(2013). ​Teknoloji Transferi ile İlgili Olarak Üniversite Akademisyenlerinin Algısı, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.

Sart, G., (2013). ​Teknoloji Transferi ile İlgili Olarak Üniversite Akademisyenlerinin Algısı, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.