(2012). ​Barış ve Çatışma Çözme Eğitiminde Duygusal Zekanın Önemi, 21. Yüzyıl Vakfı, Hümanist Büro, ve Boğaziçi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Barış Eğitimi Çalıştayı, Mayıs 2012, İstanbul.

Sart, G., (2012). ​Barış ve Çatışma Çözme Eğitiminde Duygusal Zekanın Önemi, 21. Yüzyıl Vakfı, Hümanist Büro, ve Boğaziçi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Barış Eğitimi Çalıştayı, Mayıs 2012, İstanbul.