekosistem ile var olmaktadır ve kişinin yalnızca kendisini ilgilendiren olaylar etrafında mikro bazlı bir yaşam sürmesi de doğru değildir. Kişi, aynı zamanda makro düzlemi...

Eğitim İçin Nasıl Bir Adaptasyon Sürecinden Geçeceğiz?

Pandemi süreci ile birlikte eğitim ve eğitim yaklaşımları konusunda değişime duyulan ihtiyaç daha da ön plana çıktı. Yaşadığımız çağda değişimler o kadar büyük bir hızla gerçekleşiyor ki; edindiğimiz bilgilerin kısa bir süre içinde bayatladığına şahit olabiliyoruz....

Mutluluğun Tanınması

Mutluluk, sözlük karşılığı olarak; saadet, bahtiyarlık, istenene eksiksiz olarak ulaşmaktan duyulan kıvanç anlamlarına geliyor. Kimi kaynaklarda “yaşam doyumu” kavramıyla birlikte kullanılıyor. Elbette mutluluk hakkında yapılan tek tanımlamalar bunlar değil. Şimdiye...

Ezberci Eğitim Sisteminin Değişimi

Ezberci Eğitim öğrencileri eğitmiyor aksine onları eğitim çerçevesinin dışında tutuyor. Bu görüş artık pek çok kesim tarafından kabul görüyor. Ezber; sözlük karşılığı olarak, bir sözü ya da yazıyı hiçbir eksiği olmaksızın anımsayacak ve yineleyecek şekilde akılda...

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)

Bilinçli Farkındalık, bilinen diğer bir adıyla; Mindfulness, şimdiki zaman farkındalığı anlamına geliyor. Kısaca açıklamak gerekirse; an içinde hissedilen duygu ve düşünceleri ya da yaşanan olayları dikkatle ve yargılayıcı olmayan bir tavırla, izlemeyi ve kavramayı...
Open chat