(2008). ​Çocuk Yetiştirmede Duygusal Zekanın Önemi: Ana Baba Tutumlarının ve Duygusal Zekanın Çocukların Başarısına ve Öz Benlik Kavramlarına Olan Etkisi, 9. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Nisan 2008, İzmir.

Gazioğlu (Sart), G. (2008). ​Çocuk Yetiştirmede Duygusal Zekanın Önemi: Ana Baba Tutumlarının ve Duygusal Zekanın Çocukların Başarısına ve Öz Benlik Kavramlarına Olan Etkisi, 9. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Nisan 2008, İzmir.