Sürdürülebilirlik Nedir? Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 Küresel Hedefi

Daha iyi bir yaşam için gelecek kuşakların, özellikle gençlerin ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılandığı iyi bir sisteme ve stratejiye ihtiyaç…

Şubat 21, 2020

Daha iyi bir yaşam için gelecek kuşakların, özellikle gençlerin ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılandığı iyi bir sisteme ve stratejiye ihtiyaç var. Her bireyin huzur, barış, refah içinde yaşaması için adaletli imkânlara ulaşması gerekiyor. Sürdürülebilirliğin çevresel boyutunda çevreye verilen tahribatın azaltılabilmesi için doğal kaynakların daha etkili kullanılması ve adaptasyonun çok daha iyi olması bekleniyor. Özellikle 2015 yılında sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri hazırlandı ve pek çok şehirde kullanılmak üzere devreye alındı. Londra, New York gibi büyük metropollerde sürdürülebilirlik kavramı gerçek anlamda “akıllı” şehirlerin devreye alınmasında kritik rol oynamakta. Yapılan çalışmaların sonucunda, 17 tane temel hedef var.

 

 

 

 

Hedef 1: Her türlü yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek.

Hedef 2: Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı sağlayabilmek. Bu konu ile birlikte özellikle şehir içinde çatılarda dikey tarım ön plana çıkıyor.

Hedef 3: İnsanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak.

Hedef 4: Herkesi kapsayan, herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak.

Hedef 5: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınları ve kız çocuklarını toplumsal konularda güçlendirmek.

Hedef 6: Herkes için sağlıklı suya kavuşum, ve bu suyun sürdürülebilir yönetimini garanti altına almak.

Hedef 7: Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve temiz enerji sağlamak.

Hedef 8: Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, istihdam ile insan onuruna yakışır işler sağlamak.

Hedef 9: Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayi ile yeni buluşları teşvik etmek.

Hedef 10: Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizliği azaltmak.

Hedef 11: Kentleri ve insan yerleşim yerlerini, herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak.

Hedef 12: Sürdürülebilir üretimi ve tüketimi sağlamak.

Hedef 13: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak.

Hedef 14: Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak.

Hedef 15: Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak. Özellikle ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlayarak çölleşme ile mücadele etmek, biyoçeşitlilik kaybını önlemek.

Hedef 16: Herkesin adalete erişimini sağlamak; her seviyede, hesap verilebilir, kucaklayan ve şeffaf kurumlar ve sistemler inşa etmek.

Hedef 17: Sürdürülebilir kalkınma için, global anlamda iş birliklerini artırmak ve bu ortaklıkların getirmiş olduğu farklılıkları ve avantajları kullanmak.

Pek çok kişinin; %85’lerin üzerinde, şehirlerde yaşıyor olması ve şehirlerin bu anlamda sürdürülebilir kılınması çok önemli. Hepimizin, özellikle uzmanların sorumlulukları var. Çocuklarımız için, genç nesil için ve gelecek için bu anlamda her attığımız adımın çok daha stratejik, sistemli ve özellikle de anlamlı olmasına dikkat etmek lazım.

Adres

İnşirah CD. No 65 Bebek

Telefon

0(212) 287 86 06

E-Posta

info@gamzesart.com

EKİP

Yetenekleriniz, ilgi alanlarınız ve potansiyelinizi keşfetmek için Gamze Sart'a geldiğinizde öncelikle becerilerinizi birlikte analiz ederiz. 

© 2020 GAMZE SART

TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

© 2020 GAMZE SART