Startupların en önemli sorunlarından bir tanesi, alanlarında uzman olup finansal yetkinliklerinin o kadar da gelişmemiş olmaları. İşletmeleri büyüten, geliştiren sadece maddî anlamda destek olmayıp aynı zamanda fikir ve strateji anlamında sistem oluşturmada ve en önemlisi network kurmada yardımcı olan “melek yatırımcılar” kimler acaba?

Melek yatırımcılar startupların ya da küçük şirketlerin erken döneminde devreye giren ve bu şirketlerin çok daha iyi konuma gelmesine yardımcı olan kişilerdir. Melek yatırımcılar genelde bireysel olarak hareket edebildikleri gibi, gruplar halinde de hareket ediyorlar. Bugün Silikon Vadisi’ne baktığınızda melek yatırımcıların bir arada bulunduğu kahveleri, restoranları görebilirsiniz. Hatta bunların çok yoğunluklu olarak oluşturulmuş network’leri de var.  Aynı benzer networkler Türkiye’de de, Avrupa’da da, İngiltere’de de ya da Uzak Doğu’da da yer almakta. Melek yatırımcılıkta birlikte hareket, gerçekten tavsiye edilen konulardan bir tanesi. Birlikte hareket ettiğinizde, sadece parayı bir araya getirip daha büyük bir maddî güç elde etmiyorsunuz, aynı zamanda network’ünüzü, bilgi ve tecrübenizi bir araya getirerek daha etkin olabiliyorsunuz. Bu anlamda sadece bir bölgeye sahip olacak bir networkünüzün de olmaması lazım. Tavsiyem, bu network’ü global anlamda olabildiğince taşıyabilmeniz. Örneğin benim de dahil olduğum KEIRETSU’da bu imkânlara ulaşmak çok mümkün. Farklı alanlarda, farklı bölgelerden gelen startupların doğru şekilde değerlendirilmesi, özellikle teknoloji değerlendirmesinin yapılarak, doğru yatırımın yapılması konusunda birlikte hareket etmenin faydasını görüyorsunuz. Melek yatırımcılığın bir diğer tarafı ise gerçekten verdiği paranın startup’lar için cansuyu oluşturması. Bugün pek çok startup, gidip bankalardan kredi alma imkânını yakalayamıyor. Kredi anlamında zorlanan bu şirketlerin arkasında bir gücün olması gerekiyor. İşte bu nedenden dolayı inovasyon ve teknoloji ekosistemlerinin en önemli besleyici ana merkezleri, “melek ağları”nın oluşturduğu merkezler. Bu merkezlerin asıl amaçları ne? Gerçekte şirketin oluşturmuş olduğu o biricik inovasyon ve teknolojiyi değerlemek ve o değerlemenin sonrasında o sisteme girmede kolaylık sağlayarak bir nevi liderlik ve önderlik yapmak. Melek yatırımcının sadece isminin olması bile birçok anlamda o startup ile ilgili olarak düşüncenin pozitif anlamda değişmesine neden oluyor. Bankaların o startuplara bakış tarzı değişebiliyor veya organik büyüme sırasında o şirketlerin vermiş olduğu hizmet, ürün ya da süreçlerden yararlanma imkânları çok daha etkin olabiliyor. Melek yatırımcılık sadece getirmiş olduğu para ile değil, aynı zamanda pazarlama alanında ya da finansal alanda göstermiş olduğu etkinlik ve yetkinlik ile de startuplara cansuyu oluşturmuş oluyor. Riski seven ve avantajı gerçek anlamda sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da değere dönüştürmek isteyen kişiler melek yatırımcılar. Buna ek olarak aynı zamanda melek yatırımcının en önemli avantajlarından bir tanesi, yatırım alanında çok sayıda ve enteresan sektörlerden gelen network’e de sahip olması. Bu kadar faydanın yanında asıl en önemli faydalardan bir tanesi ise startuplar için aslında bu işte hâmilik yapıyor olmaları. Bunun arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi elbette ki gerçekten o kişilerin tecrübelerinden ve yetkinliklerinden faydalanabilmek.

Melek yatırımcılığın aslında devletin desteğine de ihtiyacı olması önemli bir konu. Günümüzde “üçlü sarmal” diye geçen, hatta “dördüncü sarmal” olarak bilinen devletin müdahalesi, gerçekten çok kıymetli. İşte reformlarıyla, vergi reformlarıyla aslında bu alana önayak olması da çok anlamlı. Ülkemizde 15 Şubat 2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği, bizim için gerçekten bu alandaki bir değişimin başlangıcı. Devletin kanunlar çerçevesinde belirlediği ve belli şekilde sınırladığı bu lisans aslında 5 yıl geçerli ve 20 tane startup’ın desteklenmesine yardımcı oluyor. Melek yatırımcı için vergi desteği 1 milyon Türk Lirası’na kadar çıkıyor. Böylece melek yatırımcı, yapmış olduğu yatırımın % 75’ini vergiden düşebiliyor.

Daha fazla bilgi almak için YouTube videoma göz atabilirsiniz.

Open chat