(2011). ​Barış Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Etik ve Mesleki Değerlerine Olan Etkisi, Değerler Eğitimi Sempozyumu, Ekim 2011, Eskişehir.

Sart, G., Sevinç, M., Tosun, Ü., (2011). ​Barış Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Etik ve Mesleki Değerlerine Olan Etkisi, Değerler Eğitimi Sempozyumu, Ekim 2011, Eskişehir.