Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programı

Çelikel Vakfı ve Mikado Danışmanlığının büyük (RÇAL) ve Üsküdar Anadolu Lisesinde (ÜAL) 2011-12 eğitim döneminde Geniş Açı: sayede okullarda gerçekleştirilebilecek aktivitelerin aslında ne denli öğrencilerde olabileceğini ortaya ortaya koymaktır. Günümüzde, iletişim çağının getirdiği değişim gençlerin sadece başarısını değil aynı zamanda mutluluğuna da sebep olmaktadır ve bundan sonra yapılan programlarında bu değerlendirmenin ışık tutmasını sağlamaktır.