Istanbul Tıp Fakültesi e-Akademi Projesi

E-öğrenme (veya e-Öğrenim) eğitimde elektronik medya, eğitim teknolojisi ve bilgi/iletişim teknolojileri kullanımıdır. E-öğrenme yazılı metin, ses, görüntü, animasyon ve video materyallerinin kullanıldığı web tabanlı öğrenme süreçlerinden oluşur.

E-öğrenme uzaktan öğrenime veya esnek öğrenime uygundur ancak yüz yüze öğretimde de kullanılabilir. E-öğrenme tüm dünyada konvansiyonel öğrenime destek amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır.

E-öğrenimin tarihine bakıldığında, 1960’da Illinois Üniversitesinde birbiriyle bağlantılı bilgisayarlarla dolu bir sınıf sistemi kurularak, bu sınıftaki öğrencilerin bir yandan televizyon veya ses cihazı ile uzaktan kayıt edilmiş dersleri dinlemesi bir yandan da belirli bir konuda bilgi kaynaklarına ulaşabilmesi sağlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ile son 10 yılda Amerika ve Avrupa ülkelerinde “uzmanlık öncesi ve uzmanlık sonrası eğitimin” %20-60’lık bölümünün e-öğrenme ile sağlandığı dikkati çekmektedir. E-öğrenmenin en önemli avantajlarından biri de “ölçme ve değerlendirmenin” yapılabilmesidir.