Category Blog

Melek yatırımcılar bir fikrin gerçeğe dönüşmesinde önemli bir role sahiptir. Günümüzde ülkelerin melek yatırım modeli ile ekonomik anlamda ilerlemeye gayret ettikleri görülmektedir. Melek yatırımcıların avantajları girişimcilerin hayal olan fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri ile başlamaktadır. Melek yatırımcıların finansman sağlayarak bir girişimin hızlı bir şekilde ivme kazanmasını sağlama işlevine sahip oldukları görülmektedir.

Bir melek yatırımcıdan elde edilen finansman, girişimcinin dışarıdan borç almasından daha az riskli bir kaynaktır. İşin başarısız olması durumunda bunun geri ödemesi mümkün olmamaktadır. Bu durumda melek yatırımcının girişime ikna edilmesi, gerekli finansmanın sağlanmasında kilit role sahiptir. Bu aşamada melek yatırımcı, başarısına inanmadığı bir girişime destek olmak istemeyecektir.

Melek Yatırımcıların Avantajları Girişimcilere Destek Sağlıyor

Melek yatırımcıların avantajları arasında melek yatırımcıların her sektöre yatırım yapma potansiyellerinin olduğu da yer almaktadır. Bu anlamda her girişimin melek yatırımcıdan finansman sağlama imkanı bulunmaktadır. Melek yatırımcıdan elde edilen finansman, girişime bir kaldıraç etkisi oluşturabilmektedir. Melek yatırımcının bir girişime kaynak aktarması piyasadaki diğer kaynakların da o girişime akmasına yol açabilmektedir.

Yani melek yatırımcının kaldıraç etkisi oluşturması bu noktada önemlidir. Daha önce dikkat çekmeyen bir fikir, melek yatırımcının ilk hamlesi ile gün yüzüne çıkmaktadır. Melek yatırımcı sayesinde ortaya çıkan girişim, diğer yatırımcılar tarafından görülme imkanına sahip olmaktadır. Bu nedenle melek yatırımcıların girişimlere sağladığı sayısız avantaj ve imkan bulunmaktadır.

Melek Yatırımcılar Girişimlere Can Suyu Oluyor

Melek yatırımcılar riski seven, avantajı sadece bireysel değil toplumsal anlamda da değere dönüştürmek isteyen kişilerdir. Melek yatırımcılar riski üstlenen kişiler olmaktadır. Melek yatırımcı için girişimin mevcut durumundan ziyade potansiyeli önemlidir. Yani girişimin gelecekte ne kadar gelişebileceği melek yatırımcının ilgi duyduğu kısımdır. Girişimin belirli bir hissesi karşılığında bu risk melek yatırımcı tarafından üstlenilmektedir. Melek yatırımlarda özkaynak finansmanının geri dönüşleri önemlidir. Melek yatırım ağları bir girişimci için fırsattır. Birden çok melek yatırımcıya, melek yatırım ağları ile ulaşmak mümkündür.

Melek yatırımcıların avantajları konusunda sorularınız için form aracılığıyla Doç. Dr. Gamze Sart’a ulaşabilirsiniz. Farklı konularda bilgilendirici videolara ulaşmak için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. İnovasyon ve teknoloji konularında farklı içeriklere ulaşmak için Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren Mentorloops’un blog sayfasını inceleyebilirsiniz.

Read More

Yeni bir girişimin kaynak bulması, girişimin devamlılığı açısından hayati bir öneme sahiptir. Melek yatırım ağı, bir grup melek yatırımcı tarafından oluşturulan birlikler olarak adlandırılabilir. Bu oluşumlarda melek yatırımcılar güçlerini birleştirerek girişimlere destek olmaktadır. Melek yatırımcıların bir araya gelmesi sonucunda girişimlere sağlanan finansal desteğin boyutu artabilmektedir.

Bu oluşumlar bir araya geldiklerinde, ilgi toplayan girişimlerin detaylı analizleri yapılır. Ayrıca yatırım yapılacak girişimci bulmak ya da mevcut girişimcileri seçmek için de fikir alışverişi gerçekleşmektedir. Melek yatırımcılar bir araya gelerek oluşturdukları yatırım ağı ile yatırımların yapılmasını ve yapılan yatırımın takip edilmesini sağlamaktadır. Yatırım yapıldıktan sonra girişimin başarıya ulaşması için de süreç, melek yatırımcılar tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Melek Yatırım Ağı Girişimlerin Hayata Geçirilmesinde Öncü Olmakta

Melek yatırım ağı girişimlerin kısa sürede hayata geçirilmesinde işlevseldir. Kaliteli girişimlerin gün yüzüne çıkarılması, bu tarz oluşumlar sayesinde mümkün olmaktadır. Melek yatırımcılar start-up ekosistemi için son derece faydalı aktörlerdir. Bu ağlar ülkemizde Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağları olarak da ifade edilmektedir. Ülkeler sürdürülebilir ekonomik kalkınma konusunda bu tarz ağların sergiledikleri öncülükle aşama kaydetmektedir.

Yatırım ağları girişimlere destek olmalarının yanı sıra, iş geliştirme aşamasında eğitimler için öncülük de yapmaktadır. Ayrıca girişimcilere danışmanlık yapmak ve girişimcinin ihtiyaç duyduğu networkü sağlamak konularında da girişimcilere destek olunmaktadır. Mevzuat hükümleri gereğince melek yatırımcıların herhangi bir ağa üye olması gerekmektedir. Süreç, ülkemizde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Girişimciler Yatırım Alabilecek Fikirler Üretmeli

Bu süreçte melek yatırımcı bulmak ve melek yatırımcıları ikna etmek için girişimcilerin de dikkat etmeleri gereken hususlar bulunmaktadır. Girişimciler yatırım ağlarının hangi beklentilere sahip olduğunu bilmelidir. Çünkü bu bilindiğinde girişimcilerin, girişiminin bir sinerji yakalayarak hızlı bir şekilde büyümesi mümkün olabilir. Ülkemizde farklı Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağları bulunmaktadır. Bir girişimin hayata geçirilmesi için bu ağlar önemli rollere sahiptir. Bu ağlara müracaat eden bir girişimci tek bir müracaat ile birden çok melek yatırımcıya ulaşma imkanına sahiptir. Girişimciler bu ağlarda mentorluk hizmeti alma imkanına da sahiptir.

Melek yatırım ağı hakkında sorularınız için form aracılığıyla Doç. Dr. Gamze Sart’a ulaşabilirsiniz. Farklı konularda bilgilendirici videolara ulaşmak için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. İnovasyon ve teknoloji konularında içeriklere ulaşmak için Silikon Vadisi’nde bir start-up olan Mentorloops’un blog sayfasını inceleyebilirsiniz.

Read More

Hollandada üniversite okumak isteyen öğrenciler için birçok avantaj bulunmaktadır. Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin çoğu yurt dışında okumayı istemektedir. Yurt dışında üniversiteye başvurmak isteyenlerin ilk seçenekleri arasında Hollanda bulunmaktadır. Hollanda birçok yönden öğrencilere cazip gelmektedir. Hem şehir yaşantısı olarak hem de üniversitelerin kalitesi açısından oldukça rağbet görmektedir. Hollanda da okuma fikri maddi yönden de öğrencilere kolaylık sağlamaktadır.

Üniversiteye başvuru yapmayı düşünen bireyler için seçim süreci en önemli dönüm noktalarından biridir. Çünkü kişi burada alacağı eğitim ile geleceğine yön vermektedir. Özellikle yabancı bir ülkede eğitim almak kişiye fazlaca fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatların başında o ülkedeki yaşam standartları ve çalışma koşullarının çeşitliliği gelmektedir. Hollandada üniversite okumak isteyen öğrenciler için tüm bu fırsatlar geçerliliğini korumaktadır.

Yabancı ülkelerde sunulan eğitim ayrıcalıkları göz önünde bulundurulduğunda Hollanda bu ülkelerin başında gelmektedir. Hollanda gerek en iyi üniversitelere sahip olması açısından gerekse yüksek kaliteli eğitim sistemleri sayesinde birçok öğrenci ve aileleri tarafından tercih edilmektedir. Özellikle üniversitelerin akademik araştırmaları oldukça yüksek seviyelerdedir. Üniversiteler aynı zamanda bilim ve sanat alanındaki yenilikleri ile de dikkatleri üzerine çekmektedir.

Hollanda’da üniversite okumanın bir diğer olumlu etkisi de çok sayıda Nobel ödüllü akademisyenleri bünyesinde toplamasıdır. Hollanda özellikle şehirleriyle de dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu şehirlerin başında Amsterdam, Rotterdam, Leiden ve Groningen gibi kozmopolit gelmektedir. Sayılan bu şehirlerin çoğu tarihi ve modern mimarisi ile de gelenleri büyülemektedir.

Yetiştirilen çeşitli lalelerinden tutun da değirmenleri ve bisikletlerine kadar tercih edenleri hüsrana uğratmayacak bir şehir olma özelliğine sahiptir. Ayrıca bu ülkede yaşayan insanlarının hoşgörülü olması da yurt dışından gelmek isteyenleri kendine çekmektedir. Hatta bu şehirde kültür çeşitliliğinin de fazla olması dışarıdan gelen kişilerin rahatlıkla hareket etmesine olanak sağlamaktadır. Yurt dışında okumak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu popüler ülke olma özelliğine sahiptir.

Hollandada Üniversite Okumak ve Hollanda’da Eğitim Sistemi

Hollandada üniversite okumak isteyen yabancı öğrenciler için ülke son derece uygundur. Ülke özellikle dünyanın en kaliteli eğitim sistemine sahip olmakla beraber eskiye dayanan tarihiyle de gelenleri ağırlamaktadır. Ayrıca üniversitelerdeki fakülteler modern laboratuarlar ile donatılarak eğitim kalitesi her geçen gün daha da arttırılmaktadır. Avrupa’daki birçok ülkeye kıyasla daha güvenilir olan Hollanda, eğitim için gelenlere oldukça güvenli bir ortam sağlamaktadır.

Hollanda’da eğitim veren kurumlar araştırma odaklı eğitimler sunarak bilim ve sanat alanında öğrencilerine ayrıcalıklar sunmaktadır. Ayrıca bu ülkede verilen eğitimler kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Birincisi; Araştırma Üniversiteleri, ikincisi ise; Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’dir. Araştırma Üniversiteleri’nde lisans eğitimi 3 yıl olarak verilmektedir. Ayrıca bu lisans programı Bachelor of Arts (BA) ve Bachelor of Science (BSC) olarak iki programdan oluşmaktadır.

Yüksek lisans programları ise Master of Science (MSC) ve Master of Arts (MA) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu yüksek lisans programları da almak istediğiniz bölüme göre farklılık göstermektedir. Hollanda yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin seçtikleri bölümlere göre eğitim süresi 1 ya da 2 yıl olarak gerçekleşmektedir. Doktora eğitimine Hollanda’da devam etmek isteyen öğrenciler için bu süre ise 4 yıldır. Hollandada üniversite okumak isteyen öğrenciler özellikle Sosyal Bilimler, Doğa Bilimleri, Hukuk, Mühendislik ve Tıp fakültelerine başvuru yapmaktadırlar. Bu akademik bölümlerde bilimsel becerileriniz arttığı gibi mezun olduktan sonra kariyer becerilerinizde gelişme göstermektedir.

Hollanda’da bulunan uygulamalı üniversitelerde ön lisans programları da bulunmaktadır. Ön lisans programlarının süresi 2 yıl iken, lisans programları ise 4 yıl olarak eğitim vermektedir. Ayrıca yüksek lisans programı olan bu uygulamalı üniversitelerde doktora programı bulunmamaktadır. Yüksek lisans programları ise seçilen bölüme göre 1 ya da 2 yıl olarak sürmektedir. Uygulamalı bilimler üniversitelerinin en büyük avantajları arasında uluslar arası ticaret, finans, bankacılık ve işletme alanlarında öğrencilerine yeterlilik olanağı sunmasıdır.

Yurt dışı eğitimi için Hollanda’yı tercih eden yabancı öğrenciler için lisans eğitimi seçeneği oldukça fazladır. Hollandada üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için 2000’den fazla lisans ve yüksek lisans programları bulunmaktadır. Üniversitelerde verilen eğitimin çoğu İngilizce olarak verilmektedir. Bu sayede öğrenciler hem yabancı dillerini geliştirmiş olacak hem de kaliteli bir eğitim almış olacaklardır. Bu durum ülkeyi eğitim için seçenlerin avantajları arasında bulunmaktadır.

Hollanda’da Eğitim Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Hollandada üniversite okumak her yönüyle öğrencilere ayrıcalıklar sunmaktadır. Bu ayrıcalıkların başında uluslar arası geçerliliğe sahip olan diploma ile mezun olmaktır. Burada eğitim alan öğrencilerin çoğu İngilizcenin yanında ikinci bir dil daha öğrenme imkanına sahip olmaktadır. Başarılı bir şekilde mezun olan öğrencilerin çoğu hem Hollanda da hem de Avrupa da çok fazla iş imkanına sahip olmaktadır.

Lisans eğitimi almak isteyen yabancı öğrencilerin öncelikle hazırlaması gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler tercih ettikleri üniversitelere ve programlara göre farklılık göstermektedir. Ancak hepsinin ortak istediği bir belge var ki o da; yabancı dil yeterlilik sertifikasıdır. Geriye kalan diğer belgeler ise program farklılıklarına göre değişmektedir. Bu belgelerden ilki; lise diploması ya da mezuniyetini alamayanlar için devam ettiklerine yönelik olan öğrenci belgesidir.

Belgeler arasında bulunması gereken bir diğer ana belge ise notlara ilişkin dokümanlardır. Ayrıca dil sınavlarından biri olan IELTS’ten 6 almak ve bir diğer sınav olan TOEFL’dan en az 550 puan almanız gerekmektedir. Ülkeye giriş yapmak için eğitim vizesi almanızda seçenekler arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak üniversiteden de kabul belgesi almanız gerekli olacaktır.

Hollandada üniversite okumak isteyen öğrenciler seçtikleri üniversitelere ve programlara olan isteklerini bir niyet mektubu ile belirtmeleri de gerekecektir. Ayrıca bu niyet mektubu içerisinde geleceğe yönelik planlarınızdan da bahsetmeniz gerekmektedir. Yine lise öğretmenlerinizden alacağınız referans mektupları da bu süreçte size gereken desteği sağlayacaktır.

Hollanda Eğitiminde Ücretler ve Burs Seçenekleri Nelerdir?

Yurt dışında eğitim hayatını devam ettirmek isteyen öğrenciler için Hollanda düşük öğrenim ücretleri ile dikkatleri çekmektedir. İngiltere, Amerika, Kanada gibi ülkelere nazaran daha düşük ücretlere sahip olan Hollanda, yabancılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Popüler ülkelere göre hem eğitim ücretleri hem de yaşam masrafları oldukça düşüktür. Hollandada üniversite okumak isteyen AB üyesi ülkelerin vatandaşları için sunulan eğitim ücretleri 1500-2000 Euro olarak hesaplanmaktadır. AB üyesi olmayan diğer ülke vatandaşları içinse bu ücretler 6000-15000 Euro arasında değişiklik göstermektedir.

Alınan ücretler yıllık ortalama eğitim ücretleri olup birçok Avrupa ülkesine kıyasla oldukça düşüktür. Tüm bunların yanında Hollanda’da yaşamak diğer ülkelere nazaran daha uygundur. Özellikle ülkede ulaşım aracı olarak bisikletlerin kullanılması da harcamaları fazlasıyla kısmaktadır. Ayrıca hükümetin öğrencilere yönelik uygulamış olduğu desteklerde harcamaları azaltmaktadır.

Hollanda tarih olarak da oldukça köklü bir ülkedir. Dünyanın en köklü ve en iyi tarihlerinden birine sahip olan Hollanda aynı zamanda çok sayıda eğitim kurumuna da ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle Delf University of Technology, University of Amsterdam, Eindhoven University of Technology gibi üst düzey üniversitelere sahip olan şehir, bu üniversiteler aracılığı ile öğrencilere burs imkanı da sunmaktadır. Aynı zamanda hükümette uluslar arası öğrencilere eğitimlerini devam ettirmeleri için burslar vermektedir.

Hollandada Üniversite Okumanın Avantajları: Eğitim Sonrası Sunulan Kariyer İmkanları Nelerdir?

Hollandada üniversite okumanın ayrıcalıkları arasında mezun olduktan sonraki süreçte bulunmaktadır. Özellikle Hollanda dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasında yer aldığından iş imkanları da oldukça fazladır. Sahip olduğu coğrafyanın nimetlerinden fazlasıyla yararlanan Hollanda da iş kolları gemicilik, balıkçılık ve ticaret gibi alanlarda oldukça etkili olmuştur. Güçlü ekonomisi sayesinde ülkede işsizlik yok denecek kadar azdır. Birçok Avrupa ülkesiyle kıyaslandığında bu işsizlik oranı oldukça düşük bir rakama denk gelmektedir.

Ülkede yaşam standartlarının yüksek olması ile iş olanaklarının fazla olması öncelikle öğrenciler tarafından dikkatleri üzerine toplamaktadır. Kısa çalışma saatlerinin varlığına rağmen ülkede oldukça yüksek kazançlar elde edilmektedir. Bilimsel buluş ve araştırma için ülkeye gelen eğitimcilerin yanı sıra bu eğitimleri gerçekleştirmek için gelen öğrencilerin sayısı da fazladır.

Son olarak hollandada üniversite okumak için gelen yabancı öğrenciler mezun olduktan sonra uluslar arası şirketlerde rahatlıkla iş imkanına sahip olmaktadırlar. Ülke içerisinde bulunan Philips, C&A gibi uluslar arası alanlarda ad yapmış şirketlerde iş imkanları oldukça yüksektir. Hollanda da kişi başına düşen milli gelirin yüksek olmasına bağlı olarak maaşlarda yüksek ödenmektedir. Özellikle tıp alanında çalışan kişilerin ortalama maaşları 120000 Euro civarında iken, pilotlar 100000 Euro maaş alırken, avukatlar ise yine 100000 Euro civarında maaş almaktadırlar.

Hollanda’da Eğitim Almak İçin Hangi Üniversiteler Tercih Edilmelidir?

Hollandada üniversite eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için pek çok seçenek bulunmaktadır. Lisans eğitimi veren en iyi üniversiteler genelde metropol olan şehirlerde konumlanmıştır. En iyi üniversiteler ülkenin başkenti ve aynı zamanda kültür kenti olan Amsterdam’da yer almaktadır. Amsterdam’dan sonra gelen şehirler arasında Rotterdam, Lahey, Utrecht gelmektedir. Bu ülkede eğitim almak isteyen öğrencilerin bölüm tercihleri sıralamasında tıp, mühendislik, sanat ve tasarım, sosyal bilimler gibi bölümler yer almaktadır.

Universitıy of Amsterdam; ülkenin başkenti olan bu şehirde bulunan araştırma üniversitesidir. Kuruluş tarihi 1632 yılı olan bu okul içerisinde diş hekimliği, tıp, hukuk, işletme, sosyal bilimler, ekonomi gibi bölümler yer almaktadır. 7 fakülteden oluşan Amsterdam üniversitesi her yıl ortalama 3000 öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bu üniversite Avrupa’nın en iyi üniversiteleri arasında sağlam bir yere sahiptir. Özellikle bu okul akademik çalışmalara verdiği desteklerle tanınmaktadır. Her yıl ortalama olarak 100’e yakın araştırmacıya ve akademisyene ev sahipliği yapmaktadır.

Erasmus University of Rotterdam; uluslar arası üniversiteler arasında yer alan bu araştırma üniversitesi 1913 yılında kurulmuştur. Hollandada üniversite eğitiminde bulunmak isteyen öğrenciler için tercih edilmektedir. Modern bir kampüse sahip olan bu üniversitede 7 fakülte ve 2 enstitü bulunmaktadır. Ayrıca bu okul sağlık, yönetim ve kültür alanlarında diğer birçok üniversite ile bağlantı kurarak akademisyenlere ve öğrencilere ayrıcalıklar sunmaktadır.

Maastricht University; 2017 senesinde en iyi eğitim veren genç üniversiteler arasında 6. olmaya hak görmüştür. Hollanda’nın en eski ve en köklü şehirlerinden biri olan Maastricht’te eğitim hayatına başlayan bu okul 1976 yılında kurulmuştur. Ayrıca bu üniversite bir kamu okulu olarak kurulmuştur. Bu üniversite eğitim konusunda yeniliğe ve araştırmaya oldukça önem vermektedir. Maastricht üniversitesinden mezun olanlar Belçika, Çin, Amerika ve Dubai gibi ülkelerde çalışma imkanı bulmaktadır.

Hollandada üniversite okumak için yapılması gereken konular hakkında form aracılığıyla Doç. Dr. Gamze Sart’a ulaşabilirsiniz. Farklı konularda hazırlanmış videolara ulaşmak için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Yurt dışında eğitim almak için gerekli olan sınavlar hakkında bilgi edinmek amacıyla aba Yurt Dışı Eğitim YouTube kanalına abone olabilirsiniz.

Read More

Üniversiteler uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler vermektedir. Dünyanın en prestijli üniversiteleri öğrenci kabullerinde öğrencilerden ciddi taleplerde bulunmaktadır. Üniversite gereksinimleri öğrenci kabullerinde dikkat çekmektedir. Üniversitelerin öğrencilerden ne istediğini bilerek hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapmamız gerekmektedir. Öğrencilerin gerek Türkiye’deki üniversitelerde gerekse dünyadaki üniversitelerde görülen bir durum, temel bilimlere yönelik derslerde eksikliklerin olduğudur.

Matematik, kimya, fizik gibi temel derslerdeki eksikliklerin öğrenci tarafından tamamlanmış olması gerekmektedir. Türkiye’de son 3 yıl içinde müfredat eksikliğinin yaşandığı da bir başka üzerinde durulması gereken durumdur. Açık ve net olarak söylemek gerekirse; 9. ya da 10.sınıf öğrencilerinin temel dersleri ciddi eksikliklere sahiptir. Öğrenciler fizik, kimya ve matematik derslerinde inanılmaz derece konu eksiklikleri yaşamaktadır.

Üniversite Gereksinimleri Nasıl Karşılanmalı?

Üniversite gereksinimleri için öğrencilerin derslerdeki eksikliklerini tamamlamaları tavsiye edilebilir. Öğrencilerin temel bilimlerdeki eksiklikleri özellikle ‘Computer Science’ dersleri için oldukça dikkat çekicidir. Okulların verdikleri eğitimdeki eksikliği bu sene net olarak görmekteyiz. Bir UCL’nin mühendislik anlamında taleplerine bakıldığında göz önünde bulundurulması gereken bazı durumlar vardır.

İsviçre bunu 6 yıl önce Türkiye’ye uygulamıştır. IB türü, üniversite taleplerini karşılayabilecek şekilde alınmalıdır. IB diplomasında 4 tane istediğiniz IB’niz yoksa ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorsunuz demektir. Bu durumda öğrencilerin kabullerinde de sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Yapının sıkıntılı bir şekilde işliyor olması nedeniyle yapının ciddi bir düzenlemeye ihtiyacı bulunmaktadır.

Öğrenciler Ne Yapmalı?

Mevcut sistemde hataların olduğu görülmektedir. Bu durum öğrencilerin kabul aşamasında sıkıntılar yaşamasına yol açabilmektedir. Öğrenci, ihtiyaç duyduğu sınavların hangisi olduğunu doğru belirlemelidir. İhtiyaç duyulan IB ve AP skorları lise düzeyinde alınmalıdır. Ayrıca başka bir önemli husus da şudur; öğrenciler tarafından okulların ters mühendislik yapılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konu üzerinde öğrencilerin ciddi anlamda durmaları tavsiye edilebilir. Ters mühendislik yapılabilecek bölümlerin doğru bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Hangi bölümlerde eğitim alınacağı belirlendikten sonra lise döneminde o bölümlere yönelik sınav puanları vakit kaybedilmeden alınmalıdır. Bu süreçte öğrencilerin profesyonel bir destek almaları zorlu diploma programlarını başarı ile tamamlamalarını sağlamaktadır.

Üniversite gereksinimleri hakkında yeterli bir hazırlığın nasıl olması gerektiğiyle ilgili form aracılığı ile Doç. Dr. Gamze Sart’a ulaşabilirsiniz. Farklı konularda bilgilendirici videolara ulaşmak için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Yurt dışında eğitim almak için gerekli olan sınavlar hakkında bilgi edinmek üzere aba Yurt Dışı Eğitim YouTube kanalını takip edebilirsiniz.

Read More

[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]GRE ve IELTS yurt dışında eğitim almak isteyenler için önemli olan sınavlar arasında yer almaktadır. GRE yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bir sınavdır. IELTS sınavı da İngilizce dil yeterliliğini kanıtlayan ve uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavıdır. Yurt dışında kabul gören bu sınavlara disiplinli bir şekilde hazırlanmak gerekmektedir.

GRE sınavı ile yurt dışında, özellikle mühendislik ve sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitim almak isteyenler ilgilenmektedir. IELTS sınavı yalnızca eğitim almak isteyenlerin başvurduğu bir sınav değildir. Yurt dışında kariyer yapmak isteyenlerin de IELTS puanına ihtiyaç duydukları görülmektedir. GRE ve IELTS için profesyonel eğitim veren kuruluşlar tercih edilmelidir.

GRE ve IELTS İçin Yurt Dışına Gitmeye Gerek Var mı?

GRE ya da IELTS sınavlarından yüksek puan almak isteyenlerin yurt dışında eğitim veren kurslara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Bu eğitimleri yurt dışında almaya gerek bulunmadığı gibi bunun için gereksiz bir şekilde çok yüksek para harcamak durumunda kalınabilmektedir. Bu nedenle GRE ya da IELTS için yurt dışında eğitim almak tavsiye edilmemektedir. Zaten bu sınavlara yönelik dersleri şimdi almak isteseniz de bu dersleri ancak online olarak alabilirsiniz. Bugüne kadar bu kursların hiçbir yönteminde öğrencilere fark yarattıklarına da tanık olmadık. Bunun yanı sıra zaten Amerika’daki öğrencilere de GRE ve IELTS derslerini aba Academy olarak bizler vermekteyiz.

Öğrenciler Ne Yapmalı?

Bu aşamada öğrencilere bir tavsiye vermek gerekirse, GRE ya da IELTS sınavları için doğru bir kurumla çalışmaları önerilebilir. Bu nedenle Amerika’daki kurslara gidildiğinde sınavlarda fark yaratacak derecede bir fayda sağlanacağı düşünülmemelidir. Amerika’da 1700’ünde master ve doktora öğrencimiz bulunmaktadır. Bu konuyu deneyimlemek için çok fazla fırsatımız oldu. Bu dersleri yurt dışından online alanlar, yurt dışına gidip orada yüz yüze alanlar ve bunun gibi pek çok örneğe tanık olduk. Sonuç olarak yurt dışında eğitim alanların herhangi bir fark yaratmadıklarını görmekteyiz. Bu derslerin saatleri yurt dışında 400 ve 500 dolar arasında verilmektedir. Bu fiyatlar Türkiye ile mukayese edilemeyecek kadar yüksektir.

GRE ve IELTS dersleri ile ilgili form aracılığıyla Doç. Dr. Gamze Sart’a ulaşabilirsiniz. GRE ya da IELTS derslerini profesyonel bir kadrodan almak isterseniz aba Academy ile iletişime geçebilirsiniz. Farklı konularda bilgi edinmek için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalını takip edebilirsiniz.[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]

Read More

Uzun vadeli motivasyon yöntemleri özellikle sınavlara hazırlanan öğrencileri uzun vadede motive etmektedir. Her ne kadar kısa vadeli motive yöntemleri işe yarıyor diye düşünülse de asıl önemli olan uzun vadede faydalı olmaktır. Kısa vadeli motive yöntemleri sadece birkaç dakikalığına işe yararken, uzun vadeli yöntemler daha uzun soluklu olmaktadır. Bu durumda en önemli görev tabi ki de eğitimcilere düşmektedir. Çünkü öğretmenler öğrencilerinin itici güçlerini yakinen bilmektedir. Öğretmenler bu sayede öğrencilerinin itici güçlerinden uzun vadede yararlanmaktadır.

Öğretmenler öğrencilerinin uzun vadede başarılı ve motive olmalarını istiyorlarsa günlük hayata dahil edebilecekleri motive yöntemleri bulunmaktadır. Bu motive yöntemlerinden faydalanarak öğrencileri için uzun vade başarıları kaçınılmaz olmaktadır. Bu uzun vadeli motivasyon yöntemleri genel anlamda 9 alt başlıktan oluşmaktadır. Adım adım bu stratejiler takip edilerek geniş bir alana ve zamana yayılan başarılar elde edilecektir.

Uzun Vadeli Motivasyon İçin Gerekli Olan Yöntemler

Öğretmenlerin öğrencilerini gözlemleyerek onlara yönelik yöntemler geliştirmeleri söz konusu olmaktadır. Oluşturulan yöntemlerin başında özerklik gelmektedir. Öncelikle öğrencilere sunulan çalışma metotlarından herhangi birinin öğrenciler tarafından tercih edilmesine fırsat verilmelidir. Bu sayede öğrenciler kendi algılarına yönelik güçlü bir motive kaynağı bulmuş olacaktır. Özellikle öğrencilerin hangi kitaptan çalışacaklarını ya da hangi kitapları okuyacaklarını onların tercihine bırakmanız gerekmektedir.

Uzun vadeli motivasyon için akla ilk gelen materyal kitaplar olmaktadır. Öğrenciler için hazırlanmış olan kitap listelerinden onların çalışma usullerine göre seçim yapma kararını öğrencilere bırakmanız yerinde bir davranış olacaktır. Öğrencilerin motivasyonlarını etkileyen bir diğer unsur ise çalışma ortamındaki oturma planlarıdır. Yine seçeneklerin sizin yönetiminizde olan esnek oturma planları düzenleyerek öğrencilerin tercihine bırakabilirsiniz. Yine öğrencilerin edindikleri bilgileri sınıf ortamına nasıl aktarmaları gerektiğini de sizin yönetiminizde ki seçeneklerle yapmalarını sağlayabilirsiniz. Bu seçenekler arasında sözlü sunum ya da video ile anlatım gibi unsurlar bulundurulabilir.

Özerklik ile bağlantılı olan bir diğer yöntem ise yetkilendirmedir. Uzun vadeli motivasyon sağlama sahiplenme ve seçimle arttırılmaktadır. Katılım sağlanarak motivasyona destek çıkılmaktadır. Özellikle öğrenciler üzerinde uygulanan ısrar ve sıkı kontrol verimli öğrenmenin zarar görmesini tetiklemektedir. Öğrenciye kontrollü olma bilinci aşılanırsa katılım ve motivasyonda otomatikman arttırılmaktadır. Ne kadar çok öğrenciye kontrol bilinci aşılanırsa daha geniş bir kitle motive edilerek kontrol altına alınmaktadır.

Öğrencilere motivasyon yüklemesi yaparken öğretmenlerin yanı sıra okul yönetiminin de etkisi oldukça fazladır. Okul yönetimi özellikle çalışma dönemlerinde öğrencilerin güçsüz hissetmesini önleyici önlemler alması gerekmektedir. Öğrencileri çaresizliğe iten nedenler tespit edilerek yönetim olarak yapılması gerekenler sırasıyla yapılmalıdır. Çaresizliği değiştiren yöntemler uygulanarak bu zorlu sürecin üstesinden gelinmelidir.

Okul yönetimi başta olmak üzere öğretmenler öğrencilere sağlanan olumlu seçeneklerin listesini oluşturmalıdırlar. Çevrelerinde bulunan uyarıcıların gözden geçirilmesi gerekmektedir. Oda sıcaklığının ideal olup olmadığından tutunda ses ve ışıkların yeterli olmasına kadar ilgilenilmesi başarı üzerinde etkisi oldukça fazladır. Hatta öğrencilerin kendi çalışma odalarında kalkıp hareket edecekleri bir alan oluşturulması gerekmektedir. Böylelikle hem öğrenmeye belli bir süre ara verilmiş olacak hem de sıkılan öğrenci biraz da olsa kafasını dağıtmış olacaktır. Sonuç olarak öğrenciler uzun vadeli motivasyon yöntemleriyle kendilerini kontrol etme yeteneklerini geliştirmiş olmaktadırlar.

Uzun Vadeli Motivasyon Stratejileri: Başarı ve Aidiyet İlişkisinin Başarı Üzerinde Etkisi

Öğretmenler her bir öğrencisini kişisel olarak önemsediğini belli etmelidirler. Çünkü kişisel olarak önemsendiğini hisseden öğrenci kendini sürekli olarak daha yüksek düzeyde motive edecektir. Ayrıca öğrenciler gerçekten bir şey öğrendiklerini, çözdükleri bir sorunun doğru olduğunu gördüklerinde veya doğru yaptığını bildiklerinde beynin ödül sistemi devreye girmektedir. Öğrencilerin özellikle bir alanda uzmanlaşmasını istiyorsanız değerlendirme listeleri ve başarı kriterleri kullanılması doğru bir hamle olacaktır.

Öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlarda nelerin gerekli olduğunu belirlemek alanında uzman kişilerin görevidir. Bu kişiler her bir aşamada öğrencilere yardımcı olmaktadır. Uzun vadeli motivasyon sürecinde öğrencilerin elde ettikleri başarıların ödüllendirilmesi de önemli bir husustur. Öğrencilerin öğrenme ortamlarında kendilerini değerlendirmelerine fırsat vermeniz gereklidir. Not tutmaları başta olmak üzere vermiş oldukları cevapları kendilerinin kontrol etmesine izin vermeniz onların yararına olacaktır.

Başarı ile aidiyet ilişkisi iç içe girmiş durumdadır. Özellikle okulla alakalı olmayan konularda öğrencilerle birebir diyaloğa girerek başarı oranı arttırılabilir. Mesela müzik dinleyen bir öğrenciye yaklaşarak ne tarz bir müzik dinlediğini sormanız onu özel hissettirecek ve sizi kendisine yakın hissedecektir. Hatta ders arasında öğrencilerin arasına karışmanızda oldukça etkili olacaktır. Öğretmenler her bir öğrencisiyle ilişkisini geliştirmeli ve dinamik tutmalıdır. Tüm bunlar yapılırsa geri dönüşü uzun soluklu motivasyon ve adapte olacaktır.

Sosyal Statünün Başarılı Olmada Rolü

Uzun vadeli motivasyon sürecini etkileyen bir diğer husus hiç şüphesiz sosyal statüdür. Özellikle sınıf ortamında yapılan dostça ve ılımlı bir rekabet öğrenciler üzerinde olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Başarı ile gelen kişinin kendini ödüllendirmesi bu aşamada devreye girmektedir. Çünkü rekabet sonucunda ulaşılan başarı kişinin kendine olan özgüvenini artırmaktadır. Her insan başarılı olmayı ister ve başarıyı sever. Başarılı olan her bir birey kendini olduğundan daha fazla iyi hisseder.

Öğrencilik dönemindeki gençler sosyal statülere göre hareket ederler. Diğer bir deyişle kendi arkadaş çevrelerine iyi görünmeyi isterler ve severler. Sağlıklı kurulan bir rekabet ortamı beyinde motive olmayı tetikler. Ancak rekabet yoğunsa ve fazlaca risk taşıyorsa bu durum öğrenciler üzerinde stres seviyesini artırmaktadır. Bu nedenle rekabetin dostça ve ılımlı olmasına özen gösterilmesi son derece önemlidir.

Öğrencilere çok zor olmamak koşuluyla görevler yükleyin ve onların bunu başarmasını bekleyin. Hatta başarı sonucuna göre belirli ödüller belirleyin. Böylelikle öğrenciler hem motive olacak hem de başarı sağlamak için ekstra bir efor sarf edeceklerdir. Uzun vadeli motivasyon sağlamak isteyen eğitimciler başarı ve ödül yöntemiyle ilerleyebilirler. Ayrıca haftada ya da ayda bir öğrenci belirleyerek ona belli sorumluluklar ve ayrıcalıklar yükleyin. Yine sınıflar arasında rekabet ortamları kurarak da başarıların artmasına katkı sağlanabilir. Bu rekabet sınıf ortalamalarına etki eden ödevler şeklinde olabilir.

Başarılı Olmak İçin Rakiplerinize Meydan Okuyun!

Öğrencilerin başarılı olması için enerjilerinin motivasyonlarının yüksek olması gerekmektedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre öğrencilerin anlatılan konuların %50’sini bildiği saptanmaktadır. Ancak öğrencilerde eksik olan şeyin rakiplerine meydan okuyamaması da araştırmalar arasında yer almaktadır. Özellikle uzun vadeli motivasyon sürecinin olumlu sonuçlanmasını isteyen öğrenciler meydan okumaktan çekinmemelidirler. Meydan okumaya meraklı olan öğrencilerin düşünce yapısı diğer öğrencilere oranla daha fazla gelişme göstermektedir. Başarılı olan öğrencilerin en büyük ayırt edici özelliği ise rakiplerine meydan okumasıdır.

Rakiplerine olan meydan okumayı arttırabilmek için öğrencilere verilen zamanın ya da kaynakların azaltılması azmi arttıracaktır. Onlara verilen zamanın kısa olduğu anonsu yapılarak kendilerini hızlandırmaları gerektiği hatırlatılmalıdır. Her bir eğitim seviyesinde öğrencilere zorluklarla mücadele edilmesi gerektiği öğretilmelidir. Böylelikle hangi sınav olursa olsun rakiplerinize fark artmanız kaçınılmaz olacaktır.

Başarı Sağlamada Onaylama ve Değer İlişkisi

Öğrenciler sınıf ortamında yaşıtlarıyla etkileşime girdiğinde motive olma gücüde artmaktadır. Özellikle arkadaşlarıyla ortak bir nokta bulduklarında kendilerini onlara daha bağlı hissetmektedirler. Öğrenciler akranlarına sosyal anlamda bağlı olduklarını hissettiklerinde başarı elde etmede riske girmekten de kaçınmazlar. Uzun vadeli motivasyon süresinde olan öğrenciler öğrenme konusunda riske girmektedirler. Öğrenme konusunda riske giren öğrenciler arasında bir güven ortamı kurulmuş olmaktadır.

Öğretmenler öğrencilerinin birbirini tanıması ve güven duyması için onlara zaman tanımalıdır. Öğrencilerden gruplar kurarak onlara başarı elde edecekleri görevler yükleyin. Sınıfta olan öğrencilere ‘biz bir aileyiz’ fikri aşılanmalıdır. Çok özel olmadan öğrenciler hakkındaki bazı önemsiz bilgiler diğer arkadaşlar arasında paylaşılmalı ve samimi bir ortam kurulmalıdır.

Motivasyon İçin Risk Alın!

Öğrencilik döneminin büyük bir bölümü ergenlik dönemine denk gelmektedir. Ergenlik dönemi ise kişilerin kendilerini keşfetme yaşları olarak bilinmektedir. Ayrıca bu dönem riskli kararların alındığı oldukça sakıncalı bir süreçtir. Ergenlikte verilmiş kararların çoğu beynin eleştirel düşünmeyi yapamadığı gecikmiş olgunlaşma dönemi olarak ifade edilmektedir. Beynin karar verme kısmı ergenlikte tam olarak gelişme göstermemektedir. Özellikle uzun vadeli motivasyon sağlama açısından bu dönemler uzmanlar tarafından takip edilmelidir.

Beyinde meydana gelen bu değişiklikler başarı üzerinde oldukça etkilidir. Ergenlik döneminden geçen öğrencilerin bu dönemdeki duygu değişimleri başarıya zarar vermektedir. Öğrencilerin dikkatini toplayan ifadeler kullanarak onları dinamik tutmak mümkündür. Onlara azmetmeleri gerektiğini hatırlatın ve sürecin sadece bir geçiş dönemi olduğunu hatırlatın.

Uzun Vadeli Motivasyon Stratejileri: Amacınızın Ne Olduğunu Belirleyin

Kişilerin ergenlik dönemlerindeki en büyük keşfi amaç duygularının olup olmadığıdır. Hemen hemen her bir bireyin az ya da çok amaçları bulunmaktadır. Uzun vadeli motivasyon içerisinde olan öğrenciler kendi dünyaları dışında diğer dünyaların varlığını da fark ederler. Böylelikle çalışma planlarını ona göre belirlerler. Öğrenciler kendileri için anlamlı olan bir görevle meşgul olduklarında amaç duyguları oluşmakta ve buda motivasyonu artırmaktadır. Eğer amaç varsa motive olmada vardır. Diğer insanlara fayda sağlayan amaçlarda motivasyon duygusunu artırmaktadır.

Öğrenciler açısından hangi sosyal sorunların önemli olduğunu belirlemek için öncelikle onları dinlemeniz gerekmektedir. Bu sosyal sorunlar içerisinde çevre, gençlik depresyonu gibi durumlar olabilir. Daha sonra tüm bu sorunları çözmek için öğrencilere ödev ya da etkinlikler belirleyin. Onların sonuçlara ulaşmasını sağlayın. Sorunların çözümünde öğrencilerin uğraş alanlarına ya da becerilerine yönelik seçimler yapın.

Ders Çalışmayı Alışkanlık Haline Getirin

Uzun vadeli motivasyon sağlamada en önemli noktalardan biri ders çalışmayı devamlılık haline getirmektir. Öğretmenler motivasyon araçlarını kullanarak alışkanlık oluşturmalıdırlar. Her bir öğrenciye yönelik oluşturulan motivasyon yöntemleri ders çalışmada etkisini oldukça göstermektedir. Öğretmenler tüm gün öğrencilerin başarı sağlamada ki dürtülerini ortaya çıkarmalıdır. Böylelikle öğrencilerde sorumluluk duygusu da oluşturulmaktadır.

Başarılı bir alışkanlık oluşturmanın formülü oldukça basittir. İşaret, davranış ve ödül zincirin halkaları gibi art arda gelerek öğrencileri başarıya ulaştırmaktadır. Öğretmenler öğrencilerine, onların değerli olduğu hissini aşılamalıdır. Ders esnasında öğrencilerin algılarını açık tutarak onları anlamaya yönlendirmek son derece önemlidir. Olumlu bir motivasyon konuşması yaparak derse başlamanızda öğrenmede oldukça etkilidir.

Uzun vadeli motivasyon için önemli olan işaret, davranış ve ödül üçlüsüdür. Örneğin ders zilinin çalmasını işaret olarak düşünürsek, davranışın motive eden konuşma anlamına geldiği kaçınılmaz olur. Ödül ise tüm bu aşamalardan sonra öğrencilerin kendilerini motive etme gücünü sağlamaları olacaktır. Özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan kişilerin hakimiyet kurma arzusunu dersler üzerinde uygulamalarını sağlamanız onların yararına olacaktır.

Her bir aşamayı sindirerek ilerleten öğrenciler zorluklar karşısında kendilerini rahatlıkla motive edebilirler. Ayrıca bu olgunluğa ulaşan öğrenciler kendilerini motive edici öğrenme metotlarını da geliştirmiş olurlar. Zorlayıcı hedefler belirlemek de ders çalışmayı alışkanlık haline getirmeyi tetikler. Eğer öğrencilerin hedefleri çok kolay ise motive olamazlar. Çünkü kolay hedef onların gözünde çok önemli bir yere sahip değildir.

Uzun vadeli motivasyon hakkında sorularınız için form aracılığıyla Doç. Dr. Gamze Sart’a ulaşabilirsiniz. Farklı konularda bilgilendirici videolara ulaşmak için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalını takip edebilirsiniz. 

Read More

Duygular ve öğrenme ders çalışma sürecinde oldukça etkilidir. Hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından meydana gelen duygu değişimleri öğrenmeyi olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin derse girip öğrencilerine ders anlatma arzusunda bulunan bir öğretmenin duyguları olumlu bir öğrenme olarak adlandırılmaktadır. Ya da günlerdir sınava hazırlanan bir öğrenciyi düşünelim. Bu öğrenci sıkı çalışmasının olumlu etkilerini sonuçların açıklanmasında görecektir.

Öğretmenler açısından durum biraz farklı olmaktadır. Çünkü birden fazla kişiye hitap eden bir öğretmen her bir öğrencisinin durumunu göz önünde bulundurarak derse başlamalı ya da devam etmelidir. Ancak öğretmenler bu aşamada öğrencilerin dikkatini nelerin dağıttığına odaklanmadan düşüncelerini ders üzerinde odaklamalıdır. Aksi takdirde bu durumda duygular ve öğrenme süreci işlemeyecektir.

Duygular ve Öğrenme Sürecinde Temel Duyguların Önemi

Duyguların geçmişi iki teori üzerinde ortaya çıkmaktadır. İlk teori kavramsal eylem olarak bilinen duygu teorisidir. Bu teori anında duygular oluşturarak beynin işlevsel olarak etkileşim içerisine girmesini sağlamaktadır. Diğer teori ise rekabettir. Bu rekabet teorisi yaşanılan coğrafya üzerinde öğrenilmektedir. Duygular ve öğrenme sürecinin geriye kalan tüm aşamaları bu süreç içerisinde gerçekleşmektedir.

Duyguların kökeninden yüzde yüz emin olunmamaktadır. Duyguların kökeninden emin olunmamasına rağmen okul ortamında, sınavlarda ya da derslerde bu duygular nasıl oluyor da hissedilebiliyor. En basit duygulardan olan korku, heyecan, neşe, öfke, hüzün gibi duyguları günlük hayatımızda sıklıkla yaşamaktayız. Sınav sürecinden geçen her bir öğrenci tüm bu duygulardan geçmektedir. Yaşadığımız bu duygular hayatımızın her alanında oldukça önemlidir. Çünkü insanlar duygularıyla yaşarlar ve duygularıyla anlarlar, anlaşırlar.

Ruh Hallerinin Öğrenme Üzerinde Etkileri

Duygular fiziksel bağlantısı olan ve birkaç dakikadan fazla sürmeyen hislerdir. Ancak duygular uyanık olduğumuz zaman dilimleri içerisinde hep vardır. Duygular öğrenilen ya da öğretilen bilgilerin bir zihin-beden tepkisi olarak görülmektedir. Duygu ve ruh hallerinin bir arada olduğu durumlarda o durumun tesirinde ne kadar kalırsanız kendinizi o kadar rahat hissedersiniz. Kişi ruh hallerini kontrol altına alarak kendini her durumda güçlü kılmalıdır.

Duygular ve öğrenme sürecinden geçen öğrenciler özellikle sınav dönemlerinde kaygı ve endişe duymaktadır. Ancak derslerine sıkı bir şekilde hazırlandıklarını düşününce bu endişelerin üstesinden gelmeleri de oldukça kolay olacaktır. Ruh hali kaygı barındıran bir öğrencinin sınavlardan başarı sağlaması beklenemez. Sonuç olarak da öğrenci duygularının kurbanı olur ve başarısızlık sarmalından çıkamaz duruma gelir.

Duygular ve öğrenme hakkında sorularınız için Doç. Dr. Gamze Sart’a form aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Farklı konularda bilgilendirici videolara ulaşmak için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Yurt dışında eğitim almak için gerekli olan sınavlar hakkında bilgi edinmek amacıyla aba Yurt Dışı Eğitim YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Yurt dışında eğitim almak için gerekli olan sınavlara hazırlık aşamasında aba Academy’nin profesyonel kadrosundan destek alabilirsiniz.

Read More

Öğrenme stratejileri denenerek insanların beyninde yer alan beş etkili oyuncu etkin bir hale getirilmelidir. Günlük hayatta hepimiz öğrenme için belli başlı stratejiler belirlemekteyiz. Bu stratejiler belli kanıtlarla desteklenerek daha olumlu sonuçlara ulaştırabilmektedir. En önemli beş oyuncunun temeli öğrencilerin beyinlerinde oluşan kavrama anlayışını bilgiye çevirme olmaktadır. En önemli beş oyuncudan kasıt; bağlam, tetikleyiciler, süreçler, sistemler ve yapılardır.

En basit haliyle bu kavramlara değinilerek öğrenme üzerinde etkileri araştırılacaktır. Bağlam kavramının ana hedefi öğrenmenin bir yerlerde gerçekleşmesidir. Yani öğrenme bağlam denilen evrede gerçekleşmektedir. Bu evre kişiyi özellikle psikolojik yönde nasıl etkilediği üzerinde durmaktadır. Öğrenme stratejileri içerisinde bulunan bağlama göre öğrenci için en iyi öğrenme metodu nedir sorusuna cevap aramaktır.

Arkadaşlarınızla beraberken ya da değilken, evdeyken ya da okuldayken öğrencilerin nasıl hissetleri üzerinde durulmaktadır. Ders çalışırken öğrencilerin kendilerini nasıl hissettiklerini ve bu durumun anlama kalitesini ne yönde etkilediğini bulmakta bağlam faktörünün içerisine girmektedir. Özellikle öğrenciler kendilerini umutsuz hissettiklerinde verimsiz öğrenme yoluna girerler. Ayrıca öğretmenlere bu aşamada çok fazla görev yüklenmektedir. Çünkü öğrencilerin özellikle okul ortamında beyin gelişimlerini artırmaları için olumlu bir bağlam oluşturmaları son derece önemlidir.

Öğrenme Stratejileri: Tetikleyicilerin Önemi

Öğrenme stratejileri zincirindeki bir diğer oyuncu ise tetikleyicilerdir. Öncelikle kişinin iç yapısındaki tetikleyiciler öğrenme üzerinde oldukça etkilidir. Akabinde kişilerin çevresinde gelişen olaylarda öğrenme kabiliyetlerini etkilemektedir. Tüm bu iç dış yapıların toplamına ise çoklu yapılar denilmektedir. Ayrıca geniş sistem olarak ifade edilen duygusal hislerde öğrenme becerilerini etkilemektedir. Ders çalışırken konuşan birilerinin sesini duymak ya da yüksek bir sesten ötürü dikkatin dağılması da öğrencilerin yaşadıkları süreci ifade etmektedir.

Bu en önemli beş oyuncu ile yapılan öğrenme stratejileri dizininin son ürünü ise öğrenmektir. Öğrenme denilen olgu beyinde değişikliğe yol açan tipik bir fiziksel durumdur. Belirli bir öğrenme türü herkes tarafından kabul görmektedir. Ancak bu beş oyuncu ile öğrenme yöntemleri oldukça sistemli ilerlemektedir. Öğrenme kendini yeni bir beceri olarak gösterebileceği gibi örtük bir değişim olarak da ifade edilebilmektedir.

Başka bir deyişle öğrenme öğrencinin bilinçli olarak farkında olduğu yeni bir şey olarak kendini göstermektedir. Öğrenme yeni bir içerik şeklinde olabileceği gibi yeni içgüdüler şeklinde de meydana gelmektedir. Bu öğrenme yöntemleri hem kişilerin iş dünyasında hem de öğrencilerin eğitim hayatında etkisini olumlu yönde göstermektedir.

Öğrenmenin Konumu Bağlam

Öğrenme stratejileri sürecine başlamadan önce öğrenmedeki potansiyel etkilerin listesi oldukça zengindir. Öğrencilerin bilinçaltlarında tüm öğrenme sürecini geliştirebilecek ya da engelleyebilecek pek çok iç ve dış koşullar bulunmaktadır. İşte tamda bu esnada öğrenmenin en önemli beş oyuncusu devreye girmektedir. Bağlam; fiziksel, sosyal ve duygusal öğrenme yetilerinin bir arada bulunduğu ortamdır. Tetikleyiciler; ani duygu değişimlerinin yaşandığı duyusal ortamlar olarak ifade edilmektedir. Süreçler ise tetikleyicilerin ve bağlamların bir araya gelerek oluşturduğu aktif ortam olarak bilinmektedir. Çoklu sistemler ise aktif hale getirilmiş ortamlardır. Son olarak ise öğrenme ve çoklu yapılar ile sonuca ulaşılmaktadır.

Bu aşamada öğrenme süreci amacına uygun mu değil mi şeklinde sorgulanmaktadır. Sonrasında öğrenilecek bilgilerin bir aciliyetinin olup olmadığı tespit edilmektedir. Öğrenme sürecinde çevrenizde bulunan insanlar bilhassa arkadaş çevreniz bu süreçte sizi destekliyor mu sorusu da oldukça önemlidir. Tüm bunların yanı sıra ders çalışırken öğrencilerin kendilerini iyi hissetmeleri de son derece önem arz etmektedir.

Öğrenme stratejileri oluşturulurken öğrencilerin içinde bulundukları ruhsal değişimlerde gerekli öneme sahiptir. Ders çalışılan her aşamada öğrenci öncelikle kendini olumlu yönde motive etmelidir. Günlük semptomlarını gözden geçirmeli ve iyi miyim sağlıklı mıyım gibi soruları kendine yönlendirmelidir. Tüm bunlara ek olarak ders çalışılan ortamlarda öğrenciler için son derece önemlidir. Ders çalışılan ortam iyi bir şekilde aydınlatılmalıdır. Ayrıca odanın havalandırılması da sık sık yapılmalıdır. Yine ders çalışma ortamına yakın yerlerden gelen sesler en minimuma indirilmelidir.

Öğrenme Stratejileri: Öğrenmeyi Başlatan Tetikleyiciler

En önemli öğrenme stratejileri arasında bulunan tetikleyiciler hiç kuşku yok ki bu sürecin mihenk taşı konumundadır. En önemli tetikleyiciler bir araya gelerek öğrenme sürecine başlanılmış olur. Tetikleyiciler dahili olabileceği gibi harici olarak da kendilerini göstermektedir. Tetikleyiciler kendi beynimizde ortaya çıkan uyarıcılardır. Ders çalışırken bir öğrencinin sorunun cevabını buldum demesi bile tetikleyici olarak ifade edilmektedir. Ancak bu ani reflekslerin dışındaki tüm uyarıcılar dışarıdan kaynaklanmaktadır.

Öğrenme tetikleyen unsurların çoğu dış çevreden kaynaklanmaktadır. Sınıfta soru sorulması, bir konferansa katılma gibi faktörler öğrencide merak duygusu uyandırarak onu öğrenmeye itmektedir. Dersle alakalı bir deneyin yapılması, müzik dinlenmesi ya da bildiklerini bir partneri ile paylaşması da öğrenme dürtüsünü canlandırmaktadır. Yeni bir sosyal gruba katılmanın da öğrenme üzerinde etkisi oldukça fazladır. Ayrıca çalışan derslerin özetler halinde yazılması da öğrenmeyi perçinlemektedir. Günlük hayatta yaşanılan olaylardan herhangi biri beyinde muhakkak bir değişikliğe yol açacaktır.

Tetikleyicilerin Sistem İçerisinde Süreçleri

Öğrenme stratejileri içerisinde yer alan tetikleyicilerin sistemli bir şekilde ilerlemesini sağlayan süreçler bulunmaktadır. Öğrenme süreci bir sistem dahilinde ilerlemektedir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için tek bir yol ya da yöntem bulunmamaktadır. Elinizi ateşe uzatarak öğrenilen bilgi bilinçsiz bir öğrenme yöntemidir. Genel kabul gören öğrenme yöntemleri okuyarak veya dinleyerek gerçekleştirilendir. Kısacası beynin farklı öğrenme yolları vardır. Böylelikle beyin farklı öğrenme metotlarına farklı bir süreci harekete geçirmektedir.

Öğrenme için kabul gören en yaygın ve en başlıca olan süreç beyinde yeni bağlantıların oluşturulmasıdır. Ayrıca öğrenmenin arkasında yatan en önemli etkenlerden biride genetik faktörüdür. Öğrenmede genetiğin katkısı yadsınamayacak kadar çoktur. Özetle öğrenmenin en yaygın biçimi etkileşimde bulunularak bir hücreden başka bir hücreye etkileşimin gönderilmesidir. Dolayısıyla ders çalışma ve öğrenme aktivitesi bu şekilde gerçekleşmektedir.

Öğrenmede Çalışan Sistemler

Öğrenme stratejileri sürecinin en sonuncusu olan sistemler beyin işleyişi ile alakalıdır. Ancak çoğu süreçler birden çok sistemden oluşmaktadır. Bu süreçler yalnızca beyinle değil birden çok yapıyla çalışmaktadır. Örneğin midenizi rahatsız eden bir besin tükettiğinizde bu durum sizin konsantre olmanıza etki edecektir. Konsantrasyonunu sağlayamayan öğrenci ise öğrenme yolunda eksi bir durumla karşı karşıya kalmaktadır. Öğrenci burumda tüm dikkatini derslerine veremez ve öğrenme konusunda bir hayli zorlanır. Kısacası vücut ve zihin yapıları öğrenme süreçlerinin yapı taşıdır. Bu durum tabir yerindeyse zincirleme bir kazaya benzer. Çünkü vücutta mı ya da zihinde mi bir sıkıntı var sorusu kişiyi kısır döngü içerisine sokacaktır.

Öğrenme stratejileri hakkında soruları için Doç. Dr. Gamze Sart’a form aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler hangi sınavlara girmeleri konusunda bilgi eksikliği yaşamaktadır. Bu konuda bilgi almak için aba Yurt Dışı Eğitim YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Farklı konularda bilgilendirici videolara erişmek için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Inovasyon ve teknoloji konularına ilgi duyanlar için Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren Mentorloops şirketinin blog sayfası sürekli olarak güncellenmektedir. Burada yer alan içerikleri takip ederek Silikon Vadisi’nde nasıl bir teknoloji yarışının olduğu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Read More

Doğru yatırım alanları getirisi yüksek olan alanları anlatmaktadır. İnsanın olduğu her alanın gelişime ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Teknolojinin her geçen gün biraz daha ilerlemesi, geleceğe doğru yatırım yapmayanların geride kalmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle gelecekte önem kazanacak alanların doğru tespit edilmesi ve bu alanlara yatırım yapılması gerekmektedir.

Gelecekte önem kazanacak alanlar yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için de dikkate alınması gereken bir konudur. Gelecekte önem kazanacak olan alanlar, dünyanın en prestijli üniversiteleri tarafından en fazla öğrenci yetiştirilmek istenen alanlardır. Bu nedenle yurt dışı kabullerinde doğru alanlara yönelmek öğrenciler için yerinde bir karar olacaktır.

Doğru Yatırım: Hangi Alanlar Gelişiyor?

Kendine doğru yatırım yapmak isteyenler günümüzde daha ön planda olan alanlara yönelmek zorundadır. Aslında hemen her alanın hızlı bir şekilde geliştiği söylenebilir. Ancak dünyanın en prestijli üniversitelerinin, üzerinde ağırlıklı olarak durdukları bazı alanlar dikkat çekmektedir. Bu alanların başında Blockchain teknolojisi gelmektedir. MIT Üniversitesi’nde yapılan toplam çalışmaların %40’ı Blockchain üzerinde yürütülmektedir.

Hatta yapılan mevcut çalışmalara dayanarak görülmektedir ki yapay zeka Blockchain teknolojisi ile entegre edilmeye çalışılıyor. Blockchain teknolojisinden sonra siber güvenlik alanı da ilgi gören bir diğer alandır. Yine MIT Üniversitesi yaptığı çalışmaların %40’lık bölümünü siber güvenlik alanına ayırmaktadır. Bu nedenle artık Data Science çalışmalarının biraz daha geri planda kaldığını söylemek mümkündür.

Başka Hangi Alanlar İlgi Görüyor?

Dünya genelinde ilgi gören alanlar arasında Robotbilim de bulunmaktadır. Robotbilim çalışmaları arasında, bunun bir alt dalı olarak Delivery (teslim)’nin ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. ‘Teslim’ derken bundan her türlü ‘teslim’ eylemini anlamak gerekmektedir. Arabalarla ilgili olan delivery ve dronelarla yapılan delivery çalışmaları ön plana çıkmış durumdadır.

Günümüzde ilgi gören alanlara yönelik çalışmalar yapmak öğrencilerin eğitim ve kariyer yaşamlarına da olumlu katkılar sağlayacaktır. Yurt dışında yeterli burslar eşliğinde eğitim almak için gelişen alanlar göz önünde bulundurulmalıdır. Yapay zeka ile ilgili olan tüm bölümlerin hızlı bir ivme kazandığı dikkate alınmalıdır.

Doğru yatırım konusunda bilgi almak ya da soru sormak için form aracılığıyla Doç. Dr. Gamze Sart’a ulaşabilirsiniz. Yurt dışında eğitim almak için gerekli olan sınavlar hakkında bilgi almak üzere aba Yurt Dışı Eğitim YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Farklı konularda bilgi edinmek için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Inovasyon ve teknoloji konularına ilgi duyuyorsanız İnovasyon İçin Eğitim Vakfı’nın blog sayfasını inceleyebilirsiniz.

Read More

Hollanda burs veren eğitim kurumları ile gerçek anlamda göz doldurmaktadır. Üniversite ve lisans sonrasında eğitim almak isteyen öğrenciler için Hollanda eğitim cenneti olarak nitelendirilmektedir. Ülkenin hizmet anlamında diğer ülkelere nazaran ucuz olması da öğrencileri cezbeden önemli bir husustur. Hollanda kendi üniversitelerinde eğitim almak isteyen öğrencilere sayısız imkanlar sunmaktadır. Geniş burs olanakları ile takdir toplayan ülke, isteğe göre öğrencilere ders dışında çalışma imkanı da tanımaktadır.

Üstelik dersler dışında çalışabilen öğrenciler, kendi eğitim masraflarını dahi karşılayabilecek düzeyde gelir elde edebilmektedir. Ülkenin eğitime önem vermesi, ülkedeki pek çok kurumun eğitim burslarını desteklemesine yol açmaktadır. Devlet ve özel kurumların yanı sıra Hollanda’da üniversiteler çok çeşitli burs imkanları sunulmaktadır.

Hollanda Burs Yardımı İçin Bir Kriter Var mıdır?

Hollanda burs yardımı için öğrencilerin eğitim aldıkları alanlar da oldukça önemlidir. Yani değer üreten bir alanda eğitim alan bir öğrencinin burs imkanları daha geniş olmaktadır. Hollanda’da bulunan üniversitelerin burs için Avrupa Birliği dışındaki yabancı öğrencilere tanıdığı cömert burslar sayesinde her yıl çok sayıda öğrenci Hollanda’ya eğitim için başvuru yapmaktadır. Üniversiteler tarafından sağlanan burslar için istenen özel şartlar, burs talep edilen üniversitenin resmi internet sitesinde başvuru tarihlerine yakın zamanlarda güncel olarak yayımlanmaktadır.

Hollanda’da burs almak isteyen bir öğrenci için sayısız seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler arasında Amsterdam Üniversitesi tarafından verilen ve 5.000 Euro’ya kadar çıkabilen burslar ilgi görmektedir. Üstelik Amsterdam Üniversitesi’nde burs alan öğrencilere kendi alanlarına göre dünyanın önde gelen şirketlerinde staj imkanı da sağlanmaktadır. Amsterdam’da eğitim alan öğrenciler staj kapsamında kendilerini ING ve Philips gibi önemli şirketlerde çalışırken bulabilir.

Hollanda Üniversiteleri Eğitim Yardımı Verme Konusunda Adeta Yarış Halinde!

Hollanda’da burs almak için Maastricht Üniversitesi de tercihen edilen eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Üniversite, 100’ün üzerinde farklı ülkeden yabancı öğrenci kabul etmektedir. Hollanda eğitim bursu arayan öğrenciler için Maastricht Üniversitesi ilk tercihler arasında bulunmaktadır. Çünkü 29.000 Euro’ya kadar öğrencinin hemen hemen tüm giderlerini karşılayan burslar sunulabilmektedir. Genellikle 35 yaşını geçmemiş olan öğrencilerin bu burslardan faydalanma şansları bulunmaktadır. Hollanda’da burs anlamında Utrecht Üniversitesi de yüksek miktarda finansal destek veren üniversiteler arasındadır. Öğrencilerin eğitim masrafları ya da yaşam giderleri üniversite tarafından karşılanmaktadır.

Hollanda burs konusunda detaylı bilgi almak için form aracılığıyla Doç. Dr. Gamze Sart’a ulaşabilirsiniz. Yurt dışında eğitim almak üzere gerekli olan sınavlar hakkında bilgi almak için aba Yurt Dışı Eğitim YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Yurt dışında eğitim ve burs almak için ihtiyaç duyulan sınavlara hazırlanmak için aba Academy’nin derslerine katılabilirsiniz. Farklı konularda bilgilendirici videoları güncel olarak takip edebilmek için Doç. Dr. Gamze Sart’ın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. İnovasyon ve teknoloji konularına ilgiliyseniz güncel gelişmeleri İnovasyon İçin Eğitim Vakfı’nın blog sayfasından takip edebilirsiniz.

Read More