Ekosistem ne demek sorusunu açıklamak için bu sistemin ‘ekosistem mi yoksa egosistem mi’ olduğu konusuna açıklık getirmek gerekmektedir. Ekosistem konusunda kişisel anlamda bir şeyler yapmaktan ziyade birlikte bir şeyleri başarmak daha doğrudur. Bireysel anlamda verilen çabadan ziyade birlik halinde verilen çabaların sonuçları daha etkilidir. Ekosistem konusunda da birlikte hareket edilerek sonuca ulaşılmalıdır. Ekosistem konusunda herkes kendi başına ve ayrı ayrı bir çalışmada bulunursa, sonuç olarak elde edilen çıktının etkisi görece az olacaktır. Bu durumu matematiksel örneklerle bile açıklamak mümkündür. Ekosistem alanında yapılan çalışmalarda, paylaşımcı olmak, sosyal ve kültürel farkındalığı da artırmaktadır.

Ekosistem Ne Demek? Farkındalık Kavramı Ne Kadar Önemli?

Farkındalık kavramını geliştirmek, herkes için yararlı sonuçlar sağlamaktadır. Kişinin empatiye sahip olmadan farkındalığa erişmesi mümkün değildir. Aynı durum farkındalık olmadan empatinin de olmayacağı yönündedir. Kuru kuru empati yapmak yerine empati ile farkındalığı bir arada yürütmek gerekmektedir. Öğrenme eylemi, saniyenin sekizde biri kadar kısa sürede gerçekleşmektedir.

Bu nedenle birbirini etkileyen davranışların ve kavramların bir arada öğrenilmesi ve uygulanması önemli olmaktadır. Ekosistemden ziyade egosistem davranışında merkeziyetçi bir yaklaşım hakimdir. Kişi kendi çalışmalarını kendi takvimine göre planlamaktadır. Paylaşımcı bir yapıdan ziyade yüksek düzeyde rekabetçi bir çalışma yaklaşımı mevcuttur. Tüm elde edilenler dışa kapalıdır ve yalnızca kendisi içindir. Ekosistemde ise merkeziyetçi yaklaşım terk edilmelidir. Bunun için daha kolektif bir yapıda hareket etmek önemlidir.

Ekosistem Alanı İçin Hangi Çalışma Yöntemi Daha Faydalıdır?

Ekosistem ne demek sorusu kadar bu alanda yapılan çalışmaların nasıl yürütülmesi gerektiği sorusu da önemlidir. Ekosistem ekolojisi bu alandaki çalışmaların kolektif bir yapıya sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Ekosistem canlı ve cansız varlıkların birbirleri ile olan uyumunu oluşturduğu için ekosistem ve madde döngüsü için gerekli olan enerji akışı sürekli olarak sağlanmalıdır. Ekosistem çalışmaları birbirleri ile bağlantılı bir sürece sahip olmalıdır. Birlikte çalışılabilir yapısı nedeniyle paylaşımlı çalışmalardan kısa sürede etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Yaşadığımız ekosistem örnekleri birbiri ile uyumlu maddelerin, dünyanın mevcut dengesine katkı sağladığını göstermektedir. Ekosistem ne demek sorusunun önemi kadar sürecin ‘ekosistem mi yoksa egosistem mi’ olduğu konusu doğru bir şekilde ortaya koyulmalıdır.

Konu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için Doç. Dr. Gamze Sart’ın resmi internet sitesini ziyaret ederek uzman kişiler tarafından yazılmış makalelere, Doç. Dr. Gamze Sart resmi Youtube kanalına abone olarak da bu ve benzeri konular ile alakalı videolara ulaşabilirsiniz.

Open chat