(2011). ​Barış ve Çatışma Çözümleme Eğitiminin Duygusal Zeka, Benlik Kavramı ve Çatışma Çözümleme Becerilerine Olan Etkisi11. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2011, İzmir.

Sart, G., (2011). ​Barış ve Çatışma Çözümleme Eğitiminin Duygusal Zeka, Benlik Kavramı ve Çatışma Çözümleme Becerilerine Olan Etkisi11. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2011, İzmir.