İnancımız gelişen ve değişen dünyada barış kültürünün yaygınlaşması için farklı eğitim programlarına ihtiyaç duyulduğundan işbirlikleri içinde, fark yaratmanın mümkün olabileceğidir. Umberto Eco’nın da belirttiği gibi, post-modern savaşlar çağında büyük barışlar öngörmek artık mümkün değildir. Ancak küçük barışlar için çaba harcayıp büyük savaşı besleyen gerilimleri azaltmaya katkıda bulunabiliriz. Eğitim ortamları da küçük barışların yeşerip büyük dönüşümlere öncülük edebileceği küçük ve etkin bahçeler olduğunu düşünüyoruz.

İşte bu amaç çerçevesinde, Çelikel Vakfı ve Mikado Danışmanlığının büyük katkılarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi (RÇAL) ve Üsküdar Anadolu Lisesinde (ÜAL) 2011-12 eğitim döneminde Geniş Açı: Yaratıcı Gelişim Programı adı altında bir program yürütülmüştür. Bu değerlendirme raporu da uygulanan bu programın detaylı olarak değerlendirmesini sunmaktadır. Bu sayede okullarda gerçekleştirilebilecek aktivitelerin aslında ne denli öğrencilerde değişime sebep olabileceğini göstermek içindir.

Yapılan araştırmalarda da görüldüğü üzere aslında gençlerin ihtiyacı olan konularda odaklanıldığında onlarda farklılaşmanın aslında ne kadar da rahat olabileceğini ortaya ortaya koymaktır. Günümüzde, iletişim çağının getirdiği değişim ortadadır. Bu değişim ortamında eğitim yeni bir şekil almakla kalmamakla aynı zamanda yeni sorumluluklar üstlenmekte ve yeni roller almaktadır. Bu süreçte özellikle gençlerle birlikte onların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yapılması, gençlerin sadece başarısını değil aynı zamanda mutluluğuna da sebep olmaktadır. Bu sayede değişim ve dönüşüm daha rahat ve anlamlı olabilir.

Bu raporun amacı farklı bir yaklaşım ile değişimi irdelemek ve bundan sonra yapılan programlarında bu değerlendirmenin ışık tutmasını sağlamaktır.