Değişim ve Dönüşüm: Yeni Dijital Ortam

Değişim ve dönüşüm günümüzde dijital ortamlarda gelişim gösteren bir süreç halini almaktadır. Bilinçli farkındalık ile içimizde var olanı bütünsel olarak ele alarak karşılaşılan her türlü korkularla yüzleşmek gerekmektedir. Gerginlikleri, belirsizlikleri ve depresyonu...

Fırtınayla Yüzleşmek Boğaziçi Kariyer Merkezi Semineri

Facing the Storm ya da Türkçe adı ile Fırtınayla Yüzleşmek IBM tarafından açıklanan ve içerisinde bilgiler içeren bir konu olarak dile getirilmiş ve Boğaziçi Kariyer Merkezi Semineri kapsamında Doç. Dr. Gamze Sart tarafından ülkemizde anlatılan bir bilgi kataloğudur....

Meslek Seçimi İçin Geç Kalmış Olabilir Miyim?

Meslek seçimi ile ilgili sorular öğrenciler henüz daha lise döneminde bile oldukça merak edilen konulardan birisidir. Lise döneminde olan alan seçimi bizlere hayatımızın geri kalan kısmı için oldukça kritik ve önemli sonuçlar doğurabilir. Öğrencilerin ileride...

Gamze Sart’ın Online SAT Dersleri

SAT sınavı Amerika’da üniversite eğitimi almak için öğrencilerin girmesi gereken çok önemli bir sınav olduğu için ülkemizde SAT dersleri almak ya da SAT kurslarına gitmek oldukça önemli bir konudur. SAT kursları internet üzerinden son dönemlerde oldukça yaygın olarak...

Bilinçli Farkındalık: Bilinçliliği Ortaya Koymak

Bilinçli farkındalık yalnızca kişinin kendisi ile ilgili olan bir olgu değildir. Kişi, bulunduğu ekosistem ile var olmaktadır ve kişinin yalnızca kendisini ilgilendiren olaylar etrafında mikro bazlı bir yaşam sürmesi de doğru değildir. Kişi, aynı zamanda makro düzlemi...

Eğitim İçin Nasıl Bir Adaptasyon Sürecinden Geçeceğiz?

Pandemi süreci ile birlikte eğitim ve eğitim yaklaşımları konusunda değişime duyulan ihtiyaç daha da ön plana çıktı. Yaşadığımız çağda değişimler o kadar büyük bir hızla gerçekleşiyor ki; edindiğimiz bilgilerin kısa bir süre içinde bayatladığına şahit olabiliyoruz....

Mutluluğun Tanınması

Mutluluk, sözlük karşılığı olarak; saadet, bahtiyarlık, istenene eksiksiz olarak ulaşmaktan duyulan kıvanç anlamlarına geliyor. Kimi kaynaklarda “yaşam doyumu” kavramıyla birlikte kullanılıyor. Elbette mutluluk hakkında yapılan tek tanımlamalar bunlar değil. Şimdiye...

Ezberci Eğitim Sisteminin Değişimi

Ezberci Eğitim öğrencileri eğitmiyor aksine onları eğitim çerçevesinin dışında tutuyor. Bu görüş artık pek çok kesim tarafından kabul görüyor. Ezber; sözlük karşılığı olarak, bir sözü ya da yazıyı hiçbir eksiği olmaksızın anımsayacak ve yineleyecek şekilde akılda...
Open chat