Online Eğitim Bize Neler Sağlıyor?

Tüm dünyada gençler artık online eğitim almaya başladı. Başta pandemi olmak üzere eğitim sektörü köklü değişime girdi. Bu değişimin en…

Mart 9, 2021

gamze-sart-online-egitim-bize-neler-sagliyor

Tüm dünyada gençler artık online eğitim almaya başladı. Başta pandemi olmak üzere eğitim sektörü köklü değişime girdi. Bu değişimin en çok dikkat çeken kısmı ise yüz yüze eğitimin yerine online olarak eğitim sunulması. Ülkemizde öğrencilerimiz bu konuya aslında pek alışık değil. Fakat uluslararası alanda eğitimin online şekillenmesi uzun süredir düşünülen bir konuydu. Bu düşünceler ve fikirler de aslında pandemi ile hız kazandı. Bir diğer yandan da online yeni eğitim oldukça beğenildi. Peki, bu yeni eğitim modeli bizlere neler sağlıyor?

Online Eğitim Öğrencilere Yeni Nereler Sunuyor?

Yeni çevrimiçi eğitim sistemi aslında öğrencilere çok fazla yenilikler sunuyor. Bunların arasında en dikkat çeken noktalardan bir tanesi esneklik. Ayrıca pek çok araç kullanma imkanı da öğrencilere sağlanıyor. En basitinden bilgisayar ile öğrenciler bir anda bilgilerini tamamlayabilmektedir. Ya da öğrenciler isteğe göre dersleri kayıt alıyor. Bu kayıtlar isteğe göre arşivleniyor ve başkaları ile de paylaşılıyor. Kolay kullanıma sahip çok faydalı.

Bunların yanı sıra çevrimiçi eğitimler öğrencilerin özel öğrenme biçimlerine göre de şekillenebilmektedir. Örneğin gece çalışmayı seven bir öğrenciyi düşünelim. Bazı öğrenciler geceleri daha verimli olurken sabahları çok daha yavaş olabilmektedir. Bu basit örnek bile yeni eğitim sisteminin bir avantajı. Bu sayede gece ve gündüz öğrencileri istedikleri şekilde eğitim alıyor. Ya da bazı öğrenciler sabah erken kalkıp uzun bir yol gittikten sonra derse başlıyordu. Bu öğrenciler ders başladığında zaten yorgun oluyor ve verimsiz oluyordu.

Öğrenciler okulda zor zamanlar geçirerek aç kalabiliyor ve doğru beslenemeyebiliyordu. Bu tarz sorunlar öğrencileri ciddi anlamda zorlayan süreçlerdir. Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman çevrimiçi eğitim öğrencilere büyük bir yarar sağlıyor. Bu yüzden de bu yeni eğitim sisteminden memnun olan çok fazla öğrenci var. Ayrıca bu sistem ile başarılı olan öğrenci sayısı da oldukça çok. Ama yüz yüze olmayan eğitim gerçek anlamda pek çok öğrencide de sıkıntı yaşatabilmektedir.

Özellikle öğrenme zorluğu yaşayan öğrenciler bu durumdan pek memnun değil. Ya da konsantrasyon eksikliği olan gençlerde de bazı eksiklikler hemen dikkat çekiyor. İnovasyon açısından çok ciddi tetiklemeler oluyor. Öğrencilerin kalkıp Çin, Amerika ya da İngiltere’ye giderek eğitim alacağına Zoom üzerinden bu işleri yapabilmektedir. Bu tarz avantajları da online eğitim içerisinde çok sevilen bir konu.

Çevrimiçi Eğitimin Avantajları

Günümüz koşullarında çevrimiçi eğitim almak artık ulaşılabilir bir sistem haline geldi. Platformlar, materyaller ve araçlar çok gelişmiş bir konumda. Ayrıca bu eğitim pahalı değil. En basit örneği kitaplar. Bugün öğrenciler bir kitabı almak yerine onun PDF dosyası üzerinden elde edebilir bir sisteme sahip. Bu tarz öğrencilerin yararlanabilmesi için geliştirilen sistemler de artıyor. Öğrenciler bu sistemlerden ya da sitelerden binlerce kitabı ücretsiz olarak elde edebilmektedir. Bu anlamda online kütüphaneler de gelişmeye başladı.

Online eğitim ücretsiz pek çok imkanı da öğrencilere sunmaya devam ediyor. Öğrencilerin bu bilgi ve içeriklere kolay ulaşacağı platformlar her geçen gün artıyor. Henüz online sistem hayatımızda yeni olmasına rağmen ücretsiz sistemler bu kadar fazla. Sürecin ilerlemesi ile de öğrencilere ücretsiz kitap ve kütüphaneden çok daha fazlası sunulacak. Bu sayede de online eğitimin verimi ve önemi her geçen artacak gibi duruyor.

Online Eğitime Adapte Olmak

Eğitim sistemi online olarak çoğu ülkede ilk kez bu kadar yoğun uygulanıyor. Bu yüzden de öğrenciler arasında bu sisteme herkes hızlı bir şekilde ayak uyduramıyor. Başta erkek öğrenciler olmak üzere çok fazla bilgisayardan oyun oynayan öğrenciler çok hızlı adapte oldu. Öğrenciler oynayarak online eğitim sistemine kolay uyuyorlar. Özellikle yeni öğrenme biçimi olarak da bu tarz öğrenciler dikkat çekiyor. Çünkü “Oyunlaştırarak Öğrenme” adı verilen yeni sistem de eğitim açısından oldukça önemli bir nokta.

Ama yine de ilişkilerimizi daha da iyileştirmeye ihtiyacımız var. Daha fazla motivasyonu, öğrenmeyi ve self kontrolü iyi bir şekilde nitelendirmemiz gerekiyor. Tüm bu süreç içerisinde her şey etkileyen bir teknoloji mevcut. Bu teknoloji ise yapay zeka teknolojisidir. Yapay zeka bu yeni eğitim sisteminde bilinmesi gereken bir nokta. Ayrıca yapay zekanın bu yeni sisteme kattıkları ve katacakları da öğrenilmesi gereken noktalardan bir tanesidir.

 Yapay Zeka Teknolojisinin Yeni Sistemlere Etkileri

AI ya da yapay zeka tüm dünyada büyük bir etki ortaya çıkardı. Pek çok alan yapay zeka ile yeniden şekillenmeye başladı. Online eğitim sistemi de bunlardan bir tanesidir. Fakat yapay zekadan en fazla etkilenen alan yaşam bilimleridir. Bu alanda tüm dünya büyük bir değişim ile karşı karşıya. Çevrimiçi eğitim de yaşam bilimlerinin bir alt kolu olarak ifade edilmektedir. Yaşam bilimlerinin değişmesi ile tıp eğitimi gibi eğitimlerin değiştiğini ve şekillendiğini görüyoruz. Bilgisayar ile derslere girmek ve dersi bilgisayardan takip etmek ülkemizde pek yaygın değil.

Fakat başta Amerika olmak üzere bu tarz eğitim modelleri çokça yaygın. Online eğitim de aslında bu eğitimin biraz daha ilerlemiş bir modeli. Öğrenciler evlerinde istedikleri yerden bilgisayarları ile dersleri takip ediyor. Bu konuda dünyada büyük bir data yani veri ağı oluşmaya başladı. Bu veriler öğrencilerin isteklerine göre şekilleniyor. Görsel ya da işitsel gibi konularda eğitim istiyorsanız bu sistemler ona göre şekilleniyor. Yapay zeka, makine öğrenmesi ve data analizleri yapılarak öğrencilerin eksiklikleri çıkartılıyor.

Bu sayede de öğrencilerin gerçekte öğrenmesini güçlendiren konular açıklık kazanıyor. Öğrenciler bu sayede hem dersleri daha iyi anlıyor hem de daha başarılı oluyor. Ayrıca Blockchain gibi teknolojilerin de eğitim sektörüne girmesi ile yeni çalışmalar ortaya çıkıyor. Elon Musk gibi dünyaca ünlü kişiler de aslında bu durumlar gündeme geliyor. Üniversitede eğitim almak belki de öğrencilerin beyinlerini küçültecek bir aşamadaydı. Ama bugün online eğitim ya da Youtube gibi platformlar ile bu sistem gelişiyor.

Ayrıca öğrencilere özel mentorluk sistemleri ile de eğitim sektöründe büyük bir değişim yavaş yavaş gerçekleşecek. Google çağı olarak da ifade edilen bu dönemde ezbere ve sınavlara dayalı sistemler artık tercih edilmiyor. Bunun yerine uygulamaya ve pratiğe dayalı sistemler artık gençlerin yeni gözdesi haline geldi. Zaten uluslararası sınavlarda da bunların bilincinde olarak büyük değişiklikler meydana gelmeye başladı. Fakat eğitim sektörünün etki alanı bunlar ile sınırlı değil. Enerji kullanımı da eğitim ile yakından alakalı konulardan bir tanesidir.

Eğitim ve Alternatif Enerji

Tüm dünyada enerji kullanımı yakın bir gelecekte çok önemli bir noktaya gelecek. Eğitim nedeni ile ortaya çıkan ciddi bir taşıt ihtiyacı söz konusu. Bu durum da aslında online eğitim sisteminin çevre anlamında bir fark yaratacağını gösteriyor. Turistik ya da benzer konuları online sistemler negatif etkilemektedir. Fakat çevresel anlamda online eğitimlerin tüm dünyaya bir artısı olacağı düşünülmektedir. Bu durumda aslında bizler için önemli bir ajanda olarak dikkat çekiyor.

Yeni Eğitim Sisteminin Dizayn Edilmesi

Robotik, yapay zeka, makine öğrenmesi ve Blockchain gibi teknolojilerin eğitime monte edilmesi pek çok yeniliği getirecek. Online eğitim gibi sistemler bunların öncüsü. Fakat ilerleyen süreçte bu saydığımız teknolojiler ile birlikte öğrencilerin anlaması ve çalışması çok değişecek. Bu yüzden de eski müfredatlar önemini kaybedecek. Bu tarz değişimlerden dolayı da müfredatlar yeniden dizayn edilecek. Yeni müfredat ile müfredat dışı aktiviteler olarak isimlendirilen şeyler yeniden şekillenmeye başlanacak. Sürekli değişen ve iyileşen bu sistemler için en doğru kararlar data analizleri ile incelenerek karar verilecek. Bilişim bilimleri bu yüzden gelecekte çok ön plana çıkacak alanlardan biridir.

Akıllı Şehirler İçerisinde Eğitimin Yapılanması

Dünyanın önde gelen şehirleri akıllı şehirler için adımlar atmaya başladı. Gelecekte önemli bir rol oynayan bu şehirlerde pek çok sektör yeniden şekilleniyor. Bunlardan bir tanesi de eğitim sektörüdür. Online eğitim aslında bu şekillenmenin ilk adımlarından bir tanesi. Gelecek yıllarda öğrenciler bulundukları bölgeden en iyi üniversitelere bulundukları şehirden ulaşacak. Bu da eğitimi hem şeffaf hem de herkes için eşit bir hale getirecek. Bu durum öğrencilere olduğu kadar şehirlere de büyük avantajlar katacak.

Dijital Pedagoji ve Önemi

Pedagoji, gerçek anlamda bireyin öğrenme şekilleri açısından nasıl bir yapı ile karşı karşıya kalacağını tekrardan ifade etmek ve tanımlamaktır. Öğrenci ya da birey hangi yaşta olursa olsun yaşam boyu öğrenme stratejilerini bilmesi gerekiyor. Bu sayede bildiklerinin de tekrar üzerinden geçmesi gerekir. 19. yüzyılda devreye giren endüstri devriminin getirdiği yapı içinde eğitim belirli bir şekilde yapılandırılmaktaydı. Ama 4. Sanayi Devrimi ile beraber tekrardan yeni bir öğrenme şeklini öğrencilere adapte etmemiz lazım.

Dijital Pedagoji ve Önemli Yapıları

Bu anlamda ilk ve en önemli ajanda eğitimciler ile alakalı. Eğitimcilerin tekrardan becerilerinin arttırılması gerekiyor. Yeni çıkan teknolojiler ve eğitim yazılımları gibi alanlarda eğitimcilerin yeniden eğitilmesi gerekiyor. Online eğitim sırasında bu sorun sık sık karşımıza çıktı aslında. Eğitimcilerin hem dijital pedagoji anlamında hem de yetkinliklerinin arttırılması gerekmektedir. Özellikle eğiticiler kendi uzmanlık alanlarındaki bilgi ve yeteneklerinin tekrardan geliştirmeleri gerekiyor. 50 eğiticin eğitilmesi bin tane öğrencinin eğitilmesini doğrudan etkiler.

Daha sonra ise üzerinde durulması gereken nokta dijital kaynakların arttırılmasıdır. Bu kaynakların öğretmen üzerine bırakılmadan doğru bir kaynaktan yapılması gerekiyor. Alanında uzman kişilerin seçilerek bu kaynakları belirlemesi en doğrusu olacaktır. Öğrenme ve öğretme yetkinliklerinin arttırılması da önemli ve 3. ajandadır. Bu ajandadan sonra ise testlerin yapılması diğer önemli yapılardan bir tanesidir. Öğrenmenin bu anlamda nasıl gerçekleştiğini ve nasıl oluştuğunu görmemiz lazım.

5.yapı ise öğrenen kişilerin güçlendirilmesidir. Öğrenen kişiler motive edilerek, zaman yönetimi kullanarak ya da ajandalarını kullanarak güçlendirmek gerekmektedir. Buraya kadar ki tüm pedagoji yapıları öğreten kişiler ile doğrudan alakalı. Bu yapıların hepsi son derece önemli ve olmazsa olmaz yapılardır. Pedagojinin son ve 6. yapısı ise öğrenen kişiler ile alakalı. O da öğrenen kişilerin yetkinliğini arttırmaktır. Öğrenen insanların nasıl daha kolay ve basit bir şekilde öğreneceğini belirlemek gerekir. Aynı online eğitim sistemlerinde olduğu gibi çevresel etkenlerden ve verilerden bu konuda yararlanmak mümkün.

Doç. Dr. Gamze Sart Youtube kanalını ziyaret ederek dijital pedagoji hakkında ve online eğitim hakkında çok daha detaylı içerikler bulabilirsiniz. Doç. Dr. Gamze Sart web sitesinden de yeni eğitim ve sınav sistemleri hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Mentorloops internet sitesini ziyaret ederek de yeni sistemin önemli yapısı plan Mentorluk hakkında içerikler bulabilir ve mentorluk hizmeti alabilirsiniz.

Adres

İnşirah CD. No 65 Bebek

Telefon

0(212) 287 86 06

E-Posta

info@gamzesart.com

EKİP

Yetenekleriniz, ilgi alanlarınız ve potansiyelinizi keşfetmek için Gamze Sart'a geldiğinizde öncelikle becerilerinizi birlikte analiz ederiz. 

© 2020 GAMZE SART

TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

© 2020 GAMZE SART

Open chat