(2013). ​Fikri Mülkiyet Hakları Hakkında Üniversitedeki Araştırmacıların Algısı, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.

Sart, G., (2013). ​Fikri Mülkiyet Hakları Hakkında Üniversitedeki Araştırmacıların Algısı, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, İstanbul.