Duygusal Zeka, Liderlik ve Çatışma Çözme Eğilimlerinin Okul Yönetiminde Etkin Olan Öğretmenler Üzerindeki Etkisi

Eğitimin her düzeyinde çağdaş, akılcı, bilimsel ve demokratik niteliklere sahip olmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak önemlidir. Lise düzeyindeki okullarda öğretmenlerin ve öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişmelerini desteklemek amacıyla eğitim programı geliştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul Ümraniye ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde on lisede bu program, 2011-2012 eğitim öğretim döneminde yürütülmüştür.

Program öğretmenlerin kişisel, sosyal ve akademik yönden gelişimlerini destekleyecek bir dizi eğitim, seminer, atölye ve kültür sanat faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu çalışma öğretmenlere uygulanan programın, öğretmenlerde nasıl bir değişime sahip olabileceğini ortaya koymaktır. Bu çalışmanın amacı, her iki ilçe okullarında öğretmenlere uygulanan eğitim programının etkinliğini ölçmek ve bu program aracılığıyla öğretmenlerin sosyal, duygusal ve entelektüel değişimlerini değerlendirmektir. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre Ümraniye ilçesindeki öğretmenlerin duygusal zekalarında %47’den %56’ya, Liderlik becerilerinde ise %53’ten %57’ye artış; Gaziosmanpaşa ilçesindeki öğretmenlerin duygusal zekalarında %50’den %54’e ve liderlik becerilerinde ise %53’ten %54’e bir artış görülmüştür.