Üstün ve Özel Yetenekli Gençler İçin Yaratıcılık, İnovasyon ve Liderlik Platformu, Akademik Bilimsel Araştırmalar

Üstün yetenekli bireylerin tanılanması, eğitimleri, personelin yetiştirilmesi, eğitim ortamlarının düzenlenmesi gibi konularda yapılacak çalışmalar yer almaktadır. Ayrıca,söz konusu strateji ve uygulama planında ülkemizde üstün yetenekli bireylere yönelik olarak örgün ve yaygın eğitimde tek tip uygulamalar yerine bilgi ve deneyim paylaşımını esas alan, bireyin ilgi,yetenek ve potansiyeline göre farklılaştırılmış,bireyselleştirilmiş, zenginleştirilmiş, hızlandırılmış çoklu modeller önerilmektedir.