…ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ…           

ÖZGEÇMİŞ

 1. Adı Soyadı: ..Gamze Sart..
 2. Doğum Tarihi: 27 01 1967
 3. Ünvanı: Dr. Öğr. Üyesi
 4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program/Alan

Üniversite

Yıl

Ön Lisans

Uygulamalı Bilimler Uluslararası Ticaret ve İş İdaresi Bölümü 

 

Boğaziçi Üniversitesi

 

1989

Lisans

İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler ve Siyaset Bilimi

Lisans Programı

Boğaziçi Üniversitesi

 

1992

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü, Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Harvard Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

 

2007

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Bilimleri, 

Yetişkin Eğitimi               

Yüksek Lisans Programı

Boğaziçi Üniversitesi

 

2008

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Bilimleri        

Doktora Programı

Boğaziçi Üniversitesi

Stanford Üniversitesi

 

2013

Post Doktora

Graduate School of Business

Innovation and Entrepreneurship       

Stanford Üniversitesi

 

2014

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Antropoloji    

Doktora Programı

Columbia Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

 

2017

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Klinik Psikoloji         

Doktora Programı

Arel Üniversitesi

Stanford Üniversitesi IGNITE

 

sürüyor

Doktora

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İleri Nörololojik Bilimler      

Doktora Programı

İstanbul Üniversitesi

Özel Öğrenci

 

Sürüyor

 

Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve  Danışmanı:

Sart, G. (2006). Çocuk Yetiştirmede Duygusal Zekanın Önemi: Ana Baba Tutumlarının ve Duygusal Zekanın Çocukların Başarısına ve Öz Benlik Kavramlarına Olan Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.

Danışmanlar: Prof. Dr. Özcan Köknel- Prof. Dr. Münevver Turanlı

 

Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Sart, G. (2008). The Effects of Peace and Conflict Resolution Education on Emotional

Intelligence, Self-Concept, and Conflict Resolution Skills.

Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Danışmanlar: Prof. Dr. Fatma Gök-Yrd. Doç. Dr. Özlem Ünlühisarcıklı

 

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

 

Sart, G. (2013). The Transformation of the Higher Education by Means of Techno-parks: Case of Turkey, Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Danışmanlar: Prof. Dr. Fatma Gök- Prof. Dr. Fuat Ercan- Doç. Dr. Asım Karaömerlioğlu, Assoc. Prof. Özlem Ünlühisarcıklı, Assist. Prof. Ayşe Caner

Sart, G. (2017). Informal and Non-formal Learning in Sufi Culture, Doktora Tezi, Yeditepe Üniversitesi/Columbia Üniversitesi, İstanbul.

Danışmanlar: Yard. Doç. Dr. Arif Acaloğlu – Doç. Dr. Eralp Alışık – Prof. Dr. Mehmet Bayraktar – Prof. Dr. İsmail İsmailov – Yard. Doç. Dr. Fatma Altınbaş Sarıgül

Sart, G. (beklenen mezuniyet 2019). The Effects of Strategic Talent Management on Emotional Intelligence, Creativity, Critical Thinking, Leadership, and Innovation  Doktora Tezi, Arel Üniversitesi (Stanford Üniversitesi), İstanbul.

Danışmanlar:

 1. Akademik Ünvanlar

Doktoralı Öğretim Üyesi       Eğitim Bilimleri,  İstanbul Üniversitesi                    Şubat 2014                                         Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık              

Doçent                                    Eğitim Bilimleri                                                        Ekim 2018

                                               Yüksek Öğrenim

 

Profesörlük

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Dülger, Ü., (2015), Stratejik Büyük Veri Yönetiminin Üniversitelerin Kararları, Finansmanları ve  Yatırımları Üzerindeki Etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi.

 

6.2. Doktora Tezleri (Eş Tez Danışmanı)

Bal. E. (Haziran 2016), Kitlesel Açık Online Derslerin Duygusal Zeka, Liderlik ve Kariyer Seçimleri Üzerine Olan Etkileri: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Vakası. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 1. Yayınlar

7.1.  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Sart, G. (2016). Üniversite Yönetiminde Büyük Veri Analiziyle İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Yatırımlarda ve Satın Alımlardaki Verimliliğin Artırılması, Uluslararası Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi (International Eurasian Academy of Sciences Business & Economics Journal), S2: 687-694, (2016). Retrieved fromhttp://busecon.eurasianacademy.org/dergi//S2/56-Business&Economics.pdf.

Sart, G. (2016). Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Empati Eğitimiyle Üst-Biliş ve Farkındalıklarının Değişimi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 6(1): 07-16, (Şubat 2016). Retrieved from http://www.nobel.gen.tr/Makaleler/IJSES-Issue%201-5e94ec9a67704e17afb262a9293902bd.pdf

Sart, G. (2015). Duygusal Zeka, Liderlik ve Çatışma Çözme Eğilimlerinin Okul Yönetiminde Etkin Olan Öğretmenler Üzerindeki Etkisi, Istanbul Journal of Innovation in Education, Volume 1 (3), (Aralık, 2015). Retrieved from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iebed/issue/viewIssue/5000016611/5000004769

Sart, G. (2015). The Efficacy of Blended Learning in Courses on Intellectual Property Rights and Patents, Istanbul Journal of Innovation in Education, Volume 1 (1), (Ocak, 2015). Retrieved from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ieyd/issue/viewIssue/5000012740/5000003274

Sart, G. (2014). The Impacts of Strategic Talent Management Assessments on Improving Innovation-Oriented Career Decisions, The Anthropologist, 18(3), 657-665 (Kasım 2014). Retrieved from

                 http://www.krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-18-0-000-14Web/Anth-18-3-000-14-Abst-PDF/T-ANTH-18-3-657-14-1211-Sart-G/T-ANTH-18-3-657-14-1211-Sart-G-Tx%5B1%5D.pdf

Sart, G. (2014). Effects of Lack of Intellectual Property Rights and Licensing Awareness on Universities’ Opportunities. Journal of Educational Sciences & Psychology, IV(LXVI)(2), 66-75 (Aralık 2014).

Sart, G. (2014). Developing Interactive Ecosystem on Improving Creativity, Innovation, Patenting and Licensing, particularly in Life Sciences. Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 4(2), 022-025, (Ekim 2014). Retrieved from http://www.nobel.gen.tr/Makaleler/IJSES-Issue 2-824154441cd7477d925d06803023c637.pdf

Sart, G. (2014). Strategic Model and Strategic Planning in Higher Education. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 4(1), 034-037, ( Ekim 2014). Retrieved from http://www.nobel.gen.tr/Makaleler/IJSES-Issue150e1bf7b12ca4713a6f7164e3045b940.pdf

Sart, G. (2014). The Role of the Organisational Culture in the Development of Innovation and Technology-Based Projects at the Higher Education: Perceptions of the Researchers. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15, 1422–1433, ( Eylül 2014).

Sart, G. (2014). The Role of the Higher Education Managements on Leading the University and Industry Partnership through Clustering: Case in Health. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, IX(129), 1436 – 1449, (  Mayıs 2014). Retrieved from

                 http://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/129.pdf

Sart, G. (2014). Effects of Technology Transfer Offices on Capacity Building in Creativity, Innovation and Entrepreneurship. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, IV(44), 704-712, (Şubat 2013). Retrieved from

                 http://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/ejsbs44.pdf

Sart, G. (2013). The Effects of Entrepreneurship Courses on Developing Startups at the Technology Parks of the Universities. Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 3(1), 100-103,
(Haziran 2013). Retrieved from http://www.nobel.gen.tr/Makaleler/IJSES-Issue

                 1-f66ef0cc3446452790de9f9c7a217d62.pdf

Sart, G. (2013). University and Techno-Parks Administrations’ Policies on the Development of the Intellectual Property Rights. Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi (International Journal of Social and Economic Sciences), 3(2), 111-114, (Haziran 2013). Retrieved from http://www.nobel.gen.tr/Makaleler/IJSES-Issue

                 2-57916b36d31d485d881c0a6669feacb8.pdf

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

Sart, G., Sezgin, H. F., Saridogan, E., (2018).  The Implications of Higher Education Policies and Strategies to Improve Research and Innovation, 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2018), 2-4 Temmuz, 2018, Palma, İspanya. ISBN: 978-84-09-02709-5, ISSN: 2340-1117, doi: 10.21125/edulearn.2018.2695.

Sart, G., Sezgin, H. F., Saridogan, E., (2018).  Women in Higher Education: Gender Differences in Career Choices, 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2018), 2-4 Temmuz, 2018, Palma, İspanya. ISBN: 978-84-09-02709-5, ISSN: 2340-1117, doi: 10.21125/edulearn.2018.2695.

Sart, G., (2018). Maker Hareketi Etkilerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcılık ve İnovasyon Becerilerini Geliştirmeye Olan Etkileri, UYEK 2018 5. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğtim Kongresi, 4-6 Mayıs 2018, Gaziantep, Türkiye.

Sart, G., (2018).Üstün Yetenekli Gençlerin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Alanlarında Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları, UYEK 2018, 5. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğtim Kongresi, 4-6 Mayıs 2018, Gaziantep, Türkiye.

Sart, G., (2018). What are the Internal and External Challenges of the Higher Education in Turkey to Improve R&D?, ICES-UBEK18 27th International Conference on Educational Sciences 18 Nisan 2018, Antalya, Türkiye.

Sart, G., (2018). Life Long Learning Universities to Boost Research and Development and Innovation in Turkey, ICES-UBEK18 27th International Conference on Educational Sciences, 18 Nisan 2018, Antalya, Türkiye.

Sart, G., Saridogan, E., (2018). Understanding Research Strategies to Improve Research Universities in Turkey, 12th International Technology Education and Development Conference (INTED 2018), 5-7 Mart 2018, Valencia, İspanya. ISBN: 978-84-697-9480-7/ ISSN: 2340-1079.

Sart, G., Saridogan, E., (2018). The Importance of the Research Universities on the Innovation Development, 12th International Technology Education and Development Conference (INTED 2018), 5-7 Mart 2018, Valencia, İspanya. ISBN: 978-84-697-9480-7/ ISSN: 2340-1079.

Sart, G., Kirbaslar, S.I., (2017). The Future of the Universities: How to Make Ready the Universities through Big Data Mining and Management, EDULEARN17, 9th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 3-5 Temmuz 2017, Barselona, İspanya ISBN: 978-84-697-3777-4 / ISSN: 2340-1117.

Sart, G., Kirbaslar, S.I., (2017). The Impacts of the Big Data Management on the Management of the University Hospitals, EDULEARN17, 9th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 3-5 Temmuz 2017, Barselona, İspanya ISBN: 978-84-697-3777-4 / ISSN: 2340-1117.

Sart, G., (2017). The Effects of the Teachers’ Professionalism and Self-Efficacy on STEM Education, EDULEARN17, 9th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 3-5 Temmuz 2017, Barselona, İspanya ISBN: 978-84-697-3777-4 / ISSN: 2340-1117.

Sart, G., (2017). The Leadership Strategies of the University Administrations on Improving Peaceful Ecosystems for the International Students and Researchers, EDULEARN17, 9th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 3-5 Temmuz 2017, Barselona, İspanya ISBN: 978-84-697-3777-4 / ISSN: 2340-1117.

Sart, G., (2017). The Challenges of The Higher Education Managements in the Acceleration of Innovation Based Research and Development, 11th International Technology Education and Development Conference (INTED 2017), 6-8 Mart 2017, Valencia, İspanya. ISBN: 978-84-617-8491-2/ ISSN: 2340-1079.

Sart, G., (2017). How Does the Maker Movement Affect the School Administrations’ Roles on Improving the STEM Education?, 11th International Technology Education and Development Conference (INTED 2017), 6-8 Mart 2017, Valencia, İspanya. ISBN: 978-84-617-8491-2/ ISSN: 2340-1079.

Sart, G., (2016). Mindfulness of the Teachers: Better Educational Ecosystems for All, ICERI2016, 9th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, 14-16 Kasım 2016, Seville, İspanya ISBN: 978-84-617-5895-1/ ISSN: 2340-1095.

Sart, G., (2016). Assessing University Technology Transfer Offices Effectiveness from The Quadruple Helix Model Perspective, ICERI2016, 9th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, 14-16 Kasım 2016, Seville, İspanya ISBN: 978-84-617-5895-1/ ISSN: 2340-1095.

Sart, G., (2016). High-Impact Leadership on STEM Education in Challenging Educational Environment, ICERI2016, 9th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, 14-16 Kasım 2016, Seville, İspanya ISBN: 978-84-617-5895-1/ ISSN: 2340-1095.

Sart, G., (2016). Effects of Empathy and Emotional Competencies on Metacognitive-Based Interventions of School Leaders and Teachers, ICERI2016, 9th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, 14-16 Kasım 2016, Seville, İspanya ISBN: 978-84-617-5895-1/ ISSN: 2340-1095.

Sart, G., (2016). Decision Making Processes of the School Administrations in Opening Makers’ Spaces, Labs, and Studios, EDULEARN16, 8th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 4-6 Temmuz 2016, Barselona, İspanya ISBN: 978-84-608-8860-4 / ISSN: 2340-1117.

Sart, G., (2016). Motivation of the School Administration in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education, EDULEARN16, 8th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 4-6 Temmuz 2016, Barselona, İspanya ISBN: 978-84-608-8860-4 / ISSN: 2340-1117.

Sart, G., (2016). The Effects of the Metacognitive Skills on the Schools Leadership, 3th International Technology Education and Development Congress (EJER 2016), 1-3 June 2016, Muğla, Türkiye.

Sart, G., (2016). Perception of the School Administrations on Encouraging Girls towards STEM Fields, 3th International Technology Education and Development Congress (EJER 2016), 1-3 June 2016, Muğla, Türkiye.

Sart, G., (2016). Leadership Model for Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education at High Schools, 10th International Technology Education and Development Conference (INTED 2016),  7-9 March 2016, Valencia, İspanya.

Sart, G., (2016).Peace Education Through Emotional Intelligence for Effective Leadership , 10th International Technology Education and Development Conference (INTED 2016),  7-9 March 2016, Valencia, İspanya.

Sart, G., (2015). Assessment of University Students’ Engagement in the Fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), 8th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2015), 18- 20 November 2015, Seville, İspanya.

Sart, G., (2015). Effects of Makers Projects on University Students and Academics in Accelerating Creativity, İnnovation, Patenting and Licensing, 8th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2015),  18- 20 November 2015, Seville, İspanya.

Sart, G., Kırbaşlar S.I., Dülger Ü., (2015). Measuring Strategic Big Data Management on Investments, Particularly on University Investments, 8th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2015),  18- 20 November 2015, Seville, İspanya.

Sart, G., Kırbaşlar S.I., Dülger Ü., (2015). Why Do The Higher Education Institutions Need Big Data Management?, 8th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2015),  18- 20 November 2015, Seville, İspanya.

Sart, G., (2015). Effects of Emotional Intelligence on Improving Resiliency, 6th International

Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2015), 13-17 October 2015, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2015). Leadership of Women at University STEM Departments, 6th International

Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2015), 13-17 October 2015, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2015). The Resiliency Approach of the Universities through Innovation, 2nd

International BE-ci Conference on Business & Economics, 13-17 October 2015, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2015). The Massive Open Online Courses Effects on Funding of the Universities,

2nd International BE-ci Conference on Business & Economics, 13-17 October 2015, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2015). The Comparative Study of Commercialization of the Higher Education

Institutions, 2nd International BE-ci Conference on Business & Economics, 13-17 October 2015, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2015). The Return of the Research, Development, and Innovation to the

Universities, 2nd International BE-ci Conference on Business & Economics, 13-17 October 2015, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2015). Assessment of Big Data Management on Investments at

Higher Education Institutions (Universities), 2nd International BE-ci Conference on Business & Economics, 13-17 October 2015, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2015).The New Challenge in Higher Education: Innovation Based 

Research, 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015), 2-4 Mart 2015, Madrid, İspanya.

Sart, G., (2015). Brain Drain or Brain Gain: Technology Parks as Centers of Attractions for Talents, 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015), 2-4 Mart 2015, Madrid, İspanya.

Sart, G., (2014). Effects of Social Ecosystem on Improving Creativity, Innovation, and Technological Development, 2nd International Congress on Clinical&Counselling Psychology (CPSYC 2014), 1- 4 Aralık 2014, Antalya, Türkiye.

Sart, G., (2014). Effects of Self-Efficacy and Emotional Intelligence on Preventing Mobbing at University Environments, 2nd International Congress on Clinical&Counselling Psychology (CPSYC 2014), 1- 4 Aralık 2014, Antalya, Türkiye.

Sart, G., (2014). The New Leadership Model of the University Management for Innovation and Entrepreneurship, 2nd International Congress on Clinical&Counselling Psychology (CPSYC 2014), 1- 4Aralık 2014, Antalya, Türkiye.

Sart, G., (2014). Effects of  Teaching Creativity on Improving University Students’ Creativity and  Innovation, 2nd International Congress on Clinical&Counselling Psychology (CPSYC 2014), 1- 4Aralık 2014, Antalya, Türkiye.

Sart, G., (2014). The Integration of the Higher Education Institutions in University- Industry Partnership by Strategic Model and Strategic Planning, 7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2014),  17-19 Kasım 2014, Seville, İspanya.

Sart, G., (2014). Developing Interactive Ecosystem on Improving Creativity, Innovation, Patenting, and, Licensing, Particularly in Life Sciences, 7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2014),  17-19 Kasım 2014, Seville, İspanya.

Sart, G., (2014). The Quality Assurance in Turkish Higher Education, 5th International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2014), 22-25 Ekim 2014, Kıbrıs, Türkiye.

Sart, G., (2014). The Effects of the Students’ Mobility on Turkish Higher Education Governance, 5th International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2014), 22-25 Ekim 2014, Kıbrıs, Türkiye.

Sart, G., (2014). Women Leadership in Higher Education Institutions of Turkey, 5th International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2014), 22-25 Ekim 2014, Kıbrıs, Türkiye.

Sart, G., (2014). Lean Principles and Practices in Increasing the Performances in Higher Education Institutions, 5th International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2014), 22-25 Ekim 2014, Kıbrıs, Türkiye.

Sart, G., (2014). The Importance of Career Counseling on Metacognitive Skills and Self- Efficacy, 6th Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group 16 “Metacognition,” 3-6 Eylül 2014, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). The Role of the Organizational Culture on the Development of Innovation and Technology-Based Projects at the Higher Education: Perceptions of the Researchers, EDULEARN14, 6th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 7-9 Temmuz 2014, Barselona, İspanya ISBN: 978-84-617-0557-3 / ISSN: 2340-1117 .

Sart, G., (2014). The Impact of ICT on Psychological Testing: A Case Study of Turkish Higher Education, EDULEARN14, 6th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 7-9 Temmuz 2014, Barselona, İspanya ISBN: 978-84-617-0557-3 / ISSN: 2340-1117 .

Sart, G., (2014).  Effects of Technology Transfer Offices on Capacity Building in Creativity, Innovation, and Entrepreneurship, International Educational Sciences Congress ERPA,  6-8 Haziran 2014, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014).  The Role of the Higher Education Managements on Leading the University and Industry Partnership through Clustering: Case in Health, International Educational Sciences Congress ERPA, 6-8 Haziran 2014, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). The Effects of the Development of Metacognition on Project-based Learning, International Educational Sciences Congress ERPA, 6-8 Haziran 2014, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). The Effects of the Blended Learning Approaches on the Intellectual Property Rights and Patent Learning, 5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, 5-7 Mayıs 2014, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). The Effects of Creativity on the Higher Education: Case of Turkey, 1st Eurasian Educational Research Congress, International EJER Congress, 24-26 Nisan 2014, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). The Impacts of Strategic Talent Management Assessment on Improving Innovation Oriented Career Decision, 1st Eurasian Educational Research Congress, International EJER 2014 Congress, 24-26 Nisan 2014, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). Effects of Lack of Intellectual Property Rights and Licensing Awareness on Universities Opportunities: Case of Turkey, 1st Eurasian Educational Research Congress, International EJER 2014 Congress, 24-26 Nisan 2014, Istanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). Experiences Related to Creative Thinking-Oriented Workshops at the University Technology Transfer Offices, INTED2014 Proceedings, 10-12 Mart 2014,Valenciya, Ispanya, ISBN: 978-84-616-8412-0.

Sart, G., (2014). Gender Differences in Choice of Careers in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM): Case of Turkey, INTED2014 Proceedings, 10-12 Mart 2014, Valensiya, Ispanya, ISBN: 978-84-616-8412-0.

Sart, G., (2013). Strategic Talent Management and Career Decision Scale: Development, Validity, and Reliability, 6th International Conference of Education, Research and Innovation, 18-20 Kasım 2013, Seville, İspanya.

Sart, G., (2013). The Drawbacks of the Industry Oriented Projects at the Engineering Departments, 6th International Conference of Education, Research and Innovation, 18-20 Kasım 2013, Seville, İspanya.

Sart, G., (2013).   Effects of Innovative Career Counseling Offıces at the Universities on University Students’ Decisions and Career Conflicts, Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, 8-11 Eylül 2013, Istanbul, Turkey.

Sart, G., (2013).  Students’ Perception about Cyber bullying on Social Media, İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, 8-11 Eylül 2013, Istanbul, Turkey.

Sart, G., Erkman, F., (2013).  Perceptions and Experiences of Dorm Administrative and Service Personnel About Dorm Living and Study Environments, İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, 8-11 Eylül 2013, Istanbul, Turkey.

Sart, G., (2013). The Effects of Blended Learning on Technology Transfer at the University, The International Congress on Clinical & Counseling Psychology, 6-9 Ağustos 2013, Istanbul, Turkey e-ISSN: 2301-2226.

Sart, G., (2013).  Continuing Education Leadership and Entrepreneurship Programs for Administrators in Higher Education, The International Congress on Clinical & Counseling Psychology, 6-9 Ağustos 2013, Istanbul, Turkey e-ISSN: 2301-2226.

Sart, G., (2013).  Effects of Strategic Talent Management Assessment on the University Students’ Career Decisions, The International Congress on Clinical & Counseling Psychology, 6-9 Ağustos 2013, Istanbul, Turkey e-ISSN: 2301-2226.

Sart, G., (2013).  Role of the Peace Camps on Conflict Resolution, Emotional Intelligence, and Leadership, The International Congress on Clinical & Counseling Psychology, 6-9 Ağustos 2013, Istanbul, Turkey e-ISSN: 2301-2226

Sart, G., (2013).  The Role of the University and Technology Park Administrations on the Development of the Intellectual Property Rights, EDULEARN13, 5th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 1-3 Temmuz 2013, Barselona, İspanya ISBN: 978-84-616-3822-2.

Sart, G., (2013). The Effects of Entrepreneurship Courses on Developing Startups at the Technology Parks of the Universities, EDULEARN13, 5th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 1-3 Temmuz 2013, Barselona, İspanya ISBN: 978-84-616-3822-2.

Sart, G., Erkman, F., (2013). The Effects of Emotional Intelligence Training on High School Students’ Conflict Resolution, Empathy and Leadership Skills, and Personality Development, V. International Congress of Education Research, 6-9 Haziran 2013, Çanakkale, Türkiye.

Sart, G., (2013). The Effects of Competitiveness in the Knowledge Economy on the Transformation of Higher Education by Means of Innovation and Techno-Parks, V. International Congress of Education Research, Haziran 2013, Çanakkale, Türkiye.

Sart, G., (2013). The Effects of Changing Working Conditions on the University Students’ Career Conflicts, V. International Congress of Education Research, 6-9 Haziran 2013, Çanakkale, Türkiye.

Sart, G., Erkman, F., (2013). Evaluation of Education Program to Improve Conflict Resolution Skılls, Emotional Intelligence, Leadership, and Personality Development, The 30th CIF (Council of International Fellowship) International Conference, 3-8 Haziran 2013, Ankara, Türkiye.

Sart, G., Sertel, J., (2013). The Effects of the Active Learning Environment on Conflict Resolution Skills, Emotional ıntelligence, Leadership, and Personality of High School Students, The 30th CIF (Council of International Fellowship) International Conference, 3-8 Haziran 2013, Ankara, Türkiye.

Sart, G., (2013). Experiences Related to the Intellectual Property Polıcıes at the Unıversıty Techno-Parks, The 3rd International Congress on Trends in Higher Education: “Innovative and Entrepreneurial University”, 31 Mayıs-1 Haziran 2013, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2013). The Role of Entrepreneurship Courses on Developing Innovation at the Startups of the University Technology Parks, 8th Knowledge Globalization Conference, Enabling Global Transitions Through Innovation, 8-10 Mayıs 2013, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2013). The Importance of the University and Technology Park Administrations on the Development of the Intellectual Property Rights, 8th Knowledge Globalization Conference, Enabling Global Transitions Through Innovation, 8-10 Mayıs 2013, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2013). The Effects of Emotional Intelligence of the University Students’ Creativity ICEC International Counseling and Education Conference, İstanbul Commerce University, 2-4 Mayıs 2013, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2013). The Role of the Career Counseling Offices in the Development of the Leadership, Social Innovation, And Entrepreneurshıp of the University Students, İstanbul Commerce University, 2- 4 Mayıs 2013, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2012). The Effects of the Families on the Right and Left Brain Development: Empathy. UNICEF Conference on Family Values and Peace in Society, 23-25 Ekim 2012, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2012) The Effects of Using Emotional Intelligence Tests instead of IQ Tests on Leadership and Talent Management. MHS Conference on Emotional Intelligence, 7-9 Eylül 2012, Palo Alto, ABD.

Sart, G., (2011). Techno-parks as a Strategy to Transform Higher Education Institutions from Teaching and Researching to Learning Institutions, 3rd International Conference on Education and Educational Psychology, 10-13 Ekim 2011, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2011). The Effects of Technology on Improving Achievements in Language Skills and Standardized Test Scores of the High School Students, 3rd International Conference on Education and Educational Psychology, 10-13 Ekim 2011, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2011). The Effects of Peace Education on Primary School Students’ Emotional Intelligence, Self Confidence, and Achievements, 3rd International Conference on Education and Educational Psychology, 10-13 Ekim 2011, İstanbul, Türkiye.

Sart, G. Sevinç, M., (2011). Constructive Approach for Peace Values, SOPHIA Conference, 27-30 Eylül 2011, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2011). The Effects of Technology on Improving Achievements of the Gifted Youth, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, 6-9 Temmuz 2011, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2011). Career Counseling for Gifted Youth, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, 6-9 Temmuz 2011, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2011). The Effects of a Civic Project on Improving Environmental Consciousness: Living in Green, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, Temmuz 2011, İstanbul, Türkiye.

Sart, G. Sevinç, M., (2011). A Case Study of the Pre-Service Teachers and Counselors’ Perception on Gifted Children, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, 6-9 Temmuz 2011, Istanbul, Türkiye.

Sart, G. Mardin, N., (2011). The Effects of Peace and Conflict Resolution Education on Highly Intellectual Youth, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, 6-9 Temmuz 2011, Istanbul, Türkiye.

Sart, G., (2011). Critical Keys to Being Successful at Techno-parks, The International Higher Education Congress: New Trends and Issues UYK-2011, 27-29 Mayıs 2011, Istanbul, Türkiye.

Sart, G., (2011). Re-crafting Adult Education in Global Capitalist Discourse: Innovation. 5th Seminar of European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), 28- 30 Nisan 2011, Istanbul, Türkiye.

Gazioğlu (Sart), G., (2010). Strategies and Innovation to Transform Higher Education: A Comparative Study in the European, American, and Turkish Higher Education Area, 14th World Comparative Education Conference, 14-18 Haziran 2010, Istanbul, Türkiye.

Gazioğlu (Sart), G., (2009). Peace Education and Conflict Resolution Education in

                 Turkey: The Role of Women. 5th Women without Frontiers Conference, 5-7 Temmuz 2009, Rodos, Yunanistan.

 

7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

Sarıdoğan, E., Korkmaz, B., Arıcıgil, Ç., Alçın, S., Sezgin, F. H., Sart, G., Kuntay, A., Erdoğdu, Y., Yılmaz, B., (2018). Türkiye’de Spor Bahisleri Oynama Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörlerin Analitik İncelemesi, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Sertifika No.: 40340, Editör: Gamze Sart, Ercan Sarıdoğan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-605-7928-02-3.

Sart, G. (2018). OECD Ülkelerinde Rekabet Gücü ve Yüksek Öğrenimin Rolü, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Sertifika No.: 40340, Editör: Gamze Sart, Ercan Sarıdoğan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 391, ISBN:978-605-7928-03-0.

Sart, G. (2013). Transformation of Higher Education through Technology Parks: Case of Turkey, Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-3-659-37789-1.

Sart, G. (2012). Emotional Intelligence in Peace and Conflict Resolution, Lambert Academic Publishing, ISBN 3848423545.

iTUNES Kitaplar

 

Sart, G. (2014). Santa Sophia and Blue Mosque Divinty Under the Domes

Sart, G. (2014). Sardis

Sart, G. (2014). Lean Transcending Recycling

 

7.5. ULAKBIM dergilerde yayınlanan makaleler

 

Sart G., Sezgin F. H., Demir N., (2018). Devlet ve Vakıf Üniversiteleri için

Kurumsal Itibar Algısının Istatistiksel Bir Analizi. Beykoz Akademi Dergisi, 6(1), 66-83., Doi: 10.14514.

Sart G., Sezgin F. H., Demir N., (2018).  Mobbingin Mesleki Tükenmislik Algısı Üzerine Etkileri: Kadın Akademisyenler Örnegi. Beykoz Akademi Dergisi, 6(1), 118-135.Doi: 10.14514.

Sart, G., Kı̇brı̇tcı̇ Artar, O., (2018). An Analysis for the Effects of the Labor Market Policies of European Union on the Labor Force and Labor Participation Rate of Women by Different Education Level, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 1303-5495 2018/1 Yıl:17 Sayı:33 Bahar, 495-510. Retrieved from http://ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/215/1655F%20ITU%20sosyal%20bilimler%20baha_2.pdf.

Sart, G., (2014). The New Leadership Model of University Management for Innovation and Entrepreneurship. Eurasian Journal of Educational Research, (57), 73-90,
(Ekim 2014). Retrieved from http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/Gsart_57.pdf

 

7.5.1. Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Uçak, A., Sart, G., Sezgin, F. H., (2018).Avrupa Birliği Ülkelerinde İşsizlik Oranlarının Cinsiyet ve Eğitim Düzeyine Göre İstatistiksel Analizi, Trakya University Faculty of Economics and Administrative Science Archive, ISSN 2147-2483, Cilt 7, Sayı 1 (2018), 153-163. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/510752.

Kurt, S., Sezgin F. H., Sart G., (2018). G7 Ülkelerinde Patent Üretimini Etkileyen Degiskenler için Panel Veri Analizi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, ISSN 1304-5318 | e-ISSN 2147-9771, Cilt 16, Sayı 32 (2018), 285-298. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/584596.

Sezgin, F. H., Sart, G., Dalyancı, L. (2018). A Comparative Analysis of Turkey and South Korea’s Human Capital, İstanbul Arel Üniversitesi Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, ISSN: 2528-8288, Cilt 3, Sayı 1 (2018), 93-108. Retrieved from https://dergi.arel.edu.tr/index.php/eysad/issue/view/10.

Sezgin, F. H., Sart, G., Dalyancı, L. (2018). Türkiye’de Yükseköğretime Kayıt Oranı İçin Cinsiyet Eşitsizliğinin İstatistiksel Analizi, İstanbul Arel Üniversitesi Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, ISSN: 2528-8288, Cilt 3, Sayı 1 (2018), 81-92. Retrieved from https://dergi.arel.edu.tr/index.php/eysad/issue/view/10.

Sart, G., Dalyancı, L., (2018). Türkiye’de Cinsiyet Eşitsizliğinin Eğitim, Ekonomi, Politika,

Sağlık Boyutları İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, ISSN 1300-7807, (2018/I) 117-133. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iukad/issue/36807

Sart, G., Dalyancı, L., (2018).OECD Ülkelerinde Araştırma Geliştirme Sektöründe Cinsiyet    

Eşitsizliğinin İstatiksel Analizi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, ISSN 1300-7807, (2018/I) 1-6. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iukad/issue/36807

Sart, G., Sarıdoğan, E., (2017). İngiltere’de Yüksek Öğrenimde Cinsiyete Göre Ücret Farklılığı için İstatistiksel bir Analiz, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, ISSN 1300-7807, (2017-1), 1-8. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iukad/issue/33196/369009

Sart, G., Sarıdoğan, E., (2017). AB Ülkelerinde Yükseköğretimde Cinsiyete Göre Kayıt Oranı Farkı İçin İstatistiksel Bir Analiz, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, ISSN 1300-7807, (2017-1), 9-16. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iukad/issue/33196/369013.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Sart, G., (2016). Üniversite Yönetiminde Büyük Veri Analiziyle Satın Alımlardaki Verimliliğin Artırılması, 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Üniversitesi,  26-28 Mayıs 2016, İstanbul.

Sart, G., (2016). Teknoloji Transfer Ofislerin Üniversite Sanayi İşbirliğine Olan Etkileri,          15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 26-28 Mayıs 2016, İstanbul.

Sart, G., (2014).  Üstün Yetenekli Gençler için Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer                                                             Danışmanlığı, IV. Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi: Üstünler ve Gelecek, Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 22-25 Eylül 2014, İstanbul.

Sart, G., (2014).  Üstün Yetenekli Gençlerin İş Ortamına Geçişi: Üstün Yetenekli

                 Gençlerin ve İş Verenlerin Algısı, IV. Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi: Üstünler ve Gelecek, Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 22-25 Eylül 2014, İstanbul.

Sart, G., (2014).  Yetenekli Gençler için Kariyer Tercihi ve Psikolojik Destek Veren Kurumlar, IV. Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi: Üstünler ve Gelecek, Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 22-25 Eylül 2014, İstanbul.

Sart, G., (2013). Fikri Mülkiyet Hakları Hakkında Üniversitedeki Araştırmacıların Algısı, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.

Sart, G., (2013). Teknoparkların Üniversitelerin Değişimine Olan Etkileri , 8. Ulusal Eğitim  Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.

Sart, G., (2013). Üniversitelerde Yetenek Yönetimi ve Liderlik için Kariyer Ofislerinin Önemi, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.

Sart, G., (2013). Teknoloji Transferi ile İlgili Olarak Üniversite Akademisyenlerinin Algısı, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.

Sart, G., (2012). Yurt Ortamında Empatinin Önemi, Baba Beni Okula Gönder Projesi, Doğan Vakfı ve  Boğaziçi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Barış Eğitimi Semineri, Ekim 2012, İstanbul. ISBN 978-605-395-465-1

Sart, G., (2012). Barış ve Çatışma Çözme Eğitiminde Duygusal Zekanın Önemi, 21. Yüzyıl Vakfı, Hümanist Büro, ve Boğaziçi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Barış Eğitimi Çalıştayı, Mayıs 2012, İstanbul.

Sart, G., Sevinç, M., Tosun, Ü., (2011). Barış Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Etik ve Mesleki Değerlerine Olan Etkisi, Değerler Eğitimi Sempozyumu, Ekim 2011, Eskişehir.

Sart, G., (2011). Üstün Yetenekli Öğrencilere Kariyer Danışmanlığı 11. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2011, İzmir.

Sart, G., (2011). Barış ve Çatışma Çözümleme Eğitiminin Duygusal Zeka, Benlik Kavramı ve Çatışma Çözümleme Becerilerine Olan Etkisi 11. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2011, İzmir.

Gazioğlu (Sart), G. (2009). Çocuklarla Barış Eğitimi, İstanbul Üniversitesi İletişim ve Çocuk Kongresi, Nisan 2009, İstanbul.

Gazioğlu (Sart), G. (2008). Çocuk Yetiştirmede Duygusal Zekanın Önemi: Ana Baba Tutumlarının ve Duygusal Zekanın Çocukların Başarısına ve Öz Benlik Kavramlarına Olan Etkisi, 9. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Nisan 2008, İzmir.

7.7. Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Sart, G. (2015). 6. Bölüm, Fenomenoloji ve Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz, Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz, ve Yaklaşımlar, (Ed. E. N. Seggie, Y. Bayyurt) Anı Yayıncılık, ISBN 605-170-028-5.

Sart, G. (2015). 10. Bölüm, Anlatı, Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz, (Ed. E. N. Seggie, Y. Bayyurt) Anı Yayıncılık, ISBN 605-170-028-5.

Sart, G. (2015). 12. Bölüm, Değerlendirme Araştırmaları, Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz, (Ed. E. N. Seggie, Y. Bayyurt) Anı Yayıncılık, ISBN 605170028-5.

Sart, G. (2015). 16. Bölüm, Gözlem, Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz, (Ed. E. N. Seggie, Y. Bayyurt) Anı Yayıncılık, ISBN 605-170-028-5.

Sart, G. (2015). 17. Bölüm, Kültürel Çalışmalar, Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz, (Ed. E. N. Seggie, Y. Bayyurt) Anı Yayıncılık, ISBN 605-170-028-5.

Seggie, F. N., Sart, G., Yıldırmış-Akbulut, M., (2015). 26. Bölüm, Nitel Araştırmaların Raporlaştırılması, Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz , (Ed. E. N. Seggie, Y. Bayyurt) Anı Yayıncılık, ISBN 605-170-028-5.

Erkman, F., Sart, G., Özdemir, N. (2014) Eğitimde Geniş Acı Değerlendirme Raporu, NOBEL Yayınları. ISBN 978-605-395-466-8.

Sart, G. (2013) Barış ve Çatışma Eğitiminde  Duygusal Zekanın Önemi / Barış Kültürü ve Eğitimi Çalıştayı, YEKUV Yayınları, ISBN 978-975-7913-08-5.

Erkman, F., Sart, G. (2012) Baba Beni Okula Gönde Araştırma ve Değerlendirme Raporu, NOBEL Yayınları, ISBN 978-605-395-465-1.

 

7.8.Tercümeler

Sart, G., Aşkın, C., Arcak, M., Acerer, A., Acarer, V., (2018). Tercüme, Make Elektronik / Make Elektronics, Editör: Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192690.

Sart, G., Gür, B., Aşkın, C., Ekinci, Z. R.,(2018). Tercüme, Manga Görecelik Kılavuzu / The Manga Guide to Relativity, Masafumı Yamamoto, Editör: Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786056899805.

Öztürk, U., (2018). Kirpi, Editör: Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192676.

Kurnaz, M. L., (2018). Astronomi 1, Editör: Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192669.

Sart, G., Sevinc, A., Hacıgüzeller, H. Z., (2018). Tercüme, Manga Moleküler Biyoloji Kılavuzu / The Manga Guide to Molecular Biology, Masaharu Takemura, Editör: Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192683.

Sart, G., Öztürk, U., (2018). Tercüme, Manga Elektrik Kılavuzu / The Manga Guide to Electricity, Kazuhiro Fujitaki, Editör Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192652.

Sart, G., Gazioğlu, M., (2018). Tercüme, Manga Fizik Kılavuzu / The Manga Guide to Physics, Hideo Nitta, Keita Takatsu, Editör Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192645.

Sart, G., (2018). Editör ve Tercüme, Make: Araçlar / Make: Tools: How They Work and How to Use them, Charler Platt, ABA Yayıncılık ISBN: 97860581926

Sart, G., Gazioğlu, M., (2018). Tercüme, Mekan Yaratmak / Make Space: How to Set the Stage for Creative Collaboration, Scott Doorley, Scott Witthoft, Editör Sart, G., ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192621.

Sart, G., (2018). Editör ve Tercüme, Fiske Üniversiteye  Gerisayım Kılavuzu / Fiske Countdown to College, Edward B. Fiske ve Bruce G. Hammond, ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192614.

Sart, G., (2018). Editör ve Tercüme, Fiske Doğru Üniversiteye Girme Kılavuzu / Fiske Guide to Getting into the Right College, Edward B. Fiske ve Bruce G. Hammond, ABA Yayıncılık ISBN: 9786058192607.

Sart, G., (2017). Editör ve Tercüme, Ardunio Proje El Kitabı / Ardunio Project Handbook, Mark Geddes, No Starch Press, ABA Yayıncılık ISBN: 978-605-66593-5-5.

Sart, G., (2017). Editör ve Tercüme, Scratch Jr Resmi Kitabı / Offical Scratch Jr Book, Marina Umaschi Bres, Mitchel Resnick, No Starch Press, ABA Yayıncılık ISBN: 978-605-66593-4-8.

Sart, G., (2017). Editör ve Tercüme, Süper Scratch Programlama Yolculuğu / Süper Scratch Programming Adventure, Mitchel Resnick, No Starch Press, ABA Yayıncılık, ISBN:978-605-66593-8-6.

Sart, G., (2017). Editör ve Tercüme, Scratch ile Programlamayı Öğrenin / Learn  to Program with Scratch, Majed Marji ,No Starch Press, ABAYayıncılık,ISBN:978-605-66593-9-3.

Sart, G. (2017). Editör ve Tercüme, Make: Kurcalamak / Thinkering, Curt Gabrielson, Maker Media, ABA Yayıncılık ISBN: 978-605-66593-6-2.

Sart, G.,  (2017). Tercüme, Fiske Doğru Üniversiteye  Girme  Kılavuzu / Fiske Guide to Getting into the Right College, Edward B. Fiske/Bruce G. Hammod Aba Yayıncılık ISBN:978-605-8192-6-14.

Sart, G.,  (2017). Tercüme, FISKE Üniversiteye Geri Sayım Kılavuzu / Fiske Countdown to College: 41 To-Do Lists and a Plan for Every Year of High School, Edward B. Fiske/Bruce G. Hammod Aba Yayıncılık ISBN: 978-605-8192-6-14.

Sart, G., (2016).  Editör ve Tercüme, Sıfırdan Maker Olmaya / Zero to Maker: Learn (Just Enough) to Make (Just About) Anything, David Lang, Maker Media, Editör ve Tercüme, ABA Yayıncılık ISBN: 978-1449356439.

Sart, G. (2016).  Editör ve Tercüme,  Makerlar Yaratmak / Making Makers: Kids, Tools, and the Future of Innovation, AnnMarie Thomas  Maker Media, Editör Sart, G., ABA Yayıncılık, ISBN: 978-1457183744.

Sart, G. (2016).  Editör ve Tercüme, Drone Kullanmaya Başlarken / Getting Started with Drones: Build and Customize Your Own Quadcopter, Terry Killby and Belinda Killby, Maker Media, Editör Sart, G., ABA Yayıncılık, ISBN: 978-1457183307.

Sart, G. (2016).  Editör ve Tercüme, Arduino Kullanmaya Başlarken / Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform, Massimo Banzi and Michael Shiloh, Maker Media, Editor Sart, G., ABA Yayıncılık, ISBN: 978-1449363338.

Sart, G. (2016).  Tercüme, İstediğine (Hatta Fazlasına) Sahip Ol / Getting (More Of) What You Want, Margaret A. Neale ve Thomas Z. Lys, Profile Books LTD, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-9746-12-0.

Sart, G. (2016).  Tercüme, Başarma Alışkanlığı / The Achievement Habit, Bernard Roth, HarperCollins Publishers, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-9746-05-2.

Sart, G. (2015).  Tercüme, Sözlük Bölümü, Anormal Psikolojisi/ Psikopatoloji, Çeviri Editorü Muzaffer Şahin, Ann M. Kring, Sheri L. Johnson, Wiley, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-238-7.

Sart, G. (2015).  Tercüme, 2.Bölüm, Sosyal Dünyada Benlik Kavramı, Sosyal Psikoloji, Çeviri Editorü Serap Akfirat, David Myers, McGraw, Hill, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-218-9.

Sart, G. (2015). Tercüme, İnovasyonun On Tipi / The Lean Entrepreneur, Larry Keeley, Ryan Pikkel, Brian Quinn, Helen Walters, Wiley, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-227-1.

Sart, G. (2015). Tercüme, Yalın Girişimci / The Lean Entrepreneur, Brant Cooper, Patrick Vlaskovits, WILEY, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-212-7.

Sart, G. (2015). Tercüme, Anksiyete Çağım / My Age of Anxiety, Scott Stossel, The Wylie Agency, Boyner Yayıncılık, ISBN: 978-975-7004-72-1.

Sart, G. (2015). Tercüme, Yaratıcılık Mitleri / The Myths of Creativity, David Burkus, Jossey-Bass Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-069-7.

Sart, G. (2014). Tercüme, Girişimciliğin ve Küçük İşletme Yönetiminin Temelleri / Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, 7. Basımdan Çeviri, Norman M. Scarborough, PEARSON Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-847-7.

Sart, G. (2014). Tercüme, Stratejinin Temelleri / Foundations of Strategy, 1. Basımdan Çeviri, Robert M. Grant, Judith Jordan, Wiley Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-806-4.

Sart, G. (2014). Tercüme, Uygulamalı Danışmanlık ve Yardım Becerileri / Practical Counselling and Helping, 5. Basımdan Çeviri, Richard Nelson-Jones, SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-754-8.    

Sart (Gazioğlu), G. (2013). Tercüme, 15. Bölüm, Transfer, Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme, 6. Basımdan Çeviri, Öğrenme Psikolojisi / Human Learning 6th Edition, Ormrod, J.E., Çeviri Editörü, Prof. Dr. Baloğlu, M., PEARSON Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 78-605-133-683-1. 

Sart (Gazioğlu), G. (2013). Tercüme, 16. Bölüm, Motivasyon ve Duygulanım, 6. Basımdan Çeviri, Öğrenme Psikolojisi / Human Learning 6th Edition, Ormrod, J.E., Çeviri Editörü, Prof. Dr. Baloğlu, M., PEARSON Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 78-605-133-683-1.

Sart, G. (2013). Tercüme, Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu ve Bulimia İçin Diyalektik Davranış Terapisi – Dialectical Behavior Therapy for Binge Eating and Bulimia, Safer, D.L., Telch, C.F., Chen, E.Y., The Guilford Press, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-602-2.

Sart, G. (2013). Tercüme, Kritik Düşünce – Yaşamınızın ve Öğrenmenizin Sorumluluğunu Üstlenmek İçin Araçlar / Critical Thinking – Strategies for Relationships, Groups, and Organizations, Paul, R., Elder, L., PEARSON Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-575-9

Sart, G. (2013). Tercüme, Temel Psikolojik Danışma Becerileri / Basic Counselling Skills, Nlelson-Jones, R., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN 978-605-133-572-8.

Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: Danışmanlık Stratejileri, 13. Bölüm, Sembolik Stratejiler, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma: Proaktif Yaklaşım / Counselling Adolescents: Proactive Approach for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, Pişkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-571-1.                                                              

Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: Danışmanlık Stratejileri, 14. Bölüm, Yaratıcı Stratejiler, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma: Proaktif Yaklaşım / Counselling Adolescents: Proactive Approach for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, Pişkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-571-1.                                                                        

Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: Danışmanlık Stratejileri, 15. Bölüm, Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Stratejiler, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma: Proaktif Yaklaşım / Counselling Adolescents: Proactive Approach  for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, Pişkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-571-1.                                            

Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: Danışmanlık Stratejileri, 16. Bölüm, Psiko-Eğitsel Stratejiler, Egenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma: Proaktif Yaklaşım / Counselling Adolescents: Proactive Approach  for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, Pişkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-571-1.   

Sart, G. (2013). Tercüme, Arabuluculuk ve Getirileri / The Promise of Mediation, Bush Baruch , R. A. Ve Folger, J.P., Jossey-Bass Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-472-1.

Sart, G. (2013). Tercüme, Eğitim Psikolojisi / Educational Psychology, Slavin, E. R., PEARSON Publishing, 10. Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-472-1.

Sart, G. (2012). Tercüme, Psikoloji ve Yaşam / Psychology and Life, Gerrig, Richard J.& Zimbardo, G. Philiph, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-226-0

Gazioğlu (Sart), G. (2012). Tercüme Giriş, Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar / Children and Adolescents with Emotional and Behavioral Disorders, Nobel Akademik Yayıncılık ISBN 978-605-133-177-5.

Gazioğlu (Sart), G. (2012). Tercüme 1. Bölüm, Davranım Bozukluğu, Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar / Children and Adolescents with Emotional and Behavioral Disorders, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 978-605-133-177-5.


7.9. Diğer Yayınlar

 

Sart, G., (2013). Geleceğin İşleri Bugünden Şekilleniyor, Türk Eğitim Rehberi, Aylık Eğitim Teknolojileri Dergisi, Temmuz, 2013, s. 1-2.

Sart, G., (2012). Kariyer Meslek Seçiminin Ötesidir, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Dergisi, Temmuz, 2012, s. 72-73. 

 

 1. Projeler

 

Translational Research Project, 2017.

 

Endüstri 4.0 Akademik Dergi Projesi, 2017

 

Endüstri 4.0 Araştırma-Geliştirme-Uygulama-Ölçme ve Değerlendirme Projesi, 2016

 

Nöropsikoloji Laboratuvarı Projesi, 2016.

 

THY Performans Geliştirme ve Yetenek Yönetimi Projesi, 2015

 

İstanbul Tıp Fakültesi e-Akademi Projesi, 2014.

 

Cluster Development Med H2020–MSCA-RISE-2014, Beneficiary Responsible Person, Project ID 645730, İstanbul Teknokent A.Ş., 2014-2018.

 

AB ERASMUS + Leonardo Da Vıncı Lıfelong Learnıng Programme-Vocational Education and Training, 2013-2015- 1-ES1 LEO02 – 66714

 

1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı, TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi, 2014.

 

“Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa – Demokratik Yurttaş Eğitimi,” Avrupa Birliği, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve YÖRET, TR2009/0136.01-02/136

 

Strategic Talent Management and Career Counseling, Akademik Bilimsel Araştırmalar Merkezi, İstanbul, 2012/Devam Etmekte.

 

Üniversite Öğrencileri için Girişimcilik ve Enkubasyon Platformu, Akademik Bilimsel Araştırmalar, Silicon Valley, New York,  İstanbul. 2012/Devam Etmekte.

 

Üstün ve Özel Yetenekli Gençler için Yaratıcılık, İnovasyon ve Liderlik Platformu, Akademik Bilimsel Araştırmalar, İstanbul. 2012/0008.

 

“Baba Beni Okula Gönder,” Kız Öğrenci Yurtlarında Çalışan Görevlilerin İhtiyaçları ve Yurtlar Hakkında Görüş ve Önerilerinin Belirlenmesi için İhtiyaç Analizi, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Doğan Vakfı, İstanbul, 2012-2014.

 

Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programı, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Çelikel Vakfı, İstanbul-Samsun, 2011-2013.

 

Kültür Nehri İstanbul Projesi, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2010.

 

WINPEACE-Robert Kolej Gençlik  Kampı Araştırma Projesi, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2009-2010.

 

BUSOS ve Sulukule Dönüşüm Araştırma Projesi Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul-Samsun, 2009-2011.

 

 1. İdari Görevler

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Bireysel Katılım Yatırımcısı

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından

Lisanslı Melek Yatırımcı

Lisans No BKY2016000367

Mart 2016-Devam Etmekte

Kurucu

ABA INNOLAB

Mart 2015- Devam Etmekte

Yarı Zamanlı Birim Başkanı

1513 TUBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversite- Sanayi İşbirliği Birim Başkanlığı

Ekim 2015- Devam Etmekte

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 

İstanbul Üniversitesi, Teknopark, Teknoloji Transfer Merkezi, İstanbul.

 

Mayıs 2015-

Devam Etmekte

 

LEAR

(Legal Entity Appointed Representative)

Birim Koordinatör Yardımcısı

 

İstanbul Techno-park A.Ş

İstanbul Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Birimi, İstanbul.

 

Temmuz 2014-

Devam Etmekte

Tam Zamanlı Birim Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Üniversite-Sanayi İşbirliği Birim Başkanlığı , İstanbul.

Mayıs 2014-

Devam Etmekte

Yarı Zamanlı Platform Yöneticisi

IPALTA İnovasyon, Patent ve Lisanslama Tasarım Atölyesi, İstanbul.

Mayıs 2014-

Devam Etmekte

Yarı Zamanlı Başkan

 

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Üniversite sanayi İşbirliği Strateji Çalışma Grubu, İstanbul.

Mayıs 2014-

Devam Etmekte

Yayın Kurulu Üyesi

Istanbul Journal of Innovation in Education, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Mayıs 2014-

Devam Etmekte

Editör

TÜBA-AR, Arkeoloji Dergisi, İstanbul.

Mayıs 2014-

Devam Etmekte

Danışman

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknokent A.Ş. İstanbul.

Mart 2014-

Devam Etmekte

Tam Zamanlı Yard. Doç. Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, İstanbul.

Şubat 2014-

Devam Etmekte

Yönetim Kurulu Üyesi

ABA Akademik Bilimsel Araştırmalar Organizasyon  Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ., İstanbul.

Şubat 2014-

Devam Etmekte

Tam Zamanlı

Sorumlu

İstanbul Üniversitesi, Teknopark, Teknoloji Transfer Merkezi, Horizon 2020 Birimi, İstanbul.

Ocak 2014-

Devam Etmekte

Tam Zamanlı

Direktör

İstanbul Üniversitesi, Teknopark, Teknoloji Transfer Merkezi, Fikri Sınai Mülki Haklar ve Lisanslama Birimi, İstanbul.

Mayıs 2013-

Devam Etmekte

Tam Zamanlı Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi, Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul.

Eylül 2010-Devam Etmekte

Yarı Zamanlı Kariyer Danışmanı

ABA Akademik Bilimsel Araştırmalar Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık, İstanbul.

Eylül 1998-Mart 2014

Yarı Zamanlı Psikolog

ABA İnovasyon ve Girişimcilik Platformu, İstanbul-NYC-Palo Alto-SF-LA.

Ekim 2007- Devam Etmekte

Yarı Zamanlı Psikolog

ABA Akademik Bilimsel Araştırmalar Eğitim ve Danışmanlık, Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Çocuklar Programı, İstanbul.

Kasım 2001- Devam Etmekte

Tam Zamanlı Yard. Doç. Dr.

Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, İstanbul.

Nisan 2013-

Haziran 2013

Tam Zamanlı Öğretim Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, İstanbul.

Ocak 2010- Nisan 2013

 

 

Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, İstanbul.

Eylül 2007-Ocak 2010

Genel Koordinatör

SAGA, Co., New York 

Haziran 1993-Ağustos 1999

Tam Zamanlı Araştırmacı

Avrupa Konseyi, Ekonomi ve Politikalar Bölümü, Strasburg-Londra.

Eylül1991-Mayıs 1993

 

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelik

 

ICPA (Harvard University, Institute of Coaching)

 

LES (Licensing Executive Society)

 

BUMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği)

 

BISA (British International Studies Association)

 

POD ( Professional and Organizastion Development Network in Higher Education)

 

ASHE (Association for the Study of Higher Education)

 

AUTM (Association of University Technology Transfer Manager)

 

AESA (American Educational Studies Association)

 

AAHEA (American Association for Higher Education& Accreditation)

 

EPODDER (Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği)

 

AERA (American Educational Research Association)

 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers-Advancing Technology for Humanity)

 

ATEM (Association for Tertiary Education Management)

 

EYEDDER (Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği)

 

SOPHIA (Association of Philosophy for Children)

 

TPD (Türkiye Psikologlar Derneği)

 

WCGTC (World Council of Gifted and Talented Youth)

 

 1. Ödüller

 

Başarı Ödülü, Psikoloji ve Yaşam  Baskı ve Yıllık Satışı Nedeniyle, Nobel Akademik Yayıncılık, Aralık 2016. 

Katkı Ödülü, TTM’de Yapılan Çalışmalar Nedeniyle, Teknoloji Transfer Merkezi, İstanbul Üniversitesi, Aralık 2016. 

Bilim ve Sanat Ödülü, AB Ufuk (Horizon) 2020 Proje Alma Nedeniyle, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, İstanbul Üniversitesi, Haziran 2016. 

Bilim ve Sanat Ödülü, 1513 TTO Ofisleri Destekleme Programı Nedeniyle, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, İstanbul Üniversitesi, Mayıs 2014.  

 

 1. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

 Uygulama

2018

GÜZ

MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK

3

 

92

 

 

KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ

2

 

72

 

 

OKUL DANIŞMANLIĞINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR

3

 

1

 

 

OKULLARDA GÖZLEM

3

 

10

2018

BAHAR

REHBERLİK

6

 

73

 

 

SOSYAL ANTROPOLOJİ

2

 

71

 

 

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ

3

 

65

2017

GÜZ

STK’LARDA FİNANSAL KAYNAK OLUŞTURMA

3

 

6

 

 

OKUL DANIŞMANLIĞINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR

3

 

0

 

 

REHBERLİK

3

 

29

 

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

 Uygulama

2017

BAHAR

SOSYAL ANTROPOLOJİ

2

 

73

 

 

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ

3

 

65

2016

GÜZ

STK’LARDA FİNANSAL KAYNAK OLUŞTURMA

3

 

6

 

 

OKUL DANIŞMANLIĞINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR

3

 

0

 

 

REHBERLİK

 

3

 

151

 

 

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

3

 

53

2016

BAHAR

SOSYAL ANTROPOLOJİ

2

 

69

 

 

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ

3

 

45

2015

GÜZ

REHBERLİK

 

6

 

127

 

 

SINIF YÖNETİMİ

2

 

65

2015

BAHAR

DİJİTAL MEDYA ÇALIŞMALARI

(Yüksek Lisans)

3

 

8

 

 

KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM

3

 

65

 

 

SOSYAL ANTROPOLOJİ

2

 

66

 

 

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ

      3

 

43

 

 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

(Yüksek Lisans)

3

 

0

 

 

REHBERLİK

3

 

56

 

 

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (Formasyon)

3

 

210

2014

GÜZ

SINIF YÖNETİMİ

4

 

180

 

 

REHBERLİK

3

 

89

 

 

AB EĞİTİM POLITIKALARI

(Yüksek Lisans)

3

 

6

 

 

OKUL DANIŞMANLIĞINDA İŞBİRLİĞİ VE EŞGÜDÜM

3

 

2

2014

YAZ

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (Formasyon)

18

 

496

2014

BAHAR

SOSYAL ANTROPOLOJİ

2

 

76

 

 

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (Formasyon)

3

 

167

2014

GÜZ

KADRO NEDENİYLE İZİNLİ

 

 

 

2013

BAHAR

YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ

6

 

84

 

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KURAM VE YAKLAŞIMLARI

6

 

51

 

 

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

3

 

49

2012/2013

GÜZ

PARASIZ İZİNLİ

 

 

 

2012

BAHAR

REHBERLIK

3

 

43

 

 

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

6

 

61

 

 

MESLEKİ REHBERLİK

3

 

44

 

 

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

3

 

55

2011/2012

GÜZ

MESLEKİ REHBERLİK

3

1

47

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

1

48

 

 

ÇATIŞMA VE BARIŞ EĞİTİMİ

3

 

58

 

 

GENEL GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

3

 

42

 

 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ

3

 

44

 

 

ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI

3

 

27

2011  

BAHAR 

EĞİTİMDE LİDERLİK VE SÜREKLİ GELİŞİM STRATEJİLERİ

3

 

10

 

 

YENİLİKÇİ ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

3

 

12

 

 

PSİKOLJİK DANIŞMANLIK KURAM VE YAKLAŞIMLARI

6

 

51

 

 

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

3

 

49

 

 1. Geliştirdiği Dersler

ED 484 Çatışma ve Barış Çözümü Eğitimi

ED 241 Mesleki Rehberlik

ED 436 Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi

ED 514 Eğitimde Liderlik ve Sürekli Gelişim Stratejileri

ED 515 Yenilikçi Öğretim Yaklaşımları

RVPD4050 Çatışma Çözümü

EPHI7015 Okul Danışmanlığında İşbirliği ve Eşgüdüm (Yüksek Lisans)

INMS7006 Dijital Medya Çalışmaları (Yüksek Lisans)

ABVI7070 AB Eğitim Politikaları (Yüksek Lisans)

YUYO7073 Yüksek Öğretim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi (Yüksek Lisans)

 1. Eğitmen olarak yer aldığı kurslar

Sart, G., (2015). Design Thinking (Tasarımcı Düşünme), İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). PCT ve Amerikan Patentlerine Başvurma Eğitimi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). Horizon 2020, Sağlık Alanındaki Projeler, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). Horizon 2020, Bilim ve Toplum Alanındaki Projeler, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). Fikri Sınai Mülki Haklar ve Lisanslama, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2014). Horizon 2020,  Marie Skłodowska-Curie Actions için Proje Yazma Eğitimi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2013). Yurtdışı Danışmanlık, Boğaziçi Üniversitesi, Mezunlar Derneği, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2013).  Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama, ABA Eğitim, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2012). Geleceği Yapılandırmak ve 21. Yüzyılın Meslekleri, Fen Bilimleri, İstanbul, Türkiye.

Sart, G., (2012). Geniş Açı Eğitim Programı, Ümraniye Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye.

 

Sart, G., (2011).Duygusal Zeka Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

Sart, G., (2011). Empati Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

 1. Konferans organizasyonu

 

EJER Kongresi (2014), İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

Dünya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, (2013), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

Barış Eğitimi Çalıştayı (2012), 21. Yüzyıl Vakfı ve Hümanist Büro, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

Orta Doğudaki Anlaşmazlıklara Olası Çözümler Konferansı (2012), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Kariyer Günleri, (2012), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

UNICEF Dünya Aile Günü Kapsamında Aile Değerleri ve Toplumsal Barış (2012), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

Kariyer Günleri (2011), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

Toplumsal Cinsiyet Açısından Barışı Yapılandırma (2011), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

14th World Comparative Education Conference, (2010), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Barış için Eğitim Semineri, (2010), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

Çatışmaları Aşarak Dönüştürme Semineri, (2009) Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

Uluslararası Barış Gazeteciliği: Türkiye ve Dünyadan Örnekler Paneli, (2008),Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

Uluslararası Travma Tedavi Çalışmaları Semineri, (2008), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 

Çatışma Ortamlarında Eğitim Semineri, (2008), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

İnsan Hakları ve Medya Semineri, (2006), Boğaziçi Üniversitesi ve  Columbia Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 

 

 

16 Diğer bilimsel etkinlikler ve sertifikalar

 

16.1. Geliştirdiği Testler

 

Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Testi

 

16.2. Sertifikalar

IP Valuation, USIMP –AUTM Training, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2014.

 

Innovation and Entrereneurship, Professional Development, Graduate School of Business, Stanford Üniversitesi, Palo Alto, California, ABD, 2014-2015.

 

A3 Thinking: A Powerful Scientific Approach to Problem-Solving, Stanford Üniversitesi, Palo Alto, California, ABD, 2014.

 

European Brokerage Event for the H2020 “Health, demographic change and wellbeing” 2015 calls, Lyon, Fransa, 2014.

 

The Business Development Fundamentals and Advanced Business Development, BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD. 2014.

 

Translational Research, BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD. 2014.

 

Leveraging Academic-Industry Partnerships, BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD, 2014.

 

Intellectual Property for Health, BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD. 2014.

 

Personalized Medicine & Diagnostics, BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD. 2014.

 

Digital Health, BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD. 2014.

 

Tech Transfer, Academic, Patient Advocacy, , BIO 2014 International Convention, San Diego, California, ABD. 2014.

 

Doctoral Studies, COIMBRA Group Metting, Groningen, Hollanda, 2014.

 

Science with and for Society Programme of Horizon 2020, Brussels, Belçika, 2014.

 

Patent almak için Eğiticilerin Eğitimi, Türk Patent Enstitüsü, 2014.

 

IP Trends and Successful Practices, Association of University Technology Managers, AUTM 2014 Annual Meeting, San Francisco, California, ABD.

 

Licensing Successful Practices, Association of University Technology Managers, AUTM 2014 Annual Meeting, San Francisco, California, ABD.

 

Industry/Academic Partnerships, Association of University Technology Managers, AUTM 2014 Annual Meeting, San Francisco, California, ABD.

 

Startups and Gap Funding, Association of University Technology Managers, AUTM 2014 Annual Meeting, San Francisco, California, ABD.

 

DL-001 Primer on Intellectual Property, WIPO, 2013.

 

Profit and Strategic Management, MIT ve Harvard Üniversitesi, 2012.

 

0-5 Yaş Çocuk Gelişimi, Project Zero, Harvard Üniversitesi, Boston 2004-2009.

 

Öğrenme Odaklı Öğretme (Teaching for Learning), Harvard Üniversitesi, Boston 2004-2009.

 

Çoklu Zeka Kuramı ve Uygulamaları (Multiple Intelligence), Harvard Üniversitesi, Boston 2004-2009.

 

Kariyer Danışmanlığı Sertifikası, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul2006.

 

İleri Seviye Koçluk ve Mentorluk Sertifikası, Uluslararası Koçluk Federasyonu, İstanbul, 2007. 

 

İleri Seviye Aile Danışmanlığı Sertifikası, Bakış ve ISIS Danışmanlık, İstanbul, 2006-2008. 

 

 

16.3. Bilimsel Araştırmalarda Değerlendirmeler için Kullanılan Programlar için Alınan Sertifikalar

 

NVIVO 10/ Başlangıç Düzeyi Sertifikası, Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, Ankara, 4-5 Şubat 2015.

 

İleri düzey NVIVO Sertifikası, Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, Ankara, 6-7 Şubat 2015.

 

Meta Analiz & CMA Sertifikası, Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, Ankara, 9-10 Şubat 2015.

 

SPSS 17 (Sosyal Bilimler için İstatistik) Programı, Boğaziçi Üniversitesi, 2006, 2009, 2010).

 

ATLAS.ti 7 (Nitel Araştırmalar için Daya Analizi) Programı (2011-2012)

 

16.4. Özel  İzinli Psikolojik Testler İçin Alınan Sertifikalar

 

Duygusal Zeka Testi 2.0 (6-12 Yaş), (12-18 Yaş) ve Yetişkin, MHS (Mental Health and Psychological Assessment Service), Palo Alto, 2012-2006. 

 

Gruplar için Duygusal Zeka 360 Derece 2.0, MHS (Mental Health and Psychological Assessment Service), Palo Alto, 2012-2008. 

 

WISC-R III, Bireysel Zeka Testi, Psikologlar Derneği, İstanbul, 2011-2007.

 

WISC V, Bireysel Zeka Testi, Pearson, Londra, 2015.

 

 1. 5. Alanda Uygulanan Psikolojik Testler (1000 kişinin Üstünde Kullanılanlar)

 

Duygusal Zeka (Çocuk-Genç-Yetişkin)

 

Liderlik (Genç-Yetişkin)

 

Çatışma Çözme Testi

 

Anne Baba Tutum Ölçeği

 

Piers Harris Benlik Algı Ölçeği (Genç)

 

Yurt Ortamı Ölçeği

 

Kuder Kariyer ve İlgi Testi (Çocuk-Genç-Yetişkin)

 

Harvard Çoklu Zeka Testi (Çocuk-Genç)

 

KIDO (Kişisel Değerlendirme Ölçeği) (Genç-Yetişkin)

 1. Ürün, Model, Şirket, Patent

17.1. Tescil edilen markalar

ABA INNOLAB (Tescil Edildi), Sınıflar: 35-36-38-41-42-45,

      Marka No: 2015/52756.

İPALTA (Tescil Edildi), Sınıflar: 35-38-41-42-45, Marka No: 2014/40692.

SYYD Stratejik Yetenek Yönetimi ve Danışmanlık (tescil edildi), Sınıflar: 9-16-35-38-41-42, Marka No : 2013/53173.

GAME (Tescil Edildi), Sınıflar: 35-38-41-42, Marka No: 2012/99669.

EV GEMİSİ (Tescil Edildi), Sınıflar: 35-38-41-42, Marka No: 2012/99658.

SART (Tescil Edildi), Sınıflar: 35-38-41-42, Marka No: 2012/100267.

ABA EĞİTİM (Tescil Edildi), Sınıflar: 41, Marka No : 2012/63018.

17.2. Patent Başvuru

Sart, G. Yapay Zekanın Geliştirilmesi İçin Sistem ve Yöntem (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21996

Sart, G. Otomasyon Sistemlerinde Nesneye Yönelik Yeteneklerin Etkinleştirilmesi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/22001

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Yapay Zeka ve Yüz Görüntü Tanıma Özelliğinden Yararlanan

Hareketli Oyuncak (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/22010

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Yapay Zeka Diyalog İşlemcisi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21255

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Robotların İnsan Hareket Tanımlayıcılardan Kontrol Edilmesi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21263

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Endüstriyel Robotun Çalışmasını Kontrol Etmek İçin Yöntem (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21265

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Dronların Hava Sahası Erişimini Kısıtlamak İçin Sistemler ve Yöntemler (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21283

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Devre Montajı ve Program Öğrenimi İçin Eğitim Dronu (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21286

Sart, G., Erben E., Dalgıç D.  Robotik Öğrenme ve Gelişim Teçhizatı (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21243

Sart, G., Erben E., Dalgıç D.  Yaşlılar İçin Özerk Kişisel Servis Robotu (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21256

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Uzatılabilir  Avuçiçili Robotik El (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21291

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Cerrahi Uygulamalar İçin Robot ( 2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21294

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Tehlikeli Bir Yerde Kullanmak İçin Elektirikli Robot ( 2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21296

Sarıdoğan, E., Sart, G. Tahmin Sistemi Aracı (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21275

Sarıdoğan, E., Sart, G. Çok Değişkenli İstatiksel Tahmin Sistemi Yöntemi ve Yazılım (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21272

Sarıdoğan, E., Sart, G. İş Sistemi Transfer Fonksiyonlarının Kullanımı ve Etkileşimi İçin Yöntem  (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21268

Sarıdoğan, E., Sart, G. Profesyonel Sermaye Uzmanları İçin Gerçek Zamanlı Uyarlanabilir Modüler Risk Yönetimi Ticaret Sistemi (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21311

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Tandem Bisiklet (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

2017/21307

Sart, G., Erben E., Dalgıç D. Bisiklet İçin Bağlanabilir Emniyet Cihazı (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21275

Sarıdoğan, E., Sart, G. Bankaların Müşterilerinin Riskleri İçin Puanlama Sistemleri ve Yöntemleri (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21316

Sarıdoğan, E., Sart, G. Müşteri Trafiğini İzleme ve Tahmin Etme ( 2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21319

Sarıdoğan, E., Sart, G. Bir Malın Fiyat Tahmini İçin Yöntem ve Cihaz (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21321

Sarıdoğan, E., Sart, G. Otoregresif Metodoloji Kullanarak Tüketimini Hesaplama ve Tahmin Etmek için Sistem ve Yöntem (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21323

Sarıdoğan, E., Sart, G. Kredi ve Piyasa Riski Değerlendirme Yöntemi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21326

Sarıdoğan, E., Sart, G. Fikri Mülkiyet Değerlemesi Yöntemi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21327

Sarıdoğan, E., Sart, G. Patent Değerleme Yöntem ve Araçları(2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21308

Sarıdoğan, E., Sart, G. Fikri Mülkiyet Değerlemelerine Sahip Finansal Analiz Çıktıları Yapan Yazılım ( 2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21317

Sarıdoğan, E., Sart, G. Patent ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkların Derecelendirilmesi için Sistem ve Yöntem (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21320

Sarıdoğan, E., Sart, G. Bir Fikri Mülkiyet Varlığının Patent Kalitesine Dayalı Değerlemesi için Sistem ve Yöntem (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21325..

Sarıdoğan, E., Sart, G. Bir Fikri Mülkiyet Varlığını Patent Kalitesine Dayalı Değerlemesi için Sistem ve Yöntem (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/213228.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Kitlesel Fon Sistemi (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/213230.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Güneş Enerjisi Üretiminin Tahmini İçin Yöntem ve Sistem ( 2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21325.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Rüzgar Enerji Çıktısının Tahmini (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21325.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Grup Talebini Tahmin Etme Yöntemi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21336.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Regresyonu Kullanarak Hızlı Büyük Ölçekli Veri Madenciliği Yöntemi (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/2137.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Crowfunding Platform Bilgilerini Yönetmek için Sistem ve Yöntem Teknik Alan (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21341.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Girişimcilik Değerlendirme Sistemleri (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21346.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Kitlesel Fonlama Yoluyla Ürün ve Hizmetleri Satmak İçin Yöntem ve Sistem ( 2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21946.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Çok Aşamalı Kitlesel Finansman Süreci (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21953

Sarıdoğan, E., Sart, G. Proses Kontrol Sistemlerinde Büyük Veri (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21948.

Sarıdoğan, E., Sart, G. İstatiksel Makine Öğrenimi ve İş Süreci Modelleri Sistemleri ve Yöntemleri (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21984.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Deterministik İlerici Büyük Veri Analizi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21991.

Sarıdoğan, E., Sart, G. İstatiksel Makine Öğrenimi ve İş Süreci Modelleri Sistemleri ve Yöntemleri (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21953

Sarıdoğan, E., Sart, G. Akıllı Analitik ve Çoklu Uç Kullanımlar İçin Bulut Tabanlı Büyük Verilerin Gerçek Zamanlı Olarak İlişkilendirilmesi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21994.

Sarıdoğan, E., Sart, G. Bir Bulut Platformunda Endüstriyel Veri Analizi (2017) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21999.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Yapay Zeka ve Yüz Görüntü Tanıma Özelliğinden Yararlanan Hareketli Oyuncak (2017 ) Türkiye Patent

Enstitüsü Başvuru no: 2017/22010.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Geliştirilmiş Yapay Zeka Dili (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/20984..

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Yapay Zeka Platformu
(2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21082.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Yapay Zeka Üretimi ve Tasarımı (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21303

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Robotların İnsan Hareket Tanımlayıcılarından Kontrol Edilmesi(2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Endüstriyel Robotun Çalışmasını Kontrol Etmek için Yöntem(2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Çok Parmaklı Robot El(2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/22007.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Robotik Kol ve El
(2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21271.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Modüler Dron ve Kullanım Yöntemleri (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21274.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Duvar / Pencere Temizleme Robotu (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21276.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Akıllı Hemşire Robot (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21277.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Mobil İnsan Arayüz Robotu (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21280.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Gerçek Zamanlı İzleme Kontrolü Yapan Yol Robotu (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21284.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Robotik İş İstasyonu (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21288.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Çok Kollu Kontrol Sistemi Olan Robot (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21290.

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Uzatılabilir Avuçiçili Robotik El (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Cerrahi Uygulamalar için Robot (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Tehlikeli bir Yerde Kullanmak için Elektrikli Robot (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Uygulamalı Bilişsel Değerlendirme Sistemi ve Yöntemi (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21299

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Bisiklet Aparatı (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21297

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Bisiklet için Bağlanabilir Emniyet Cihazı (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no:

Sart, G., Erben E., Dalgıç D., Şahbazoğlu İ,. Sevinç A,. Gazioğlu M,. Tandem Bisiklet Adaptörü (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21297

Sarıdoğan, E., Sart, G. Çok Aşamalı Kitlesel Fonlama Finansman Süreci (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21953

Sarıdoğan, E., Sart, G. İstatistiksel Makine Öğrenimi Ve İş Süreci Modelleri Sistemleri Ve Yöntemleri (2017 ) Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2017/21341

Çamlıdere A., Keskin O., Koyuncu H., Sart G. Saklanabilir Şemsiye (31.12.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/17652.

Çamlıdere A., Keskin O., Koyuncu H., Sart G. Saklanabilir Yelpaze Tipi Şemsiye (31.12.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/17660.

Çamlıdere A., Keskin O., Koyuncu H., Sart G. Postür Düzeltme Uyarı Aparatı (15.12.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/16121.

Çamlıdere A., Keskin O., Koyuncu H., Sart G. Ayak Hareketlendirme Aparatı (15.12.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/16141.

Çamlıdere A., Keskin O., Koyuncu H., Sart G. Bası Yarası Oluşumunu Önleyici Kademeli Yatak, (04.11.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/13771.

Çamlıdere A., Keskin O., Koyuncu H., Sart G. Bir Ayak Egzersiz Aparatı (13.11.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/14309.

Koyuncu H., Sart G. Bir Masaj Fırçası (05.11.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/13805.

Keskin O., Kohen C., Sart. G. Simülatörler İçin İkisi Bir Arada Oyun Direksiyonu (23.10.2015), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2015/13274.

Bekri, C., Sart, G. Doğrusal Hareketi Dairesel Harekete Çevirme Yöntemi (20.12.2014), Türkiye Patent Enstitüsü Başvuru no: 2014/15503

 

 

Open chat