Öğretmenlik mesleği eğitim sisteminin her aşamasında kendini gösteren önemli bir meslek dalıdır. Hangi eğitim sürecinde olunursa olunsun öğrencinin ayakta kalabilmesi için öğretmenlik müessesesi her aşamada son derece önemli bir yere sahip olmaktadır. Özellikle yüz yüze eğitimin yapıldığı eğitim kurumlarında öğretmenlerin sistem içerisinde bulunması türlü kolaylıklara sağlamaktadır. Öğretmenler hem geçmişin hem de günümüzün lideri konumunda olan kişiler arasında bulunmaktadır.

Aba Psikoloji ve Danışmanlık olarak bizlerde gerek birebir eğitimlerimiz de gerekse online eğitim üzerinden yapılan derslerimiz de öğretmenlerimizden gereken tüm verimi ve enerjiyi alarak ilerleme kat etmekteyiz. Günümüzde çoğu eğitim sistemi okul ortamında gerçekleştirildiğinden öğretmenlik mesleğinin önemi daha çok ön planda olmaktadır. Çünkü özellikle ilkokul öğrencileri online eğitim üzerinden algılama problemi yaşadıklarından öğrenme durumu da zorlaşmaktadır. Bu noktada online eğitimden ziyade eğitim sürecinde öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Öğretmenlik Mesleği ve Özelliklerinin Eğitim Ortamlarına Olan Katkıları

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri göz önünde bulundurularak gelecekte olması gereken donanımları hakkında yoğunlaşmak mümkündür. Öğretmenlik mesleği eğitim sürecinin lider görevi konumunda bulunduğundan fazlasıyla önem verilmesi gereken meslek türlerindendir. Aba Psikoloji ve Danışmanlık üzerinden yapılan ZOOM sistemi ile de bünyemizde hizmet veren öğretmenlerimiz gerekli tüm etkinlikleri yerine getirmektedirler. Ve bizler öğretmenlerimizi sistem içerisinde ‘kolaylaştırıcı bireyler’ olarak adlandırarak onları eğitim hayatlarında cesaretlendirme adına destekleyici görevi üstlenmekteyiz.

Eğitimin her geçen gün öneminin artması üzerine öğretmenler artık öğrencilerin karşısında değil yanında yer alarak hareket etmektedirler. Öğretmenlerin görev pozisyonlarında böylelikle değişimler meydana gelmekte olup kendi yetkinlikleri üzerinde çalışmalara gideceklerdir. Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri sağlamada gerek ücretli gerekse de ücretsiz eğitimlerle kendi donanımlarına yatırım yaparak yetkinlik kazanmaktadırlar. Yetkinlikler içerisinde; bireysel, teknik, akademik ya da mesleki yetkinlikler yer almaktadır. Ayrıca sosyal yetkinliklere de ağırlık vererek eksikliklerini bu donanımlar sayesinde kapatmış olacaklardır.

Tüm bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda öğretmenler gelecek dönemin önderleri olarak eğitimde yerini alacaktır. Çünkü önder demek; içinde bulunulan döneme yeni bir sayfa açan ve değişimi sağlayan kişi olarak ifade edilmektedir. Ayrıca önder olarak adlandırılan öğretmenler; tarihte yer alan tüm tekerrürleri kıran, sürece yeni bir perde aralayan ve tabiri caizse yeni bir çağa adım attıran birey olarak nitelendirilmektedir.

Öğretmenlik Mesleğinin Önemi ve Eğitimdeki Yeri

Öğretmenlik mesleğinin önemi son zamanlarda karma eğitime geçmeyle beraber daha da artış göstermektedir. Online eğitim desteği ile gerçekleştirilen karma eğitim sistemi öğretmenler tarafından yürütülmektedir. Aba psikoloji ve danışmanlık hizmetleri ile yıllarca bu karma eğitim sistemi üzerinden hem eğitimlere devam edildi hem de desteklenmiş oldu. Öğretmenlik mesleği üzerinden yola çıkarak karma eğitim sistemi sayesinde öğretmenler papağanlaştırılmadan sağlıklı bir hizmet süreci sağlanmaktadır.

Online ve karma eğitim sistemleri üzerinden öğretmenler öğrencileri ile proje yapan, araştıran, farklı işlere ve kavramlara imza atan noktaya gelerek ilerleme sağlanacaktır. Çünkü bu süreçte eğitime devam edilerek yeni dönemde tüm bu yeniliklere hazır olmak gerekmektedir. Öğretmenler ve öğrenciler sürekli diyalog içerisinde bulunarak eğitim sistemi eskisine nazaran daha faal bir şekilde aksamadan ilerlemektedir.

Öğretmenlik Mesleğinin Eğitim Dönemleri Üzerindeki Etkisi

Öğretmenlik mesleği açısından önemli olan bir diğer husus ise öğrencilerin alan seçiminde karasız kalmalarının önüne geçmek olacaktır. Öğrencilerin özellikle derslerindeki yetkinlikleri göz önünde tutularak alan seçiminde öğretmenler yol gösteren konumda olmaktadırlar. Öğrencilerin matematik, fizik ya da kimya da olan yetkinlikleri veya Türkçe, sosyal ya da beden eğitimi gibi alanlara olan yetkinlikleri ayrıştırılarak onlara en uygun olan alana yönlendirmeleri yapılmaktadır. Aba psikoloji ve danışmanlık merkezi olarak bizlerde donanımlı kadromuzla öğrencilerimize gereken yönlendirmeleri yapmakta hassas davranarak hareket etmekteyiz.

Özellikle öğrencilerin sıklıkla kafa yordukları konular arasında bulunan hangi okul beni ileriye taşır düşüncesi oldukça yanlıştır. Hangi okul daha iyiden ziyade alanınıza hitap eden derslere eğilim göstermek daha yerinde olacaktır. Gireceğiniz imtihanlara hangi okul daha iyi düşüncesini beyin algılamaz ancak çözeniz soru sayılarını beyniniz rahatlıkla idrak edecektir. Çünkü lise döneminde önemli olan okul seçimi ile kafayı yormak değil, kendimi hangi okulda daha iyi ispatlayabilirim şeklinde hareket etmek en doğru hamle olacaktır.

Öğretmenlik mesleği öğrencileri sınavlara hazırlama aşamasında da destek sağlayan kurumlardandır. Öğretmenler her dönemde herhangi bir sınava öğrencilerinin hazırlanmasında etkin rol oynamaktadır. LGS’ye girecek olan öğrenciler özellikle dijital platformlarla olan bağlantılarına tamamen ara vermelidirler. Sadece sınav için gerekli olan online derslerine çalışırken kullanmaları gerekli olan dijital ortamı diğer sosyal medya mecralarında kullanmamaları onların yararına olacaktır. Çünkü beyin gördüğü bir resmi bin kelimeye bedel algısıyla hareket etmekte ve öğrenilen bilgilerin karışmasına sebebiyet vermektedir.

Son olarak sınavlara hazırlanan öğrenciler için öğretmenlik mesleğinin önemi bu dönemde kendini ortaya çıkarmaktadır. Eğitimcilere göre özellikle sabahları ve geceleri 1 saat olmak kaydıyla ders tekrarının yapılması sınavlarda elde edilecek başarılar açısından son derece önemlidir. Çünkü bu sistem sayesinde öğrenciler sınavlarına kadar eksiklikleri üzerinde hareket etmiş olacaklardır. Ayrıca sınavlara giriş yaptığımız şu son dönemeçte öğrenciler sınavların simülasyon halini uygulamaya koymalıdırlar. Simülasyon adı verilen bu sistem ile öğrenciler her gün sınav saatinde kalkıp, sınavdaki test sayısına göre kendilerini soru çözümüne yoğunlaştırmalıdırlar. Çözdükleri testlerin çözümlerine ağırlık verip tekrar etmeleri de son derece önemli olacaktır.

Open chat