(2013). ​Teknoparkların Üniversitelerin Değişimine Olan Etkileri , 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.

Sart, G., (2013). ​Teknoparkların Üniversitelerin Değişimine Olan Etkileri , 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.