Cluster Development Med H2020–MSCA-RISE

AB-Akdeniz işbirliği öncelikli araştırma ve inovasyon konularında Uluslararası Kümelenme ile işbirliği yaparak, rekabet gücünü artırmak, araştırma ve teknolojik potansiyelini artırmak. Bölgesel anlamda sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek ve yenilikçi ürünleri piyasaya sunmayı hedeflemektedir. Yenilikçi start-uplar, küçük, orta ve büyük işletmelerin yanı sıra araştırma kuruluşlarının, yoğun etkileşimlerini sağlayarak bilgi ve uzmanlık alışverişini teşvik ederek teknoloji transferinin yapılması hedeflenmektedir. Öncelikli konular su, tarım işletmeleri, tarımsal güvenliği ve enerjidir. Hedef yeşil teknolojinin kullanımının artırılmasıdır.