“Baba Beni Okula Gönder,” Kız Öğrenci Yurtlarında Çalışan Görevlilerin İhtiyaçları ve Yurtlar Hakkında Görüş ve Önerilerinin Belirlenmesi için İhtiyaç Analizi

Boğaziçi Üniversitesi, Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğan Gazetecilik tarafından ”Baba Beni Okula Gönder” Projesi kapsamında, kız öğrenci yurtlarında çalışan görevlilerin ihtiyaçları ve yurtlar hakkında görüş ve önerilerin belirlenmesi için ihtiyaç analizi çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanında Yurt Ortamı Ölçeği (Moos,19, Kerimol-Orçan19) ve Duygusal Zeka Ölçeği (Coleman, Bar-On) kullanılarak katılımcıların yurtlarla ilgili ölçek çerçevesinde algıları ve bireysel yaklaşımları ele alınmıştır. Yurt müdürleri ve belletmenlerin maddi manevi ihtiyaçlarını hem kendileri hem de kız öğrenciler açısından saptamak için odak grup çalışması (4 grup)  ve de ölçekler kullanılmıştır. Çeşitli illerde yaptırılan toplam 32 adet kız öğrenci yurdunda bölgesel olarak farklılıklar görünmesine rağmen koşullar genellikle birbirine benzemektedir. Kız öğrenci yurtlarında kalan kız çocuklarının çoğunlukla ilgi alanlarını geliştirebilecekleri veya sosyalleşebilecekleri alanların ve olanakların kısıtlı olması, yurttan sorumlu müdür yardımcısı ve belletmen öğretmenlerin çocuklara karşı ilgisi, iş yapabilme becerisi çocukların koşullarını etkilemekte ve gelişimlerini destekleyici yaşam alanı oluşturma ihtiyacını artırmaktadır. Bu raporun amacı, yurt görevlileri ve öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra geliştirilecek faaliyet modellerinin hazırlanması için daha sistemli bir alt yapı oluşturulmasıdır. Kız öğrencilerin okul-yurt arasında geçen yaşamlarında evleri sayılabilecek yurtlarının daha yaşanabilir olması, ilgi alanlarını geliştirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve aynı zamanda yurt görevlilerinin de benimseyip yürütebileceği daha iyi bir yaşam alanı oluşturmak için önemli bir bilgi kaynaği oluşturmaktadır.